Critical Language and Literary Studies

خلاصه استاندارد: CLLS

ترتیب و توالی انتشار: دو فصلنامه - خرداد / آذر

آغاز انتشار: ۱۳۸۷

زبان انتشار: فارسی

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 23 درصد (شش ماه دوم ۱۳۹۹)

هزینۀ بررسی و چاپ: ششصد هزار تومان (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب 1401)

میانگین زمان داوری: ۴-۶ ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات / GOLD Open Access

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

رتبه در سامانه ISC سال ۱۳۹۷: Q1

نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی به شکل کامل از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید. لذا درراستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب <سمیم نور> بررسی می شوند. 

دو فصلنامه نقد زبان و ادبیات خارجی، تحت قانون بین المللی کپی رایت " ( Creative Commons Attribution License (CC BY" می‌باشد.

داشتن شناساگر ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است. از اینجا (https://orcid.org/register) می توانید ثبت نام کنید.

توجه:

  • ارسال فایل تکمیل شده <تعارض منافع> و <تعهدات نویسندگان> الزامی است.
  • به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان میهن عزیزمان، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم. 
مقاله علمی پژوهشی
تسهیل فرآیند ادغام در فرهنگ میزبان در میان زنان مهاجر به علت شکل گیری هویت التقاطی در رمان خروجی غرب اثر محسن حمید

هدا شب رنگ؛ بهاره تاجیک

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 13-32

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103777

چکیده
  امروزه مهاجرت و پیامدهای آن که به تغییرات گسترده ای در جهان منجر شده موضوع بحث برانگیز بسیاری از گروه های دانشگاهی و مطالعاتی است. در زمینه مطالعات مهاجرت اغلب تجارب مردان مهاجر که هم چنان ادعا می شود نماینده همه مهاجران هستند، ارائه می گردد و تجربه زنان مهاجر در دیاسپورا به طور قابل توجهی نادیده انگاشته می شود. این مقاله به بررسی بخش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش علم صرف و دانش واژه سازی بر فراگیری و گسترش واژگان بالقوه آلمانی

مهین مرادی؛ لیلی مسگرزاده اقدم؛ شهرام صحاوی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 33-54

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103724

چکیده
  یادگیری واژگانِ آلمانی از دومنظر " معنا و ساختار صرفی " قابل بررسی است. برای گسترشِ دایره واژگان راههای مختلفی وجود دارد، اغلبِ کلمات جدید توسط واژه سازی ساخته میشوند. بخش نظری به تئوری های مختلفِ اکتساب واژگان بخصوص واژگان بالقوه و اهمیت قوانین واژه سازی در درس واژگان می پردازد ، چرا که یادگیرنده از این طریق، تواناییِ استنباطِ معنیِ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تروما در داستان "یک موضوع موقتی" از جومپا لاهیری

احمدرضا رحیمی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 55-71

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103738

چکیده
  جومپا لاهیری به عنوان یکی از نویسندگان ادبیات مهاجر، نقش بسزایی در معرفی این گونه آثار داشته است و کارهای او از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. چیزی که مورد توجه قرار گرفته است، مهارت او در بیان نحوه زندگی و مشکلات مهاجران در کشورهای جدید می باشد. در عین حال، افراد کمی به اتفاقاتی که در آثار او روی می دهند و تاثیرات آنها بر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
گفتمان مشقت (رعایا) و فراغت (نجبا) در قرون وسطی در حکایت‌های کنتربری

علیرضا مهدی پور حدیقه؛ حسین پیرنجم الدین

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 73-93

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103765

چکیده
  گفتمان مشقت و فراغت در دوران باستان کلاسیک توسط هزیود که کار را مصیبت می‌دانست و مکتب ارسطویی که ارزش کار را نادیده می‌گرفتند، نظریه‌پردازی شده است. ارسطو کار را به بردگان نسبت می‌داد و در مقابل، «فراغت نجبا» را به عنوان الگوی زندگی آرمانی می‌ستود. با ظهور مسیحیت نظریه‌ی کار در قرون وسطای متقدم توسط بنیانگزاران کلیسا که کار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
توانش تعاملی و آهنگ در آموزش آلمانی

آرمین فاضل زاد

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 93-114

https://doi.org/10.48308/clls.2023.231266.1176

چکیده
  مقدمه: از آنجا که هدف نهایی از یادگیری زبان خارجی، توانایی ایجاد ارتباط در آن زبان است، مفهوم توانش ارتباطی به معنای توانایی به‌کارگیری زبان در بافت‌های اجتماعی مختلف اهمیت بسزایی در مطالعه پیرامون آموزش و یادگیری زبان خارجی دارد. از سوی دیگر، آهنگ به عنوان رمزگان پیرازبانی که تأثیر مستقیم در لحن زبان‌آموز یا همان لهجه خارجی دارد، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل ترجمۀ فارسی « خواب لیلا» سرودۀ لوکنت دو لیل بر پایۀ آراء آنری مشونیک

صدیقه شرکت مقدم

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 115-136

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232037.1189

چکیده
  ترجمه عملی است که امکان تبادل افکار و دیدگاه‌های اندیشمندان و نویسندگان در سراسر دنیا را فراهم می‌کند. در میان متون مختلف ادبی، ترجمۀ شعر از نظر برخی از محققان دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌آید. مشکل اصلی، بازآفرینیِ ریتم و ضرباهنگی است که متن ادبی را به شعر مبدل می‌سازد و خود بخشی از معنای آن را در بر می‌گیرد. در میان شاعران فرانسوی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نگاهی به چهارگانه ادبی ژوریس کارل هویسمانس، برپایۀ نظریۀ بوردیو و تاثیر عادت واره ها

دومینیک کارنوا-ترابی؛ شهرزاد مغروری

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 137-156

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232348.1194

چکیده
  یکی از واقعیتهای جدایی ناپذیر انسان پذیرش تغییر و تحولاتی خاص، با توجه به عواملی چون قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی متفاوت، تجربه کردن رویدادهای تاریخی-اجتماعی و نیز تجارب شخصی فرد در مقاطع مختلف زندگیست. این عوامل فرد را بسمت پذیرش الگوها و عادت واره هایی نو سوق میدهند، و نه تنها سرمنشا تحولات بزرگی در سیر زندگی وی میشوند، بلکه موجب ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی عوامل بیوگرافی فرهنگی در کتاب‌های درسی نسل شش آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی‌زبان‌ها با استفاده از نمونه آلمانی‌آموزان ایرانی

آنیتا امیری

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 157-186

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233295.1212

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت عوامل بیوگرافی فرهنگی در کتاب‌های درسی نسل شش آموزش زبان آلمانی با استفاده از نمونه آلمانی‌آموزان ایرانی انجام می‌گردد. به‌طور کلی، کتاب‌های آموزش زبان آلمانی تا حد زیادی با اهداف چارچوب مرجع مشترک اروپایی همخوانی دارند. از جمله این هدف‌ها توجه ویژه به فرهنگ یادگیری فراگیران در کشور زبان مبدا هنگام ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بحران ناشی از اندوه زیست‌محیطی: مقابله با روان زخم زیست‌محیطی و احساس آخرالزمانی در رمان آزادی اثر جاناتان فرنزن

شکوفه ذریه حبیب؛ لیلا برادران جمیلی؛ بهمن زرین جویی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 187-207

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233483.1213

چکیده
  چکیدهامروزه نقش محیط زیست در ادبیات انکارناپذیر است. با وجود بحران‌های زیست‌محیطی اخیر، پردازش معضلات زیست‌محیطی در ادبیات ضروری می‌باشد. این مقاله بر رابطهٔ بین محیط زیست و روان‌زخم مبتنی است و با محوریت احساس آخرالزمانی، به بررسی رمان آزادی جاناتان فرنزن (1959) می‌پردازد. فرنزن، درآزادی، با نگاهی موشکافانه به طبیعت، نقش به سزایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل سبک شناختی داستان ضدّجنگ پسامدرن برمحور رمان سلّاخ خانۀ پنج از کورت وَنِگات

علی تقی زاده؛ علی اصغر غفوری

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 209-233

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232394.1196

چکیده
  انسان تاریخی همیشه گرفتار جنگ بوده است. متفکّران حوزه‌ی جنگ نظریّه های فراوانی دربارۀ چرایی این درگیریِ همیشگی ارائه‌داده اند؛ امّا انسان معاصر با گسترش نیازهای خود زمینه های بیشتری برای جنگ فراهم‌کرده‌است. به همین دلیل جنگ به‌معنای کلّی به‌ویژه از جنبۀ دفاعی گریزناپذیر است. پژوهش حاضر فارغ از این دفاعِ ناگزیر به بررسىِ سبکِ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تأثیرنقشه‌ی ذهنی بر یادگیری واژگان متون داستانی با هدف پرورش استدلال و تقویت مهارت‌های زبانی کودکان و نوجوانان ایرانی فرانسه‌آموز

سپیده کریمی حیدری؛ لیلا شوبیری؛ حمیدرضا شعیری؛ کریم حیاتی آشتیانی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 235-261

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233607.1217

چکیده
  یادگیری و به خاطرسپاری واژگان از موضوعات مهم در حوزه‌ی آموزش زبان است. پس از فراز و فرودهایی که شیوه‌های آموزشی پشت سر گذاشته‌اند، امروزه ساده‌ و سودمند‌تر کردن یادگیری با استفاده از نقشه ذهنی به عنوان ابزاری مؤثر قلمداد می‌شود. در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه نقشه‌ی ذهنی با هدف پرورش استدلال و تقویت مهارت‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مفاهیم بوم گرای فلسفه‌ی سوئدنبرگ در منتخب اشعار ویلیام بلیک

لعیا متین پارسا؛ علی سلامی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 263-285

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233786.1218

چکیده
  ویلیام بلیک – شاعر نامدار رمانتیک- مدت‌هاست که در میان منتقدان و نویسندگان بوم‌گرا، شاعری ناسازگار با محیط‌زیست و مشکلات مربوط به چالش‌های آن محسوب می‌شود و بسیاری از پیروان و حامیان محیط‌زیست ادعا کرده‌اند که او را نمی‌توان شاعری آگاه و علاقه‌مند به مسائل و مشکلات زیست‌محیطی دانست. درعین‌حال منتقدان دیگری نیز وجود دارند ...  بیشتر

واکاوی مفهوم «کازموپسیس» با رویکرد پیرونیستی در رمان پایان راه اثر جان بارت

جلال سخنور؛ زهرا بردباری؛ سیدوحید ابطحی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 15-38

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.15

چکیده
  جان بارت را می­توان احیا گر فلسفه پیرونیسم در حیطه ادبیات پسامدرن آمریکا در قرن بیستم دانست. او با خلق شخصیت­های پیرونیستی به انتقاد از نظام ارزشی در آمریکا پرداخته و اساسا زندگی بی مایه و پوچ انسان را در قرن بیستم دست مایه اثر خویش قرار می­ دهد. پایان راه نمونه ای است موفق از استحاله مفهوم قهرمان به ضد قهرمان که در آن شخصیت­ها ...  بیشتر

جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل‌های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک

محمدحسین جواری؛ الله شکر اسداللهی؛ فاطمه سکوت جهرمی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 171-187

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.171

چکیده
  چکیده:ژئوپوئتیک، نظریه‌ی نوظهور نقد ادبی و هنری ست که به اهمیت و نقش مکان در آثار ادبی و هنری می‌پردازد. ژئوپوئتیک رویکردی باز و بینارشته‌ای‌ست. این رویکرد علاوه بر تلفیق ادب و جغرافیا با علوم و رشته‌های دیگر نظیر فلسفه، با کوچگرایی (نومادیسم) در ارتباط است. اگرجه این رویکرد نوظهور است اما پشتوانه فلسفی و تاریخی عمیقی دارد و نشان ...  بیشتر

تاثیر انواع روش های داربستی بر توانایی و سبک خواندن زبان آموزان ایرانی

نوشین اسدی ‍پیران؛ شهرام افراز؛ آیت آلله رزمجو

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-99

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.63

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از اصل داربست نظریه جامعه شناختی فرهنگی (Wood, Bruner & Ross, 1976)  به بررسی  چهار تکنیک داربست ، یعنی سخت ، نرم (Saye & Brush, 2002) ، متقابل (Holton & Clarke, 2006)، و مجازی (Yelland & Masters, 2007) بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی طراحی شده است. برای انجام این تحقیق، از بین 100 شرکت کننده، 80 زبان آموز همگن دختر و پسر براساس عملکردشان ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌ درسی آموزش دستور زبان انگلیسی از منظر فرهنگ و جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی

ساسان بالغی زاده؛ سلماز آقازاده

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.121

چکیده
  در دنیای امـروز که ضرورت دانستن زبان انگلیسی برای انجام تعاملات بین فرهنگی امری غیرقابل انکار است، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باید همـراه بـا درنظر گرفتن ارزش­هـای فرهنگ خودی باشد که در سایۀ توجه بیشتر به هویت ملی و فرهنگی زبان­آموزان امکان پذیر است. از آنجایی که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، بخش عظیمی از مفاهیم  و الگوهای ...  بیشتر

آلوده‌انگاری، رویارویی با امرِ آلوده و تکوینِ هویتِ مردانه در نمایشنامه‌ی هملت از دیدگاه جولیا کریستوا

رخشنده نبی‌زاده نودهی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 307-326

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.307

چکیده
  شماری از به‌ یادماندنی‌ترین شخصیت‌های نمایشی در آثارِ ویلیام شکسپیر دچارِ آشفتگیِ روانی هستند. با بررسی و تحلیلِ معضلاتِ روحیِ این شخصیت‌ها بر اساسِ دیدگاه‌های نوینِ علمِ روان‌شناسی می‌توان دریافت که بسیاری از تشویش‌های ذهنیِ آن‌ها از مسائلِ مربوط به بدن سرچشمه می‌گیرد. فرآیندِ شکل‌گیریِ فردیت اساساً در گرویِ اطمینانِ سوژه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
انگ مکان و مهار تادیبی: تاملی بر رمان ذات خون اثر کریل فیلیپس

بهاره نیلفروشان؛ بختیار سجادی؛ فریبا پرویزی؛ فرید پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103775

چکیده
  پژوهش در حوزه­ی رمان معاصر از منظر رویکردهای متفاوت نظری بخش عمده­ای از مطالعات ادبی و به ویژه ادبیات روایی را دربرمی­گیرد که خود بستر مناسبی را به منظور مطالعه و تحلیل گفتمان‌های بینارشته‌ای فراهم می‌کند. رمان ذات خون اثر کریل فیلیپس هزارتویی از روایات را شامل می­شود که هولوکاست در کانون این هزارتو قرار دارد. فیلیپپس، با ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی «درختی که از ارفئوس می‌گوید» سروده‌ی دنیس لورتوف از منظر فلسفه‌ی طبیعت مرلوپونتی

بهاره اعرابی؛ نگار شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103776

چکیده
  پژوهش حاضر به خوانشِ موردیِ شعر «درختی که از ارفئوس می‌گوید» سروده‌ی دنیس لورتوف، از شاعران پیشروی قرن بیست، در پرتو «پدیدارشناسی-بوم‌گرایی» می‌پردازد. این گرایش نسبتاً جدید حوزه‌ی نقد ادبی که محل تلاقی فلسفه و بوم‌شناسی است، با تشویق به بازنگری در باورهای سنتی فلسفه‌ی غرب در باب طبیعت، مسائل زیست‌محیطی را از منظر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
شعر شاهد: خوانش روان زخمی از سروده های جنگ کارولین فورشه و فادی جودا

سیده یاسمن قدسی؛ نرگس منتخبی بخت ور؛ راضیه اسلامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232048.1202

چکیده
  این پژوهش به دو شاعری می پردازد که شعر خود را در دوران پس از جنگ سرد سروده‌ اند. کارولین فورشه و فادی جودا از جمله کسانی هستند که زندگی شان پس از بازدیدشان از مناطق جنگی در سراسر جهان، تغییر کرد. شاعر اول را شناخته شده، و دیگری را به عنوان پزشکی که تحصیلات آکادمیک ادبی ندارد در نظر میگیرند. با وجود اینکه هر دو شاعر در آمریکا به دنیا آمده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازخوانی مفهوم "وانموده‌ها" در رمان "من" اثر ولفگانگ هیلبیگ

نرجس خدائی کلاته بالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 دی 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.233243.1209

چکیده
  ادبیات آلمانی‌زبان در دهۀ نود سدۀ بیستم میلادی شاهد حضور فزایندۀ نویسندگانی است که اکثر آن‌ها زندگی در نظام آلمان شرقی را تجربه کرده‌ و در نوشته‌هایشان مناسباتی را بازتاب داده‌اند که به فروپاشی دیوار برلین و اتحاد دو آلمان منتهی شده‌اند. یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های این گروه از آثار که "ادبیات چرخش" نام گرفته‌اند، رمان تخیلی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی نظام مدیریت گفتمان در دو اثر ادبی فارسی و انگلیسی بر اساس تحلیل گفتمان تطبیقی

علی محمد محمدی؛ مرتضی عبدلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.231898.1187

چکیده
  این مطالعة اکتشافی با رویکردی توصیفی، کیفی، و بر اساس نظریة انسجام به بررسی نظام ایجاد انسجام در گفتمان و مدیریت گفتمان دو نویسنده حرفه‌ای فارسی و انگلیسی در آفرینش گفتمان ادبی در چارچوب تحلیل گفتمان تطبیقی و بر اساس نمونه‌گیری هدف‌مند پرداخته‌است. برای رسیدن به این هدف، توزیع فراوانی، نوع، و نقش‌های منظورشناختی گفتمان‌نماها ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
فایده‌گرایی در ادبیات معاصر فرانسه. مورد مطالعاتی: آنتوان کمپانیون

حسن زختاره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.232302.1192

چکیده
  نوشتة کنونی آنتوان کُمپانیون را نمایندة جریانی می‌داند که به ادبیات مفید در دوران معاصر باور دارند. کمپانیون در نخستین درس گفتارش در کُلژ دو فرانس تحت عنوان ادبیات به چه کار می آید؟ معتقد است که دوران پرسشی چون «ادبیات چیست؟» به‌سر آمده است و زین پس باید به پرسش مهم تری چون «چرا و چگونه باید پیرامون ادبیات سخن گفت؟» پاسخ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی ویژگی های حالت دستوری آزاد در زبان آلمانی

کاوه بهرامی سبحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234606.1232

چکیده
  حالت مقوله ای دستوری است که از طریق آن، نقش نحوی واژه ها در جمله تعیین می شود. زبان آلمانی چهار حالت دستوری دارد: حالت فاعلی، حالت مفعول صریح، حالت مفعول غیرصریح و حالت مفعول اضافی. حالت های دستوری بر روی گروه های اسمی در جمله نشانه گذاری می شوند و از این طریق می توان به نقش نحوی گروه اسمی در جمله پی برد. حالت دستوری از دو طریق اعطا می شود: ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی کارکرد روایی از طریق مربع معنایی و برنامه روایی در رمان و اگر حقیقت داشت نوشته مارک لوی

میترا مرادی؛ علی عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234539.1231

چکیده
  گرماس به‌عنوان مشهورترین نظریه‌پرداز "معناشناسی روایت" معتقد است که ساختار یک روایت همچون ساختار یک جمله، از دستور زبان خاص خود برخوردار است. وی با ارائه مدل‌هایی همچون الگوی کنشی، برنامه روایی، مربع معنایی و ... سعی در ساختارمند کردن روابط میان نشانه‌های دلالت‌مند یک اثر دارد تا از این طریق با گذار از روساخت به ژرف‌ساخت، به درک ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل تطبیقی نمایشنامه‌های معناباختۀ «جشن‌‌تولد» پینتر و «ماه‌عسل» ساعدی

حسام خالویی؛ محمدصادق بصیری؛ نجمه حسینی سروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234480.1228

چکیده
  تئاتر معناباخته (ابسورد)، شاخص‌ترین تحول تئاتر در دوران پس از جنگ دوم جهانی است که با استفاده از فنون گوناگون نمایشی می‌کوشد تا پوچی حال و روز بشر را به کمک شکلی همان‌قدر بی‌معنا نمایش دهد. هدف این پژوهش، تطبیق و مقایسۀ دو نمایشنامۀ جشن تولد پینتر و ماه عسل ساعدی با استناد به آموزه‌های مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است که هدف آن، مطالعۀ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نظریه‌های ترجمۀ کتاب کودک و نوجوان و کاربرد آن‌ها در خمره و چکمه اثر هوشنگ مرادی کرمانی به زبان آلمانی

فرانک هاشمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 اسفند 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234703.1233

چکیده
  در ایران، در مباحث ترجمه‌شناسی کمتر به نظریه‌ها و چارچوب‌های ترجمه کتاب کودک و نوجوان پرداخته شده است. مترجمان و مخاطبان همواره به اشتباه می‌پندارند که ترجمه کتاب‌های کودک و نوجوان، به دلیل زبان و ساختار ساده، آسان است، در حالی که باید عوامل متعددی را در نظر داشت، تا هدف نویسنده و متن محقق شود و تأثیر لازم را بر خواننده بگذارد. در ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
جستاری میان رشته ای در باب بداهه پردازی قدرت، جباریت و آشوب در ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر

آزیتا زمانی؛ زهرا بردباری؛ جواد یعقوبی درابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 فروردین 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234973.1236

چکیده
  جستار حاضر به بررسی نظریه های استیون گرینبلت در باب بداهه پردازی قدرت و جباریت در پرتو نظریه آشوب از دیدگاه کاترین هیلز و گوردون سلیتاگ در نمایشنامه ریچارد سوم اثر ویلیام شکسپیر می پردازد تا شبکه پیچیده سلطه روانشناختی بر ذهن انسان را بر اساس همدلی از طریق سازوکارهای جا به جایی و جذب در ساختار نظم نمادین با افزایش یا کنترل آشوب مورد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی"همه چیزهایی که نگفتیم" اثر مارک لوی از منظر جغرافیای ادبی و نقشه نگاری

آزاده حکمی؛ علی عباسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234546.1230

چکیده
  جغرافیای ادبی ادبیات را محور اصلی قرار می‌دهد و جغرافیا و مکان‌های ادبی را در ارتباط با هم بررسی می‌کند. این جنبه نقد مضمونی و جغرافیای ادبی با رویکرد کولو می‌کوشد رابطه بین ذهن نویسنده و ذهن خواننده را بررسی کند؛ زیرا معتقد است بیرون درون را روایت می‌کند. در این پژوهش از نظرات کولو بهره گرفته‌ایم تا شاهد استحاله شهر باشیم که توانایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
روایت‌های ‌زیست محیطی: فلسفه‌ی برابری‌طلبانه و اکوسوفی در نفی انسان‌محوری در اورلاندوی ویرجینیا وولف

زیبا روشن ضمیر؛ لیلا برادران جمیلی؛ بهمن زرین جویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234821.1235

چکیده
  بی‌تردید انسان همواره سعی در تثبیت جایگاه خود بر روی کره زمین داشته است. بسیاری از نویسندگان با آثار خود سعی در طرح این مسئله قابل مناقشه داشته‌اند، از جمله ویرجینیا وولف (1942-1882) نویسنده نوگرای بریتانیایی که با آثارش به جلب توجه خوانندگان خویش به محیط زیست و طبیعت و ارتقاء خرد بوم‌شناسی آن‌ها می‌پردازد. در رمان اورلاندو: یک سرگذشت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی مفهوم آلوده‌انگاری ژولیا کریستوا در آشغالدونی اثر غلامحسین ساعدی

یاسمن مکرمی رستمی؛ علیرضا فرح بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.235102.1238

چکیده
  هدف جستار حاضر بررسی بازنمایی امرِ آلوده در آشغالدونی غلامحسین ساعدی است. چارچوب نظری این پژوهش برگرفته از قدرت‌های وحشت اثر ژولیا کریستوا است، که محوریت مفهوم امرِ آلوده را در هویت سوژه سخن‌گو شرح می‌دهد. کریستوا بر این باور است که امرِ آلوده طغیانی علیه امرِ نشانه‌ای و مؤکد تأثیر بدن مادر بر شکل‌گیری هویت سوژه است؛ از سوی دیگر، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مساله آگاهی در عصر متامدرن؛ بازنگاهی بر رمان ساعت‌های استخوان نوشته دیوید میچل

حمیده وصالی فلاح؛ رویا یعقوبی؛ سید شهاب الدین ساداتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.230865.1183

چکیده
  این مقاله بر آن است تا به بررسی مساله‌ آگاهی در رمان ساعت‌های استخوان نوشته دیوید میچل به عنوان رمانی متامدرنیستی نشسته و به تبیین آن در عصر متامدرن بپردازد. به طور مشخص، این مقاله در ابتدا به تعریف آگاهی پرداخته و خصوصیات مساله‌ آگاهی در دوره جدید را بررسی می‌کند. سپس با شناخت برخی خصوصیات مدرنیستی و پسامدرنیستی اثر مورد پژوهش به ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
اکو- تروما: اسارت صنعتی و اختلالات تنش زای پساترومایی در رمان عروسک ساز اثر هریت سیمپسون آرنو

نرگس رئوف زاده؛ راضیه اسلامیه؛ مرتضی لک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.235147.1240

چکیده
  ارتباط انسان با طبیعت به عنوان امری ضروری جهت حفظ سلامت روحی-روانی و درمان تروما از دیرباز مورد توجه اندیشمندان و منتقدین بوده. دیدگاه‌های متعدد در خصوص رابطه انسان با طبیعت و پدیده‌های طبیعی، رویکردهای متفاوتی را به وجود آورده که از بوم‌گرایی، بوم‌روانشناسی، تا انسان‌مداری و زیست‌مداری گسترده شده است. رویکرد بوم روانشناسی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تلاقی تاریخ نگاری و نو تاریخ گرایی، تآثیر متقابل تاریخ و ادبیات : چرخش دیالکتیکی قدرت – دانش فوکویی در شعر "زمانی در رم" اثر ماری ایونز

شهرزاد محمد حسین؛ هدا شب رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234727.1234

چکیده
  پل میشل فوکو ( 1926- 1984)، جامعه شناس و فیلسوف برجسته فرانسوی در اواخر قرن بیستم، در اثری مشهور با عنوان قدرت و دانش : مصاحبه‌های منتخب و نوشته‌های دیگر( 1980) تئوری بحث برانگیزی را مطرح کرد و در آن به جابجایی دانش و قدرت و اهمیت بررسی آن اشاره نمود. در مدل پیشنهادی فوکو قدرت در واقع چرخش نا آشکارا و فراگیر دانش مابین طرف‌های گفتمانی است. از ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نگاهی به اندیشه «تائو یوان مینگ» در گزیده ای از سروده های وی (شاعر پرآوازه سده پنجم میلادی چین )

سید جلال امام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.235000.1237

چکیده
  از تائو یوان مینگ شاعر سده پنجم میلادی چین، به عنوان بنیانگذار شعر «کوچه باغ» نام برده می شود. وی با ادبیاتی ساده و البته بی پرده مسائل و مشکلات جامعه و البته حالات روانی خود را به قلم آورده که سهم بزرگی در ارائه تصویری از تاریخ اجتماعی دوران خود دارد. اشعار این شاعر صاحب سبک بر فرهنگ و به ویژه ادبیات پس از خود تاثیر زیادی گذاشته ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
شاه لیر و”فریدون و پسرانش“، هملت و ”کیخسرو“ در آیینه ی اضطراب از دیگری

سعیده مظلومیان؛ فاضل اسدی امجد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1403

https://doi.org/10.48308/clls.2024.235730.1244

چکیده
  صاحبان ایدئولوژی در ساختار قدرت آنقدر نگران نیروهای برانداز هستند که تمام تلاش خود را می کنند تا آنها را تحت سلطه خود درآورند و مشروعیتشان را در صحنه ی قدرت از بین ببرند. به همان اندازه که ایدئولوژی خود را در هر لحظه بازتولید می کند نیروهای برانداز نیز به سخره گرفته می شوند تا تصاحب قدرتشان نامشروع جلوه داده شود. نیروهای برانداز در ...  بیشتر

ابر واژگان