Critical Language and Literary Studies
علمی - پژوهشی
خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی

نعمت‌الله ایرانزاده؛ حمیدرضا شعیری؛ نصیراحمد آرین

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 13-36

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.13

چکیده
  پژوهشِ حاضر، فرایندِ حرکت استعلایی سوژۀ بُوشی رمان سکه-ای که سلیمان یافت را با رویکرد نشانه- معناشناسی بُوشی ایرو تاراستی و شعیری بررسی می‌کند. از منظر نشانه- معناشناسی بُوشی، سوژه؛ کنشگری است که پیوسته در حال عبور و مرور میان دازاین و استعلا است. این حرکتِ سوژه تا زمانی ادامه دارد که او مجهز به فعل وجهی(مُدال) «دانستن» شود و با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر

وفا کشاورزی؛ سارا کاترین ایلخانی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 37-56

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.37

چکیده
  تعریف سوبژکتیویته زن همیشه یک چالش بوده است، از همان دوران مدرن که زیگموند فروید آن را بیان کرد تا جدیدترین تحلیل های منتقدین فمینیست معاصر. مبنای سوبژکتیویته زنان بر اساس فقدان ذاتی که در روانشناسی فروید و بعداً ژاک لاکان ، مطرح می شود، منتقدان فمینیستی مانند لوس ایریگاری و جودیت باتلر را بر آن داشت تا در نظریه های خویش به بازنگری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت

فاطمه پورجعفری؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 57-78

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.57

چکیده
  این مقاله بر رابطه‌ی بین زیبایی‌شناسی و اخلاق مبتنی است و با محوریت روایت‌شناسی بلاغی و فلسفه اخلاق، به بررسی اخلاقیات تنیده در شگردهای روایی رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت می‌پردازد. چهارچوب نظری این تحقیقِ میان رشته‌ای بر روایت‌شناسی بلاغی جیمز فیلان و فلسفه اخلاق چارلز تیلور استوار است. فیلان جنبه زیبایی‌شناسی روایت را در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ

دومینیک کارنوا-ترابی؛ مرضیه خزائی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 79-100

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.79

چکیده
  دنیای امروز به لطف ابزارهای ارتباط جمعی مانند رسانه، فضای مجازی و مهاجرت تبدیل به جهانی فراملیتی شده است که در آن دالهای فرهنگی و هویتی پیوسته در حال اختلاط و پیوند با یکدیگر هستند. نتیجۀ این امر ایجاد هویت و فرهنگی هیبرید است که ضامن بقا و رشد ما در جهان امروز میباشد. ادبیات امروز متاثر از همین فضا روایتگر داستان زندگی مردم بی سرزمینی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل

عبدالباقی رضایی تالار پشتی؛ بهزاد پورقریب

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 101-124

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.101

چکیده
  «آگاهی طبقاتی» گئورگ لوکاچ از فلسفه و سیاست به نقد ادبی راه یافت. گونه‌های اصیل یا کاذبی در حوزه شناخت مفهوم «آگاهی» وجود دارد که شناخت دقیق آن را دشوار می‌کند اما ادبیات با ارائه نمونه‌های عینی و مبتنی بر تجربه زیسته فهم دقیق‌تری از این مقوله به دست می‌دهد. در تبیین این موضوع دو داستان برگزیده شد. در این داستان‌ها می‌توان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نگاهی نو به نحوه ساخت هویت و نقش جنسی غیر/مفهوم زنانه در نمایشنامه های منتخب تنسی ویلیامز

نیلوفر امین پور؛ جلال سخنور؛ زهرا بردباری

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 125-144

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.125

چکیده
  در مبحث هویت های جنسی و چگونگی ساختار آن تحت سلطه هژمونی فرهنگی، جودیت باتلر از بنام ترین منتقدین پساساختارگرای فمینیست عصر حاضر است. وی در تبیین پدیداری این هویت جنسی زنانه، فرهنگ مردانه دوگانه را دخیل می پندارد و با اعمال مباحثی نظیر آلوده انگاری، سه گانه همگون جنس/جنسیت/تمایل جنسی و واپس زدگی ، در توصیف جایگاه تابع زنانه اقدام می ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی

صبا کاظمیان

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 145-162

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.145

چکیده
  مسخ برجسته‌ترین اثر کافکا (1833 – 1924) و از بحث ‏برانگیزترین داستان‌های معاصر اروپا در قرن بیستم است. این داستان که پس از انتشار (1915) توجه منتقدان را به خود جلب کرده و از زوایای گوناگون بررسی شده، اتّفاقی خیالی را در بستری از واقعیت‌های اجتماعی، در روزگاری روایت می‌کند که تحولات سیاسی، اجتماعی اروپا به شکل‌گیری جامعه‎ ی صنعتی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی

سیما مقتدر؛ سعید فیروز آبادی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 163-184

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.163

چکیده
  اهمیت واژگان درگفتار و نوشتار به حدی است که درصورت عدم وجود واژگان امکان هر مکالمه، گفتگویی و ارتباط با دیگران غیرممکن می‌شد. درمقابل هرواژه‌ای عامل ایجاد و یا حفظ ارتباط نخواهد شد، چه بسا که به‌کارگیری واژگان نامناسب و اشتباه، حتی قطع ارتباط گفتاری یا نوشتاری به همراه بعضا ایجاد سوء تفاهم را به‌دنبال دارد. از آنجایی که تاکنون در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز

فاطمه اسمعیلی؛ نرگس منتخبی بخت ور

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 185-212

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.185

چکیده
  اگرچه جهش اخلاقی در رمان و نقد ادبی در دو دهه‌ی اخیر از سوی شماری از منتقدین، فیلسوفان و نظریه‌پردازان تصدیق می شود، اما همچنان ماهیت و کم‌وکیف آن نامشخص است و نیاز به ارزیابی و تحلیلی ویژه دارد. از این رو، این مقاله بر آن است تا چهارچوب جدیدی از اخلاق را که حاکی از گذر رمان از پسا‌مدرنیسم به پساپسا‌مدرنیسم است، ارزیابی نماید. بدین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت

شهریار منصوری؛ هادی شاهی قره‌آغاجی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 213-238

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.213

چکیده
  این مقاله بنا دارد تا رمان دورهمی از اَن اِنرایت را با نظریه پَساحافظه بررسی و تحلیل کند. این تحقیق چنین استدلال می کند که رمان دورهمی به نوعی یک متن پَساحافظه‌ای است که در آن، راوی نه تنها به دنبال ثبت و حفظِ زمان گذشته است بلکه همچنین در پِی برملا کردنِ حقیقت یا غیرحقیقت است و این رازگشایی همچنین به نوعی کنارآمدن یا آشتی‌کردن با گذشته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
همزمانی استحاله و مدرنیته؛ خوانش یونگی ریشه‌های آسمان اثر رومن گاری

زهرا نوروزی؛ جعفر جهانگیر میرزا حسابی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 239-264

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.239

چکیده
  مقاله پیش رو حاصل پژوهشی در باب رمان ریشه‌های آسمان(1956) نوشته‌ی رومن گاری است که با هدف نقد روانشناختی همزمانی استحاله و مدرنیته از دیدگاه کارل گوستاو یونگ انجام شده است. استحاله‌ی انسان مدرن در پس فراموشی هویت حقیقی خود رخ می‌دهد. در این مقاله روانشناسی تحلیلی شدت احساسات در مواجهه با مدرنیته‌ی عصر حاضر و بحران هویت ناشی از آن در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه

بهاره سقازاده؛ بهمن نامور مطلق

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 265-291

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.265

چکیده
  پژوهش حاضر، با کمک گرفتن از آرای فمنیست‌های فرانسوی —ژولیا کریستوا و هلن سیکسو— و همچنین موریس بلانشو سعی در واکاوی «زنانگی» و ارتباطش با «مرگ» در نمایشنامه بالکن دارد. این دو مفهوم در تاریخ اندیشه نرینه-منطق-محور غربی همواره به عنوان «دیگری» طرد شده‌اند. به اعتقاد هلن سیکسو ریشه این طردشدگی در مورد زنان، برمی‌گرد ...  بیشتر