Critical Language and Literary Studies

خلاصه استاندارد: CLLS

ترتیب و توالی انتشار: دو فصلنامه - خرداد / آذر

آغاز انتشار: ۱۳۸۷

زبان انتشار: فارسی

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 23 درصد (شش ماه دوم ۱۳۹۹)

هزینۀ بررسی و چاپ: ششصد هزار تومان (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب 1401)

میانگین زمان داوری: ۴-۶ ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات / GOLD Open Access

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

رتبه در سامانه ISC سال ۱۳۹۷: Q1

نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی به شکل کامل از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید. لذا درراستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب <سمیم نور> بررسی می شوند. 

توجه:

  • ارسال فایل تکمیل شده <تعارض منافع> و <تعهدات نویسندگان> الزامی است.
  • به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان میهن عزیزمان، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم. 
علمی - پژوهشی
خوانش نشانه- معناشناختی کنش استعلایی

نعمت‌الله ایرانزاده؛ حمیدرضا شعیری؛ نصیراحمد آرین

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 13-36

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.13

چکیده
  پژوهشِ حاضر، فرایندِ حرکت استعلایی سوژۀ بُوشی رمان سکه-ای که سلیمان یافت را با رویکرد نشانه- معناشناسی بُوشی ایرو تاراستی و شعیری بررسی می‌کند. از منظر نشانه- معناشناسی بُوشی، سوژه؛ کنشگری است که پیوسته در حال عبور و مرور میان دازاین و استعلا است. این حرکتِ سوژه تا زمانی ادامه دارد که او مجهز به فعل وجهی(مُدال) «دانستن» شود و با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مفهوم سوبژکتیویته زن در رمان های گمانه زن: مطالعه سپیده دم و تمثیل های اکتاویا ای. باتلر

وفا کشاورزی؛ سارا کاترین ایلخانی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 37-56

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.37

چکیده
  تعریف سوبژکتیویته زن همیشه یک چالش بوده است، از همان دوران مدرن که زیگموند فروید آن را بیان کرد تا جدیدترین تحلیل های منتقدین فمینیست معاصر. مبنای سوبژکتیویته زنان بر اساس فقدان ذاتی که در روانشناسی فروید و بعداً ژاک لاکان ، مطرح می شود، منتقدان فمینیستی مانند لوس ایریگاری و جودیت باتلر را بر آن داشت تا در نظریه های خویش به بازنگری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت

فاطمه پورجعفری؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 57-78

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.57

چکیده
  این مقاله بر رابطه‌ی بین زیبایی‌شناسی و اخلاق مبتنی است و با محوریت روایت‌شناسی بلاغی و فلسفه اخلاق، به بررسی اخلاقیات تنیده در شگردهای روایی رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت می‌پردازد. چهارچوب نظری این تحقیقِ میان رشته‌ای بر روایت‌شناسی بلاغی جیمز فیلان و فلسفه اخلاق چارلز تیلور استوار است. فیلان جنبه زیبایی‌شناسی روایت را در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ

دومینیک کارنوا-ترابی؛ مرضیه خزائی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.79

چکیده
  دنیای امروز به لطف ابزارهای ارتباط جمعی مانند رسانه، فضای مجازی و مهاجرت تبدیل به جهانی فراملیتی شده است که در آن دالهای فرهنگی و هویتی پیوسته در حال اختلاط و پیوند با یکدیگر هستند. نتیجۀ این امر ایجاد هویت و فرهنگی هیبرید است که ضامن بقا و رشد ما در جهان امروز میباشد. ادبیات امروز متاثر از همین فضا روایتگر داستان زندگی مردم بی سرزمینی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
کاربست تطبیقی مفهوم آگاهی طبقاتی لوکاچ در داستان های «فتحنامۀ مغان» هوشنگ گلشیری و «داستانی از وال‌استریت» هرمان ملویل

عبدالباقی رضایی تالار پشتی؛ بهزاد پورقریب

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 101-124

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.101

چکیده
  «آگاهی طبقاتی» گئورگ لوکاچ از فلسفه و سیاست به نقد ادبی راه یافت. گونه‌های اصیل یا کاذبی در حوزه شناخت مفهوم «آگاهی» وجود دارد که شناخت دقیق آن را دشوار می‌کند اما ادبیات با ارائه نمونه‌های عینی و مبتنی بر تجربه زیسته فهم دقیق‌تری از این مقوله به دست می‌دهد. در تبیین این موضوع دو داستان برگزیده شد. در این داستان‌ها می‌توان ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
نگاهی نو به نحوه ساخت هویت و نقش جنسی غیر/مفهوم زنانه در نمایشنامه های منتخب تنسی ویلیامز

نیلوفر امین پور؛ جلال سخنور؛ زهرا بردباری

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 125-144

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.125

چکیده
  در مبحث هویت های جنسی و چگونگی ساختار آن تحت سلطه هژمونی فرهنگی، جودیت باتلر از بنام ترین منتقدین پساساختارگرای فمینیست عصر حاضر است. وی در تبیین پدیداری این هویت جنسی زنانه، فرهنگ مردانه دوگانه را دخیل می پندارد و با اعمال مباحثی نظیر آلوده انگاری، سه گانه همگون جنس/جنسیت/تمایل جنسی و واپس زدگی ، در توصیف جایگاه تابع زنانه اقدام می ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مسخ اثر فرانتس کافکا، استعاره از یک واقعیت اجتماعی

صبا کاظمیان

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 145-162

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.145

چکیده
  مسخ برجسته‌ترین اثر کافکا (1833 – 1924) و از بحث ‏برانگیزترین داستان‌های معاصر اروپا در قرن بیستم است. این داستان که پس از انتشار (1915) توجه منتقدان را به خود جلب کرده و از زوایای گوناگون بررسی شده، اتّفاقی خیالی را در بستری از واقعیت‌های اجتماعی، در روزگاری روایت می‌کند که تحولات سیاسی، اجتماعی اروپا به شکل‌گیری جامعه‎ ی صنعتی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی تحلیلی دانش زبان آلمانی زبان آموزان ایرانی در مقطع ب از چهارچوب مرجع مشترک اروپا با نگاهی ویژه به خطاهای زبان آموزان ایرانی در به کارگیری واژگان و ترکیبات ثابت واژگانی در زبان آلمانی

سیما مقتدر؛ سعید فیروز آبادی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 163-184

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.163

چکیده
  اهمیت واژگان درگفتار و نوشتار به حدی است که درصورت عدم وجود واژگان امکان هر مکالمه، گفتگویی و ارتباط با دیگران غیرممکن می‌شد. درمقابل هرواژه‌ای عامل ایجاد و یا حفظ ارتباط نخواهد شد، چه بسا که به‌کارگیری واژگان نامناسب و اشتباه، حتی قطع ارتباط گفتاری یا نوشتاری به همراه بعضا ایجاد سوء تفاهم را به‌دنبال دارد. از آنجایی که تاکنون در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
رگه های تصور اخلاقی پراگماتیستی در داستان پساپسا‌مدرن: بررسی دیدگاه های جان دیویی در قهرمانان مرزها اثر دیو اگرز

فاطمه اسمعیلی؛ نرگس منتخبی بخت ور

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 185-212

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.185

چکیده
  اگرچه جهش اخلاقی در رمان و نقد ادبی در دو دهه‌ی اخیر از سوی شماری از منتقدین، فیلسوفان و نظریه‌پردازان تصدیق می شود، اما همچنان ماهیت و کم‌وکیف آن نامشخص است و نیاز به ارزیابی و تحلیلی ویژه دارد. از این رو، این مقاله بر آن است تا چهارچوب جدیدی از اخلاق را که حاکی از گذر رمان از پسا‌مدرنیسم به پساپسا‌مدرنیسم است، ارزیابی نماید. بدین ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت

شهریار منصوری؛ هادی شاهی قره‌آغاجی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 213-238

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.213

چکیده
  این مقاله بنا دارد تا رمان دورهمی از اَن اِنرایت را با نظریه پَساحافظه بررسی و تحلیل کند. این تحقیق چنین استدلال می کند که رمان دورهمی به نوعی یک متن پَساحافظه‌ای است که در آن، راوی نه تنها به دنبال ثبت و حفظِ زمان گذشته است بلکه همچنین در پِی برملا کردنِ حقیقت یا غیرحقیقت است و این رازگشایی همچنین به نوعی کنارآمدن یا آشتی‌کردن با گذشته ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
همزمانی استحاله و مدرنیته؛ خوانش یونگی ریشه‌های آسمان اثر رومن گاری

زهرا نوروزی؛ جعفر جهانگیر میرزا حسابی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 239-264

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.239

چکیده
  مقاله پیش رو حاصل پژوهشی در باب رمان ریشه‌های آسمان(1956) نوشته‌ی رومن گاری است که با هدف نقد روانشناختی همزمانی استحاله و مدرنیته از دیدگاه کارل گوستاو یونگ انجام شده است. استحاله‌ی انسان مدرن در پس فراموشی هویت حقیقی خود رخ می‌دهد. در این مقاله روانشناسی تحلیلی شدت احساسات در مواجهه با مدرنیته‌ی عصر حاضر و بحران هویت ناشی از آن در ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه

بهاره سقازاده؛ بهمن نامور مطلق

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، صفحه 265-291

http://dx.doi.org/10.52547/clls.18.27.265

چکیده
  پژوهش حاضر، با کمک گرفتن از آرای فمنیست‌های فرانسوی —ژولیا کریستوا و هلن سیکسو— و همچنین موریس بلانشو سعی در واکاوی «زنانگی» و ارتباطش با «مرگ» در نمایشنامه بالکن دارد. این دو مفهوم در تاریخ اندیشه نرینه-منطق-محور غربی همواره به عنوان «دیگری» طرد شده‌اند. به اعتقاد هلن سیکسو ریشه این طردشدگی در مورد زنان، برمی‌گرد ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌ درسی آموزش دستور زبان انگلیسی از منظر فرهنگ و جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی

ساسان بالغی زاده؛ سلماز آقازاده

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-144

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.24.121

چکیده
  در دنیای امـروز که ضرورت دانستن زبان انگلیسی برای انجام تعاملات بین فرهنگی امری غیرقابل انکار است، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باید همـراه بـا درنظر گرفتن ارزش­هـای فرهنگ خودی باشد که در سایۀ توجه بیشتر به هویت ملی و فرهنگی زبان­آموزان امکان پذیر است. از آنجایی که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، بخش عظیمی از مفاهیم  و الگوهای ...  بیشتر

جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل‌های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک

محمدحسین جواری؛ الله شکر اسداللهی؛ فاطمه سکوت جهرمی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 171-187

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.24.171

چکیده
  چکیده:ژئوپوئتیک، نظریه‌ی نوظهور نقد ادبی و هنری ست که به اهمیت و نقش مکان در آثار ادبی و هنری می‌پردازد. ژئوپوئتیک رویکردی باز و بینارشته‌ای‌ست. این رویکرد علاوه بر تلفیق ادب و جغرافیا با علوم و رشته‌های دیگر نظیر فلسفه، با کوچگرایی (نومادیسم) در ارتباط است. اگرجه این رویکرد نوظهور است اما پشتوانه فلسفی و تاریخی عمیقی دارد و نشان ...  بیشتر

تاثیر انواع روش های داربستی بر توانایی و سبک خواندن زبان آموزان ایرانی

نوشین اسدی ‍پیران؛ شهرام افراز؛ آیت آلله رزمجو

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-99

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.24.63

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از اصل داربست نظریه جامعه شناختی فرهنگی (Wood, Bruner & Ross, 1976)  به بررسی  چهار تکنیک داربست ، یعنی سخت ، نرم (Saye & Brush, 2002) ، متقابل (Holton & Clarke, 2006)، و مجازی (Yelland & Masters, 2007) بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی طراحی شده است. برای انجام این تحقیق، از بین 100 شرکت کننده، 80 زبان آموز همگن دختر و پسر براساس عملکردشان ...  بیشتر

واکاوی مفهوم «کازموپسیس» با رویکرد پیرونیستی در رمان پایان راه اثر جان بارت

جلال سخنور؛ زهرا بردباری؛ سیدوحید ابطحی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 15-38

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.24.15

چکیده
  جان بارت را می­توان احیا گر فلسفه پیرونیسم در حیطه ادبیات پسامدرن آمریکا در قرن بیستم دانست. او با خلق شخصیت­های پیرونیستی به انتقاد از نظام ارزشی در آمریکا پرداخته و اساسا زندگی بی مایه و پوچ انسان را در قرن بیستم دست مایه اثر خویش قرار می­ دهد. پایان راه نمونه ای است موفق از استحاله مفهوم قهرمان به ضد قهرمان که در آن شخصیت­ها ...  بیشتر

آلوده‌انگاری، رویارویی با امرِ آلوده و تکوینِ هویتِ مردانه در نمایشنامه‌ی هملت از دیدگاه جولیا کریستوا

رخشنده نبی‌زاده نودهی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 307-326

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.24.307

چکیده
  شماری از به‌ یادماندنی‌ترین شخصیت‌های نمایشی در آثارِ ویلیام شکسپیر دچارِ آشفتگیِ روانی هستند. با بررسی و تحلیلِ معضلاتِ روحیِ این شخصیت‌ها بر اساسِ دیدگاه‌های نوینِ علمِ روان‌شناسی می‌توان دریافت که بسیاری از تشویش‌های ذهنیِ آن‌ها از مسائلِ مربوط به بدن سرچشمه می‌گیرد. فرآیندِ شکل‌گیریِ فردیت اساساً در گرویِ اطمینانِ سوژه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
کسی باید حقیقت عریان را بگوید: رومانس فراتاریخی در واش نوشته مارگارت رینکل

زهرا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­­بررسی پدیدۀ مدل فضا­مند تاریخ و ارتباط آن با سابلایم فراتاریخی می­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات تاریخ­نگاری­نوین و بهره­گیری از نظرات منتقدانی نظیر هاچی­ین و دولوز و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «هم­زمانی» و «موزائیک» درپی پاسخ به ­این پرسش بنیادی است که چگونه «خودآگاهی پساتروما» ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مطالعه ی تحلیل طیف در داستان: پسماند های تاریخ در رمان های وی و اعلام قطعه 49 اثر تامس پینچن

مهدی نظامی؛ فرید پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  تحلیل طیف در مورد بررسی آثار فرهنگی به جا مانده از گذشته، بسامد و پسماند از وقایع تاریخی است که به وسیله ی آن آفرینش ذهنیت های جدید صورت می گیرد. تحلیل طیف همانند تحلیل گفتمان میشل فوکو باعث تجسم و عینیت بخشی وقایع گذشته می گردد که با تحلیل ذهنیت های فردی و اجتماعی حاصل می شود. ژان فرانسوا لیوتار نیز با مطرح نمودن شرایط پسانوگرا بر این ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
خوانش بوردیویی غذا و هویت فرهنگی اجتماعی در رمان ختمی ارغوانی اثر چیماماندا انگزی آدیچی

مریم معین خرازی؛ کیهان بهمنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  رویکرد انتقادی غذامحور یک حوزه‌ی جدید است که توجه بسیاری از پژوهش‌گران را به خود معطوف داشته است. اهمیت فرهنگی جایگاه غذا و موارد مربوط به آن در متون ادبی معمولاً با موضوعاتی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و نژاد مرتبط است. این پژوهش، تلاش دارد تا رابطه‌ی بین غذا و هویت را در رمان ختمی ارغوانی (2003) اثر چیماماندا انگزی آدیچی با استفاده از ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
خوانشی«درون متنی» از ابر اطلس اثر دیوید میچل

علیرضا فرح بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  مقالة حاضر بر آن است که اصطلاح نوآورانة «درون‌متنیت» را معرفی و ویژگی‌های شاخص آن را در رمان ابر اطلس اثر دیوید میچل بررسی کند. واژة روایت‌شناختیِ درون‌متنیت از اصول حاکم بر وحدت ارگانیک و چارچوب‌های نظری مرتبط با بینامتنیت تأثیر گرفته است. پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از: درون‌متنیت چیست و مؤلفه‌های منحصر به‌فرد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بحران‌های رشد شخصیّت در نمایشنامه‌ی اتاق نوشته‌ی هارولد پینتر

مهدی جاویدشاد؛ مرتضی جعفری؛ نوید مقصود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  اوّلین نمایشنامه‌ی پینتر با‌عنوان اتاق حاوی شخصیّت‌پردازی منحصر‌به‌فرد پینتر است که قابلیّت تحلیل از منظر‌های مختلف را دارد. آنچه بر صحنه می‌آید، معلول‌هایی بدون ذکر علّت‌ها است که به منتقد امکان خوانش‌های متعدد را می‌دهد. در‌حالی‌که این نمایشنامه‌ی نسبتاً کوتاه از منظر‌های هستی‌شناسی، اقتصاد و تنازع طبقاتی، فمنیسم و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
شکسپیر و قرآن: تراژدی مذهبی هملت و تحول نفس در انسان رنسانس

فهیمه خلیلی تیلمی؛ جلال سخنور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  ویلیام شکسپیر، نویسنده رنسانس، متاثر ازکتاب مقدس، روابط انگلستان و اسلام از قرون وسطی-صلیبی تا رنسانس، وآشنا با زبان لاتین، با مناقشات متعدد مذهبی، گفتمان جدید اسلامی را درتراژدی هملت آغاز می کند که برپایه قرآن کریم می باشد. در این گفتمان مذهبی، معرفت انسان دررنسانس، مخلوق خدای پاک و منزه، بر مبنای رذیلت و فضیلت نفس است. بنابراین، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نسخه کوتاه شده -اعتبار سنجی پرسشنامه انگیزه یادگیری زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی

شکوه رشوند سمیاری؛ مجید قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  هدف از این پژوهش اعتبار سنجی پرسشنامه جدید ۴ عاملی سیستم خود انگیزشی زبان دوم بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان انگلیسی بوده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی به شیوه ی الگوی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تعداد ۵۹۹ نفر (۳۰۸ نفر دانشجوی خانم و ۲۹۱ نفر دانشجوی آقا) در سطح پیش متوسطه و رده سنی ۲۵-۱۸سال ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مشارکت اجتماعی در رمان در عصر نشانه-سرمایه داری: بررسی آثار دیوید فاستر والاس

کاوه خدام باشی امامی؛ حسین پیرنجم الدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  با ظهور جدیدترین مرحله سرمایه داری یا به گفته فرانکو بیفو براردی، عصر "نشانه-سرمایه داری"، شاهد تغییرات زیادی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع بوده ایم. مقاله حاضر تلاش می کند در چنین بستری و با تکیه بر نظریات براردی برخی از عناصر موضوعی و ساختاری رمان های دیوید فاستر والاس را به عنوان یکی از شاخص ترین نویسندگان پسا پست مدرن آمریکایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تجلی دیوان حافظ بر اشعار لورکا

سودابه باشی زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  موضوع مقاله حاضر تاثیر حافظ بر فدریکو گارسیا لورکا یکی از بزرگترین شعرای اسپانیایی است. این پژوهش ابتدا در گذر مختصری از معرفی این دو شاعر خواننده را با چارچوب فکری و سبک ادبی لورکا آشنا می‌سازد و چگونگی آشنایی او را با حافظ از طریق ترجمه‌هایی که از دیوان در اسپانیا انجام شده، نشان می ‌دهد. در بخش دیگری از مقاله برای اثبات تاثیرحافظ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش مطالعات رده شناختی در آموزش زبان: پژوهشی بر پایه تحلیل خطا در ساخت بند موصولی

کاوه بهرامی سبحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  یکی از دلایل اصلی بروز خطا در ساخت بند موصولی از سوی زبان آموزان فارسی زبان که مشغول یادگیری زبان آلمانی هستند، استفاده از ضمیر موصولی برای ساخت بند موصولی در زبان آلمانی عنوان می شود که با هسته بند موصولی به لحاظ جنس دستوری و شمار مطابقه دارد. در مقابل، زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی بهره می برد که با هسته ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مقایسۀ ترجمه‌های فارسیِ کتاب تصویری «درخت بخشنده»: از منظر برهم‌کنش عناصر غیرکلامی

امیرحسین زنجانبر؛ نعیمه عامری فلیحی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  «درخت بخشنده» کتابی تصویری از سیلورستاین، نویسندۀ آمریکایی داستان‌های کودک، است. این کتاب به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده و مورد خوانش و تفاسیر متعددی نیز قرار گرفته است. با توجه به کثرت ترجمه‌های فارسی و خوانش‌های گوناگون مفسرانِ آن، اثر مذکور برای موضوع ترجمه‌شناسیِ این مقاله اختیار شده است. پژوهش پیش‌ِرو با روش تحلیلی‌ـ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
روایت تروریستی رسانه های جمعی پس از حملات یازدهم سپتامبر: خوانشی بودریاری از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو

امیر ریاحی نوری؛ علی سلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  مقاله‌ی حاضر با خوانشی انتقادی از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو به واکاوی نقش هنرمند در ارائه‌ی مقاومت سیاسی در برابر روایت وحشت برآمده از رسانه‌های گروهی پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر می‌پردازد. اسلوب و رویکرد ادبی این مقاله بر پایه‌ی‌ نظریات نظریه‌پرداز شهیر معاصر ژان بودریار است. پرسش‌هایی که پژوهش پیش‌رو ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازتاب گفتمان های ایدئولوژیک و ضد ایدئولوژیک در رمان خم رودخانه اثر وی. اس. نایپال

هدا شب رنگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

چکیده
  کلید واژه های هژمونی و ضد هژمونی را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم را تشریح کند. در تعریف گرامشی، هژمونی به گفتمان هایی اطلاق می شود که در آنها ارزش های سیستم حاکم گنجانده شده و به شکل نرم خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. در مقابل، ضد هژمونی به معنای گفتمان های متضادی است که در مقابل ...  بیشتر

ابر واژگان