Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

چکیده

در این مقاله به بررسی نقش زبان مادری در یادگیری زبان‌بیگانه پرداخته‌ایم. استفاده از زبان مادری با تاریخچه یادگیری زبان‌بیگانه پیوندی تنگاتنگ دارد، ولی به علت به کارگیری نادرست در روش دستور ـ ترجمه مدتی طولانی کنار گذاشته شده بود و اکثر صاحب‌نظران بر لزوم یک زبانه برگزار شدن کلاس‌های زبان تاکید می‌کردند، اما اخیراً دوباره زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که بر لزوم استفاده از زبان مادری در این حیطه تاکید می‌کنند، زیرا زبان مادری تنها زبانی است که انسان می‌آموزد، بدون اینکه زبان دیگری بداند و همین زبان است که احساس‌ها و افکار زبان‌آموز را تعیین می‌کند و به همین علت نمی‌توان آن را از کلاس آموزش زبان حذف کرد. افزون بر این، زبان مادری در مراحل نخست یادگیری با بهره‌گیری از فهم بهتر دروندادهای زبانی، در یادگیری معانی و دستور زبان بسیار سودمند است.

کلیدواژه‌ها