Critical Language and Literary Studies
مقاله مروری
انگیزه و نقش آن در رفع یا کاهش خطاهای زبان آموزان

سوگل صمیمی؛ سید سعید فیروزآبادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  تأثیر مثبت انگیزه بر روند یادگیری فرد تحت آموزش بر هیچ کس پوشیده نیست. انگیزه ی فرد یا از درون او نشأت می گیرد یا متأثر از محیط پیرامون او است. اگرچه انگیزه ی درونی نسبت به انگیزه ی بیرونی از ثبات بیشتری برخوردار است، تأثیر عوامل محیطی بر افزایش و یا کاهش آن دور از انتظار نیست. مقاله ی حاضر با بررسی میزان انگیزه در میان دانشجویان رشته ...  بیشتر

مقاله مروری
در جستجوی شبکه های تصویری و کلامی متن بیگانه اثر آلبر کامو

علی عباسی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  آلبر کامو (رمان نویس، نویسنده ی تئاتر و فیلسوف فلسفه ی پوچی)، برخلاف فلاسفه که غالباً از زبانی ارجاعی بر بیان فلسفه خود سود می جویند، اضطراب و حس پوچی انسان را که از برخورد انسان با جهان و جدایی بین آن دو حاصل می شود با زبانی که کارکرد آن هم ارجاعی و هم ادبی است معرفی می کند. نگارنده مقاله، تلاش دارد این فلسفه را از میان یکی از رمان های ...  بیشتر

مقاله مروری
بینش همگن سازانه در متن نوشته های توصیفی امیل زولا: درباپی ناتورالیسم یا بازنمود اندیشه ی تخیلی؟

نصرت حجازی؛ شهنار شاهین

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  صرفنظر از اندیشه ی ماتریالیستی که پایه های نظری و مبانی عقیدتی مکتب ناتورالیسم را تشکیل می دهد و ورای دستورالعمل های کاربردی این جریان فکری که انسان وارگی فضاهای زیستی و نیز جسم وارگی جان و روح آدمی را در بازنمودهای هنری و ادبی به نمایش می گذارند، توصیفات ناتورالیستی قبل از هر چیز- لااقل آنچه که در متن نوشته های توصیفی امیل زولا نمود ...  بیشتر

مقاله مروری
نقد وبررسی ترجمۀ آلمانی قرآن رودی پارت

فرح نارنجی؛ محمد حسین حدادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  تاکنون ترجمه های گوناگونی از قرآن انجام شده است که مترجمان آن ها هر کدام بر اساس روشی که برگزیده اند به این کار اقدام کرده و محصول تلاش خود را در قالبی ویژه ارائه داده اند. نقد و بررسی این ترجمه ها و کشف نقاط قوت و ضعف آن ها به منظور دستیابی به ترجمه ای مطلوب همواره لازم و راهگشاست. در این زمینه مقالۀ حاضر به نقد و بررسی یکی از شاخص ترین ...  بیشتر

مقاله مروری
آموزش زبان به کمک قصه

رویا لطافتی؛ شیما معلمی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  ادبیات شفاهی یا همان قصه ها و حکایات بخشی از ادبیات جهانی است که از درون فرهنگ جوامع جوشیده است. آموزش زبان خارجی به کمک متونی از قصه ها و حکایات جدا از این که ورود زبان آموز به فرهنگ زبان در حال فراگیری است، انگیزه های او را فراتر از آموختن زبانی دیگر خواهد کرد. ارتقا خود انگیختگی و دریافت وجوه فرهنگی زبان، نیروی بزرگی است که روند فراگیری ...  بیشتر

مقاله مروری
پژوهشی پیرامون آموزش و بازخورد صریح راهبردهای فراگیری زبان: بررسی سن فراگیران

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ سیما خضرلو

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  بیش از سه دهه است که پژوهشگران در زمینه آموزش زبان به بررسی نقش راهبردهای فراگیری پرداخته اند. تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده است تلاشی است برای شناسایی راهبردهای مناسب و آموزش استفاده صحیح از آنها به فراگیران. در سال های اخیرتوجه بیشتر محققان به بعد افزایش سطح آگاهی فراگیران از این راهبردها معطوف بوده است (نونان ٢٠٠٢؛ هسیا ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی تاثیر حافظه کوتاه مدت بر توانایی یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه

سعید خزایی؛ محمدرضا عابدی؛ غلامرضا زارعی؛ احمدرضا لطفی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر روی توانایی یادگیری واژگان فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه انجام شد. بدین منظور 164 نفر از زبان آموزان از رده سنی بین 18 تا 23 سال انتخاب شدند. برای اطمینان از هم سطح بودن مهارت زبانی آنها آزمون تعیین سطح مهارت زبان برگزار شد و فراگیران با استفاده از آزمونهای حافظه کوتاه مدت بصری و کلامی ...  بیشتر

مقاله مروری
از ابرسوژه تا ناسوژه جلوه‎های متناوب قدرت در نمایشنامه‎ی سیاها اثر ژان ژنه

حمیدرضا شعیری؛ مجید رحیمی جعفری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در نمایشنامه سیاها، ژان ژنه سعی دارد نشان دهد چگونه سوژه‎ها در چالش گفتمانی با هم‎ردیفان خود امکان عبور از وضعیت سوژه بودن به ناسوژه شدن را می‎یابند. سوژه در دنیای معاصر دستخوش انواع آسیب‎ها است. او سوژه را با تمام هیجان‎ها، نفرت‎ها، حسادت‎ها و لغزش‎هایش در وضعیتی متزلزل نشان می‎دهد که هویت سوژه بودنش را دچار خطر می‎کند. به همین ...  بیشتر