Critical Language and Literary Studies

خلاصه استاندارد: CLLS

ترتیب و توالی انتشار: دو فصلنامه - خرداد / آذر

آغاز انتشار: ۱۳۸۷

زبان انتشار: فارسی

سیاست داوری: هم‌تراز دوسوکور

نرخ پذیرش: 23 درصد (شش ماه دوم ۱۳۹۹)

هزینۀ بررسی و چاپ: ششصد هزار تومان (در صورت پذیرش نهایی مقاله - مصوب 1401)

میانگین زمان داوری: ۴-۶ ماه

وضعیت انتشار: دسترسی آزاد به تمامی مقالات / GOLD Open Access

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

رتبه در سامانه ISC سال ۱۳۹۷: Q1

نشریه نقد زبان و ادبیات خارجی به شکل کامل از قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) تبعیت می نماید. لذا درراستای علمیاتی نمودن قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی، مقالات ارسالی توسط سامانه مشابهت ‌یاب <سمیم نور> بررسی می شوند. 

توجه:

  • ارسال فایل تکمیل شده <تعارض منافع> و <تعهدات نویسندگان> الزامی است.
  • به استحضار می رساند با توجه به سیاست کلی نشریه مبنی بر ایجاد فرصت برای کلیه دانش پژوهان میهن عزیزمان، تا اطلاع ثانوی از بررسی مقالات ارسالی توسط نویسندگان تکراری (Multiple submission) معذوریم. 
مقاله علمی پژوهشی
تجلی دیوان حافظ بر اشعار لورکا

سودابه باشی زاده

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 15-34

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.15

چکیده
  موضوع مقاله حاضر تاثیر حافظ بر فدریکو گارسیا لورکا یکی از بزرگترین شعرای اسپانیایی است. این پژوهش ابتدا در گذر مختصری از معرفی این دو شاعر خواننده را با چارچوب فکری و سبک ادبی لورکا آشنا می‌سازد و چگونگی آشنایی او را با حافظ از طریق ترجمه‌هایی که از دیوان در اسپانیا انجام شده، نشان می ‌دهد. در بخش دیگری از مقاله برای اثبات تاثیرحافظ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش مطالعات رده شناختی در آموزش زبان: پژوهشی بر پایه تحلیل خطا در ساخت بند موصولی

کاوه بهرامی سبحانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 35-54

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.35

چکیده
  یکی از دلایل اصلی بروز خطا در ساخت بند موصولی از سوی زبان آموزان فارسی زبان که مشغول یادگیری زبان آلمانی هستند، استفاده از ضمیر موصولی برای ساخت بند موصولی در زبان آلمانی عنوان می شود که با هسته بند موصولی به لحاظ جنس دستوری و شمار مطابقه دارد. در مقابل، زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی بهره می برد که با هسته ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بحران‌های رشد شخصیّت در نمایشنامه‌ی اتاق نوشته‌ی هارولد پینتر

مهدی جاویدشاد؛ مرتضی جعفری؛ نوید مقصود

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 55-76

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.55

چکیده
  اوّلین نمایشنامه‌ی پینتر با‌عنوان اتاق حاوی شخصیّت‌پردازی منحصر‌به‌فرد پینتر است که قابلیّت تحلیل از منظر‌های مختلف را دارد. آنچه بر صحنه می‌آید، معلول‌هایی بدون ذکر علّت‌ها است که به منتقد امکان خوانش‌های متعدد را می‌دهد. در‌حالی‌که این نمایشنامه‌ی نسبتاً کوتاه از منظر‌های هستی‌شناسی، اقتصاد و تنازع طبقاتی، فمنیسم و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مشارکت اجتماعی در رمان در عصر نشانه-سرمایه داری: بررسی آثار دیوید فاستر والاس

کاوه خدام باشی امامی؛ حسین پیرنجم الدین

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 77-102

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.77

چکیده
  با ظهور جدیدترین مرحله سرمایه داری یا به گفته فرانکو بیفو براردی، عصر "نشانه-سرمایه داری"، شاهد تغییرات زیادی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع بوده ایم. مقاله حاضر تلاش می کند در چنین بستری و با تکیه بر نظریات براردی برخی از عناصر موضوعی و ساختاری رمان های دیوید فاستر والاس را به عنوان یکی از شاخص ترین نویسندگان پسا پست مدرن آمریکایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شکسپیر و قرآن: تراژدی مذهبی هملت و تحول نفس در انسان رنسانس

فهیمه خلیلی تیلمی؛ جلال سخنور

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 103-126

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.103

چکیده
  ویلیام شکسپیر، نویسنده رنسانس، متاثر ازکتاب مقدس، روابط انگلستان و اسلام از قرون وسطی-صلیبی تا رنسانس، وآشنا با زبان لاتین، با مناقشات متعدد مذهبی، گفتمان جدید اسلامی را درتراژدی هملت آغاز می کند که برپایه قرآن کریم می باشد. در این گفتمان مذهبی، معرفت انسان دررنسانس، مخلوق خدای پاک و منزه، بر مبنای رذیلت و فضیلت نفس است. بنابراین، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
اعتباریابی پرسش‌نامه انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

شکوه رشوند سمیاری؛ مجید قربانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 127-148

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.127

چکیده
  هدف از این پژوهش اعتبار سنجی پرسشنامه جدید ۴ عاملی سیستم خود انگیزشی زبان دوم بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان انگلیسی بوده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی به شیوه ی الگوی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تعداد ۵۹۹ نفر (۳۰۸ نفر دانشجوی خانم و ۲۹۱ نفر دانشجوی آقا) در سطح پیش متوسطه و رده سنی ۲۵-۱۸سال ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
روایت تروریستی رسانه های جمعی پس از حملات یازدهم سپتامبر: خوانشی بودریاری از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو

امیر ریاحی نوری؛ علی سلامی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 149-168

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.149

چکیده
  مقاله‌ی حاضر با خوانشی انتقادی از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو به واکاوی نقش هنرمند در ارائه‌ی مقاومت سیاسی در برابر روایت وحشت برآمده از رسانه‌های گروهی پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر می‌پردازد. اسلوب و رویکرد ادبی این مقاله بر پایه‌ی‌ نظریات نظریه‌پرداز شهیر معاصر ژان بودریار است. پرسش‌هایی که پژوهش پیش‌رو ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مقایسۀ ترجمه‌های فارسیِ کتاب تصویری «درخت بخشنده»: از منظر برهم‌کنش عناصر غیرکلامی

امیرحسین زنجانبر؛ نعیمه عامری فلیحی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 169-198

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.169

چکیده
  «درخت بخشنده» کتابی تصویری از سیلورستاین، نویسندۀ آمریکایی داستان‌های کودک، است. این کتاب به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده و مورد خوانش و تفاسیر متعددی نیز قرار گرفته است. با توجه به کثرت ترجمه‌های فارسی و خوانش‌های گوناگون مفسرانِ آن، اثر مذکور برای موضوع ترجمه‌شناسیِ این مقاله اختیار شده است. پژوهش پیش‌ِرو با روش تحلیلی‌ـ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازتاب گفتمان های ایدئولوژیک و ضد ایدئولوژیک در رمان خم رودخانه اثر وی. اس. نایپال

هدا شب رنگ

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 199-218

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.199

چکیده
  کلید واژه های هژمونی و ضد هژمونی را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم را تشریح کند. در تعریف گرامشی، هژمونی به گفتمان هایی اطلاق می شود که در آنها ارزش های سیستم حاکم گنجانده شده و به شکل نرم خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. در مقابل، ضد هژمونی به معنای گفتمان های متضادی است که در مقابل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خوانشی«درون متنی» از ابر اطلس اثر دیوید میچل

علیرضا فرح بخش

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 219-246

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.219

چکیده
  مقالة حاضر بر آن است که اصطلاح نوآورانة «درون‌متنیت» را معرفی و ویژگی‌های شاخص آن را در رمان ابر اطلس اثر دیوید میچل بررسی کند. واژة روایت‌شناختیِ درون‌متنیت از اصول حاکم بر وحدت ارگانیک و چارچوب‌های نظری مرتبط با بینامتنیت تأثیر گرفته است. پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از: درون‌متنیت چیست و مؤلفه‌های منحصر به‌فرد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
خوانش بوردیویی غذا و هویت فرهنگی اجتماعی در رمان ختمی ارغوانی اثر چیماماندا انگزی آدیچی

مریم معین خرازی؛ دکتر کیهان بهمنی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 247-270

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.247

چکیده
  رویکرد انتقادی غذامحور یک حوزه‌ی جدید است که توجه بسیاری از پژوهش‌گران را به خود معطوف داشته است. اهمیت فرهنگی جایگاه غذا و موارد مربوط به آن در متون ادبی معمولاً با موضوعاتی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و نژاد مرتبط است. این پژوهش، تلاش دارد تا رابطه‌ی بین غذا و هویت را در رمان ختمی ارغوانی (2003) اثر چیماماندا انگزی آدیچی با استفاده از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه ی تحلیل طیف در داستان: پسماند های تاریخ در رمان های وی و اعلام قطعه 49 اثر تامس پینچن

مهدی نظامی؛ فرید پروانه

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 271-290

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.271

چکیده
  تحلیل طیف در مورد بررسی آثار فرهنگی به جا مانده از گذشته، بسامد و پسماند از وقایع تاریخی است که به وسیله ی آن آفرینش ذهنیت های جدید صورت می گیرد. تحلیل طیف همانند تحلیل گفتمان میشل فوکو باعث تجسم و عینیت بخشی وقایع گذشته می گردد که با تحلیل ذهنیت های فردی و اجتماعی حاصل می شود. ژان فرانسوا لیوتار نیز با مطرح نمودن شرایط پسانوگرا بر این ...  بیشتر

تاثیر انواع روش های داربستی بر توانایی و سبک خواندن زبان آموزان ایرانی

نوشین اسدی ‍پیران؛ شهرام افراز؛ آیت آلله رزمجو

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 63-99

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.63

چکیده
  پژوهش حاضر با استفاده از اصل داربست نظریه جامعه شناختی فرهنگی (Wood, Bruner & Ross, 1976)  به بررسی  چهار تکنیک داربست ، یعنی سخت ، نرم (Saye & Brush, 2002) ، متقابل (Holton & Clarke, 2006)، و مجازی (Yelland & Masters, 2007) بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی طراحی شده است. برای انجام این تحقیق، از بین 100 شرکت کننده، 80 زبان آموز همگن دختر و پسر براساس عملکردشان ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌ درسی آموزش دستور زبان انگلیسی از منظر فرهنگ و جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی

ساسان بالغی زاده؛ سلماز آقازاده

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.121

چکیده
  در دنیای امـروز که ضرورت دانستن زبان انگلیسی برای انجام تعاملات بین فرهنگی امری غیرقابل انکار است، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باید همـراه بـا درنظر گرفتن ارزش­هـای فرهنگ خودی باشد که در سایۀ توجه بیشتر به هویت ملی و فرهنگی زبان­آموزان امکان پذیر است. از آنجایی که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، بخش عظیمی از مفاهیم  و الگوهای ...  بیشتر

جستجوی مکان و خویشتن؛ بررسی داستان گل‌های زوال پاتریک مودیانو از منظر ژئوپوئتیک

محمدحسین جواری؛ الله شکر اسداللهی؛ فاطمه سکوت جهرمی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 171-187

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.171

چکیده
  چکیده:ژئوپوئتیک، نظریه‌ی نوظهور نقد ادبی و هنری ست که به اهمیت و نقش مکان در آثار ادبی و هنری می‌پردازد. ژئوپوئتیک رویکردی باز و بینارشته‌ای‌ست. این رویکرد علاوه بر تلفیق ادب و جغرافیا با علوم و رشته‌های دیگر نظیر فلسفه، با کوچگرایی (نومادیسم) در ارتباط است. اگرجه این رویکرد نوظهور است اما پشتوانه فلسفی و تاریخی عمیقی دارد و نشان ...  بیشتر

واکاوی مفهوم «کازموپسیس» با رویکرد پیرونیستی در رمان پایان راه اثر جان بارت

جلال سخنور؛ زهرا بردباری؛ سیدوحید ابطحی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 15-38

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.15

چکیده
  جان بارت را می­توان احیا گر فلسفه پیرونیسم در حیطه ادبیات پسامدرن آمریکا در قرن بیستم دانست. او با خلق شخصیت­های پیرونیستی به انتقاد از نظام ارزشی در آمریکا پرداخته و اساسا زندگی بی مایه و پوچ انسان را در قرن بیستم دست مایه اثر خویش قرار می­ دهد. پایان راه نمونه ای است موفق از استحاله مفهوم قهرمان به ضد قهرمان که در آن شخصیت­ها ...  بیشتر

آلوده‌انگاری، رویارویی با امرِ آلوده و تکوینِ هویتِ مردانه در نمایشنامه‌ی هملت از دیدگاه جولیا کریستوا

رخشنده نبی‌زاده نودهی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 307-326

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.307

چکیده
  شماری از به‌ یادماندنی‌ترین شخصیت‌های نمایشی در آثارِ ویلیام شکسپیر دچارِ آشفتگیِ روانی هستند. با بررسی و تحلیلِ معضلاتِ روحیِ این شخصیت‌ها بر اساسِ دیدگاه‌های نوینِ علمِ روان‌شناسی می‌توان دریافت که بسیاری از تشویش‌های ذهنیِ آن‌ها از مسائلِ مربوط به بدن سرچشمه می‌گیرد. فرآیندِ شکل‌گیریِ فردیت اساساً در گرویِ اطمینانِ سوژه ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
کسی باید حقیقت عریان را بگوید: رومانس فراتاریخی در واش نوشته مارگارت رینکل

زهرا طاهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

چکیده
  مقالۀ حاضر به ­­بررسی پدیدۀ مدل فضا­مند تاریخ و ارتباط آن با سابلایم فراتاریخی می­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات تاریخ­نگاری­نوین و بهره­گیری از نظرات منتقدانی نظیر هاچی­ین و دولوز و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «هم­زمانی» و «موزائیک» درپی پاسخ به ­این پرسش بنیادی است که چگونه «خودآگاهی پساتروما» ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیلِ محتوای دستوری کتاب‌های درسی زبان انگلیسی متوسطۀ اول (پراسپکت) براساس رویکردِ دستور آموزشی

محمدحسین خانی؛ نگار داوری اردکانی؛ فاطمه بهرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

چکیده
  مسئلۀ آموزش دستور از مسائلِ مهم در حوزۀ آموزش زبان است. بعد از فراز و نشیب‌هایی که آموزش دستور پشت سر گذاشته است، رویکرد خاصی شکل گرفته که به دستورآموزشی موسوم شده است. هدف پژوهش حاضر ارزیابی و تحلیلِ محتوای دستوری کتاب‌های زبان انگلیسی متوسطۀ اول در چارچوب اصولِ دستورآموزشی کک و کیم (2014) است. پس از استخراج و معرفی اصولِ دستورآموزشی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
همانند‌سازی و تعدیل: روایت احساس و عاطفه در خانه گرد اثر لوئیز اردریک

لادن مختارزاده؛ زهرا جان نثاری؛ نگار شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1401

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی رمان خانه گرد اثر لوئیز اردریک در پرتو «مفهوم تأثیر» می‌پردازد. پاتریک کوم هوگان با ارائه نظریه «مفهوم تاثیر» روایت تجربه عاطفه و احساس در سوژه ها را مورد هدف مطالعه قرار می دهد. پژوهشگران این مقاله می‌‌کوشند تا مفاهیم عاطفه،روایت عاطفه، شرایط برانگیختن،همانند‌‌سازی،تعدیل ومنطقی‌سازی عاطفه را ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقد و بررسی معادل کاربردی ومعادل صوری درترجمۀ قرآنی بوبتسین به همراه مقایسه ترجمه "سوره قدر" با ترجمه روکرت و رودی پارٍت

فاطمه خداکرمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مهر 1401

چکیده
  درطول تاریخ، قرآن با انگیزه‌ واهداف متعددی ترجمه و بازترجمه شده‌است. با آغازقرن بیستم وتداوم نگرش علمی و محققانه درحوزۀ اسلام شناسی قرن هجدهم و نوزدهم میلادی، شرق شناسان دین‌پژوه و اسلام شناسان بمنظورمقابله با دیدگاه‌های غرض ورز و ترجمه‌های‌غیرعلمی سده های قبل، به ترجمه و بازترجمه‌های‌علمی وکاربردی قرآن مبادرت کردند. ازجمله ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
انگ مکان و مهار تادیبی: تاملی بر رمان ذات خون اثر کریل فیلیپس

بهاره نیلفروشان؛ بختیار سجادی؛ فریبا پرویزی؛ فرید پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

چکیده
  پژوهش در حوزه­ی رمان معاصر از منظر رویکردهای متفاوت نظری بخش عمده­ای از مطالعات ادبی و به ویژه ادبیات روایی را دربرمی­گیرد که خود بستر مناسبی را به منظور مطالعه و تحلیل گفتمان‌های بینارشته‌ای فراهم می‌کند. رمان ذات خون اثر کریل فیلیپس هزارتویی از روایات را شامل می­شود که هولوکاست در کانون این هزارتو قرار دارد. فیلیپپس، با ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ادبیات الکترونیک و داستان های وب محور چند وجهی

هانیه ذالتاش؛ فرید پروانه؛ نرگس منتخبی بخت ور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

چکیده
  پیدایش ادبیات الکترونیک به طور چشمگیری با تکامل رسانه های دیجیتال پیوند خورده است، به نحوی که "ذاتا دیجیتال" نامیده می شوند. در واقع، ادبیات الکترونیک، شامل آثاری است که با بهره گیری از رایانه خلق شده اند و تنها از طریق رایانه قابل خواندن هستند. داستان های وب محور چند وجهی ، شناخته شده به عنوان نسل دوم ادبیات الکترونیک، از وجه های گوناگونی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازساخت فردیت: بازنمایی فضایی و گفتمان ذهنی-جغرافیایی در رمان نوه آمریکایی به قلم انعام کجه جی

مهشید نامجو؛ لیلا برادران جمیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1401

چکیده
  بی تردید در ادبیات مهاجرت، ارتباط بین فردیت و جغرافیا انکارناپذیر است. فرد مهاجر همواره در چالش سرزمین مادری/ سرزمین بیگانه، خودی/ دیگری و بودن/شدن است. دلیل این سردرگمی تاثیر جغرافیا بر بازنمایی و بازساخت فردیت می‌باشد. وطن به مثابه سرزمین مادری و زادگاه در ذهن فرد مهاجر مفهوم ثابتی ازهویت فردی ایجاد می‌کند که باید حفظ شود. انعام ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
آشوب و اثر پروانه‌ای در بازی تاج و تخت اثر جورج ریموند ریچارد مارتین

عطیه مومن زاده؛ بهمن زرین جویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آذر 1401

چکیده
  چکیده:بازی تاج و تخت نخستین کتاب از مجموعه نغمه‌ی یخ و آتش، اثر نویسنده آمریکایی جورج ریموند ریچارد مارتین، داستانی خیالی-حماسی است که در در قلمرو "وسترس" رخ می دهد. جریان اصلی داستان، حول محور کشمکش و جنگ برای تسلط به تاج و تخت سلطنت است که در این راستا داستان‌های دیگری از درون آن متولد می شوند. آنچه که پیرنگ داستان را متمایز می‌کند، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش متدهای مختلف آموزش زبان‌های خارجی بر میزان اضطراب زبانی و اثربخشی دوره‌های توانمند‌سازی کنترل اضطراب بر تحول الگوی یادگیری زبان‌آموزان

لیلا شوبیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1401

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی این مسأله می‌پردازد که چگونه نوعِ متد آموزشی می‌تواند بر میزان اضطراب زبانی دانشجویان زبان‌های خارجی تأثیر بگذارد. یک گروه 40 نفره از دانشجویان دختر و پسر در سطح پیش‌دانشگاهی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. آموزش زبان فرانسه در دو هفته‌ی اول، از طریق متد گرامر-ترجمه انجام شد. در پایان دو هفته تست تعیین مقیاس ...  بیشتر

ابر واژگان