Critical Language and Literary Studies
مقاله مروری
بررسی بیان مفاهیم مالکیت، همانندی، نوع و جنس در ترکیبات اضافی زبان فارسی در مقایسه با روش های بیان آنها در زبان روسی

علیرضا ولی‌پور؛ رضوان حسن زاده

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  میان مضاف و مضاف الیه در زبان فارسی، روابط گوناگون و متفاوتی از قبیل مالکیت، همانندی، بیان نوع و جنس، اختصاص برقرار می شود. ترکیبات اضافی زبان فارسی با این مفاهیم، دارای معادل‌های مختلفی در زبان روسی می‌باشند که مهم‌ترین و پربسامدترین آنها متمم اسمِ هماهنگ و ناهماهنگ (согласованное и несогласованное определение) در زبان روسی می ...  بیشتر

مقاله مروری
زیبایی‌شناسی در رمان‌های نو

مهرگان نظامی‌زاده

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  شاید جا به جایی کانون توجه ـ از محتوا به قالب ـ که بی‌شک در ارتباط با نگرش پوزیتویستی اواخر قرن نوزدهم فرانسه روی می‌دهد دلیل اصلی تحول رمان‌نویسان این سرزمین در واگذاشتن سبک بالزاک به منظور جستجوی شکل‌های جدید رمان بوده باشد. نویسندگان و شعرای پارناسی با طرح اصل هنر برای هنر از سوی تئوفیل گوتیه، پیش از همه، تعالی هنری را در نفی حصارهای ...  بیشتر

مقاله مروری
مقولۀ حالت در شِماهای ساختاری تک‌ظرفیتی روسی و چگونگی بیان آن در زبان فارسی

مریم مرادی؛ علی مداینی اول

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  در نشانه‌های یک جمله برای تجزیه و تحلیل دستوری متنی که از جملات ساخته می-شود، ساختار ظاهری و دستوری دارای اهمیت است. برخی از نشانه‌های ظاهری جملات از یک سری ویژگی‌های دستوری با معنایی خاص برخوردارند؛ این نشانه‌های ظاهری به افرادی که زبان روسی را بمدد دستور فرا می‌گیرند، کمک می‌کند تا به معنای مورد نظر جمله پی‌ببرند. این نشانه‌ها ...  بیشتر

مقاله مروری
نظم‌های سه‌گانه‌ی لاکان در نمایشنامه‌ی سیر طولانی روز در شب اثر یوجین اونیل

سیما فرشید؛ بیتا دارابی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  ژاک لاکان، روانکاو مشهور فرانسوی معتقد است که روان انسان براساس الگویی سه‌گانه (خیالی، نمادین و واقع) شکل می‌گیرد که با تجزیه و تحلیل آن می‌توان به شکل‌گیری ضمیر ناخودآگاه و همچنین تفسیر کنش و واکنش‌های آدمیان پرداخت. او همچنین بر این باور است که شکل‌گیری سه نظم «خیالی»، «نمادین» و «واقع» در ضمیر ناخود آگاه بسیار متاثر از نقش و ...  بیشتر

مقاله مروری
دیالکتیک هویت فردی و هویت جمعی در رمان دلبند نوشته‌ی تونی موریسون

وحید غلامی؛ کیان سهیل

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  در این مقاله، با بررسی محتوایی و ساختاریِ رمان دلبند نوشته‌ی تونی موریسون، رابطه‌ی دیالکتیک هویت فردی و گروهی سیاه‌پوستان بررسی گردیده‌است. داستان این رمان تلاش برده‌داران در جهت اعمال خشونت علیه سیاه‌پوستان و استثمار آنان است. برده‌داران می‌کوشند تا با اعمال زور و اجبار و جدا کردن افراد از خانواده و نزدیکانشان، بردگان را از ...  بیشتر

مقاله مروری
گفتمان غیرمستقیمِ آزاد و اهمیت آن در سبک شناسی روایت: بررسی مقابله ایِ داستان های مدرنیستی و پیشامدرنیستی

محمّد غفّاری؛ امیرعلی نجومیان

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  «گفتمان غیرمستقیمِ آزاد» یکی از رایج ترین و در عین حال، بحث انگیزترین شیوه های بازنمود گفتار و اندیشۀ شخصیت ها در ادبیات داستانی بوده است. پیشینۀ کاربرد آن در ادبیات غرب به سده ها پیش بازمی گردد، اما اوج رواج آن در سال های آغازینِ سدۀ بیستم بود که از آن به دورۀ مدرنیسم تعبیر می شود. جستار حاضر این شگرد سبکی ـ روایتی را معرفی و کاربرد ...  بیشتر

مقاله مروری
تلاقی موتیف افق و تبعید در آثار ژان ـ ماری گوستاو لوکلزیو

علی عباسی؛ سمانه طغیانی‌ریزی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  در آثار لوکلزیو درونمایه‌ی تبعید و افقهای جدید به شکل مستقیم با هم مربوط هستند. همچنان که در نظریه میشکل کولو موتیف تبعید به موتیف افق نزدیک می‌شود در آثار لوکلوزیو نیز مفهوم عبور از افق ـ مرز وجود دارد و می‌توان بازنمودهای آن مثل جابجایی، مهاجرت، تبعید و کوچ را مشاهده کرد. مفهومی که به زایش نوعی تمایل به مهاجرت در زمان و مکان منجر ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی تطبیقی تعامل زمان و خاطره در رمان هزار راز نهان نوشته امی‌تان و رمان فرزند زمان نوشته ایان مک ایوان

شیده احمدزاده؛ نعیمه طباطبایی‌لطفی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  مفهوم زمان و ارتباط‌ناگزیر آن با خاطره، از دیر باز دغدغه‌ی ذهنی بشر بوده است. نظریه نسبیت انیشتین، انقلابی شگرف در مفهوم زمان ایجاد نمود و زمان را از کمیتی ثابت و عینی به مفهومی متغیر و فردی بدل ساخت. وجود نظام‌های متنوع زمانی، از جمله زمان تاریخی، اجتماعی، داستانی و فردی، سیستم زمانی خطی و ثابت نیوتنی را به چالش کشیده است و دریچه‌ای ...  بیشتر

مقاله مروری
بازروایی هویت از طریق تاریخ: خوانش پساساختارگرایانه‌ی‌ رمان مامبو جامبو اثر ایشمائیل رید

بختیار سجادی؛ سمیه قربانی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  فلسفه‌ی پسامدرنیستی تاریخ با زیر سوال بردن پیش‌فرض‌های اساسی فلسفه‌های روشنگری و مدرنیستی که در طول سده‌های متمادی به عنوان دیدگاه غالب و تعریف کننده تاریخ و مفهوم و کارکرد آن در حوزه علوم انسانی تلقی می‌شد، سعی در ارائه‌ی رویکردی جدید به مسئله‌ی تاریخ با تأکید بر هستی‌شناسی آن دارد. در این میان می‌توان به فلسفه پساساختارگرایانه‌ی ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی نقش زبان مادری در یادگیری زبان‌بیگانه

رعنا رئیسی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  در این مقاله به بررسی نقش زبان مادری در یادگیری زبان‌بیگانه پرداخته‌ایم. استفاده از زبان مادری با تاریخچه یادگیری زبان‌بیگانه پیوندی تنگاتنگ دارد، ولی به علت به کارگیری نادرست در روش دستور ـ ترجمه مدتی طولانی کنار گذاشته شده بود و اکثر صاحب‌نظران بر لزوم یک زبانه برگزار شدن کلاس‌های زبان تاکید می‌کردند، اما اخیراً دوباره زمزمه‌هایی ...  بیشتر

مقاله مروری
بازخوانشی از تاریخ: تئاتر عقلانی ادوارد باند، میراث مکتب برشت

بابک اشرفخانی

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  هدف از مقاله حاضر شناساندن «تئاتر عقلانی» باند و «شگرد تعرّض» در تئاتر وی، به مثابه واکنش به رخدادهای تئاتری در عصرِ وی و جنبش‌های دهه شصت اروپا است. اما از آنجا که وی متعلق به همان سنتِ انقلابی برتولت برشت در آلمان بوده و یکی از پیروان تئاتر مارکسیستی به شمار می‌رود، بررسی درامِ باند در سایه راهکارهای برشت به این شناخت کمک می‌کند. ...  بیشتر