Critical Language and Literary Studies
مقاله علمی پژوهشی
تجلی دیوان حافظ بر اشعار لورکا

سودابه باشی زاده

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 15-34

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.15

چکیده
  موضوع مقاله حاضر تاثیر حافظ بر فدریکو گارسیا لورکا یکی از بزرگترین شعرای اسپانیایی است. این پژوهش ابتدا در گذر مختصری از معرفی این دو شاعر خواننده را با چارچوب فکری و سبک ادبی لورکا آشنا می‌سازد و چگونگی آشنایی او را با حافظ از طریق ترجمه‌هایی که از دیوان در اسپانیا انجام شده، نشان می ‌دهد. در بخش دیگری از مقاله برای اثبات تاثیرحافظ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش مطالعات رده شناختی در آموزش زبان: پژوهشی بر پایه تحلیل خطا در ساخت بند موصولی

کاوه بهرامی سبحانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 35-54

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.35

چکیده
  یکی از دلایل اصلی بروز خطا در ساخت بند موصولی از سوی زبان آموزان فارسی زبان که مشغول یادگیری زبان آلمانی هستند، استفاده از ضمیر موصولی برای ساخت بند موصولی در زبان آلمانی عنوان می شود که با هسته بند موصولی به لحاظ جنس دستوری و شمار مطابقه دارد. در مقابل، زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی بهره می برد که با هسته ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بحران‌های رشد شخصیّت در نمایشنامه‌ی اتاق نوشته‌ی هارولد پینتر

مهدی جاویدشاد؛ مرتضی جعفری؛ نوید مقصود

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 55-76

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.55

چکیده
  اوّلین نمایشنامه‌ی پینتر با‌عنوان اتاق حاوی شخصیّت‌پردازی منحصر‌به‌فرد پینتر است که قابلیّت تحلیل از منظر‌های مختلف را دارد. آنچه بر صحنه می‌آید، معلول‌هایی بدون ذکر علّت‌ها است که به منتقد امکان خوانش‌های متعدد را می‌دهد. در‌حالی‌که این نمایشنامه‌ی نسبتاً کوتاه از منظر‌های هستی‌شناسی، اقتصاد و تنازع طبقاتی، فمنیسم و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مشارکت اجتماعی در رمان در عصر نشانه-سرمایه داری: بررسی آثار دیوید فاستر والاس

کاوه خدام باشی امامی؛ حسین پیرنجم الدین

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 77-102

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.77

چکیده
  با ظهور جدیدترین مرحله سرمایه داری یا به گفته فرانکو بیفو براردی، عصر "نشانه-سرمایه داری"، شاهد تغییرات زیادی در بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع بوده ایم. مقاله حاضر تلاش می کند در چنین بستری و با تکیه بر نظریات براردی برخی از عناصر موضوعی و ساختاری رمان های دیوید فاستر والاس را به عنوان یکی از شاخص ترین نویسندگان پسا پست مدرن آمریکایی ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
شکسپیر و قرآن: تراژدی مذهبی هملت و تحول نفس در انسان رنسانس

فهیمه خلیلی تیلمی؛ جلال سخنور

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 103-126

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.103

چکیده
  ویلیام شکسپیر، نویسنده رنسانس، متاثر ازکتاب مقدس، روابط انگلستان و اسلام از قرون وسطی-صلیبی تا رنسانس، وآشنا با زبان لاتین، با مناقشات متعدد مذهبی، گفتمان جدید اسلامی را درتراژدی هملت آغاز می کند که برپایه قرآن کریم می باشد. در این گفتمان مذهبی، معرفت انسان دررنسانس، مخلوق خدای پاک و منزه، بر مبنای رذیلت و فضیلت نفس است. بنابراین، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
اعتباریابی پرسش‌نامه انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

شکوه رشوند سمیاری؛ مجید قربانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 127-148

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.127

چکیده
  هدف از این پژوهش اعتبار سنجی پرسشنامه جدید ۴ عاملی سیستم خود انگیزشی زبان دوم بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان انگلیسی بوده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی به شیوه ی الگوی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تعداد ۵۹۹ نفر (۳۰۸ نفر دانشجوی خانم و ۲۹۱ نفر دانشجوی آقا) در سطح پیش متوسطه و رده سنی ۲۵-۱۸سال ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
روایت تروریستی رسانه های جمعی پس از حملات یازدهم سپتامبر: خوانشی بودریاری از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو

امیر ریاحی نوری؛ علی سلامی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 149-168

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.149

چکیده
  مقاله‌ی حاضر با خوانشی انتقادی از رمان «مرد درحال سقوط» اثر دان دلیلو به واکاوی نقش هنرمند در ارائه‌ی مقاومت سیاسی در برابر روایت وحشت برآمده از رسانه‌های گروهی پس از حوادث تروریستی یازدهم سپتامبر می‌پردازد. اسلوب و رویکرد ادبی این مقاله بر پایه‌ی‌ نظریات نظریه‌پرداز شهیر معاصر ژان بودریار است. پرسش‌هایی که پژوهش پیش‌رو ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مقایسۀ ترجمه‌های فارسیِ کتاب تصویری «درخت بخشنده»: از منظر برهم‌کنش عناصر غیرکلامی

امیرحسین زنجانبر؛ نعیمه عامری فلیحی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 169-198

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.169

چکیده
  «درخت بخشنده» کتابی تصویری از سیلورستاین، نویسندۀ آمریکایی داستان‌های کودک، است. این کتاب به بسیاری از زبان‌ها ترجمه شده و مورد خوانش و تفاسیر متعددی نیز قرار گرفته است. با توجه به کثرت ترجمه‌های فارسی و خوانش‌های گوناگون مفسرانِ آن، اثر مذکور برای موضوع ترجمه‌شناسیِ این مقاله اختیار شده است. پژوهش پیش‌ِرو با روش تحلیلی‌ـ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بازتاب گفتمان های ایدئولوژیک و ضد ایدئولوژیک در رمان خم رودخانه اثر وی. اس. نایپال

هدا شب رنگ

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 199-218

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.199

چکیده
  کلید واژه های هژمونی و ضد هژمونی را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم را تشریح کند. در تعریف گرامشی، هژمونی به گفتمان هایی اطلاق می شود که در آنها ارزش های سیستم حاکم گنجانده شده و به شکل نرم خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. در مقابل، ضد هژمونی به معنای گفتمان های متضادی است که در مقابل ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
خوانشی«درون متنی» از ابر اطلس اثر دیوید میچل

علیرضا فرح بخش

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 219-246

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.219

چکیده
  مقالة حاضر بر آن است که اصطلاح نوآورانة «درون‌متنیت» را معرفی و ویژگی‌های شاخص آن را در رمان ابر اطلس اثر دیوید میچل بررسی کند. واژة روایت‌شناختیِ درون‌متنیت از اصول حاکم بر وحدت ارگانیک و چارچوب‌های نظری مرتبط با بینامتنیت تأثیر گرفته است. پرسش‌های اصلی این پژوهش عبارت‌اند از: درون‌متنیت چیست و مؤلفه‌های منحصر به‌فرد ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
خوانش بوردیویی غذا و هویت فرهنگی اجتماعی در رمان ختمی ارغوانی اثر چیماماندا انگزی آدیچی

مریم معین خرازی؛ دکتر کیهان بهمنی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 247-270

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.247

چکیده
  رویکرد انتقادی غذامحور یک حوزه‌ی جدید است که توجه بسیاری از پژوهش‌گران را به خود معطوف داشته است. اهمیت فرهنگی جایگاه غذا و موارد مربوط به آن در متون ادبی معمولاً با موضوعاتی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و نژاد مرتبط است. این پژوهش، تلاش دارد تا رابطه‌ی بین غذا و هویت را در رمان ختمی ارغوانی (2003) اثر چیماماندا انگزی آدیچی با استفاده از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
مطالعه ی تحلیل طیف در داستان: پسماند های تاریخ در رمان های وی و اعلام قطعه 49 اثر تامس پینچن

مهدی نظامی؛ فرید پروانه

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، صفحه 271-290

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.271

چکیده
  تحلیل طیف در مورد بررسی آثار فرهنگی به جا مانده از گذشته، بسامد و پسماند از وقایع تاریخی است که به وسیله ی آن آفرینش ذهنیت های جدید صورت می گیرد. تحلیل طیف همانند تحلیل گفتمان میشل فوکو باعث تجسم و عینیت بخشی وقایع گذشته می گردد که با تحلیل ذهنیت های فردی و اجتماعی حاصل می شود. ژان فرانسوا لیوتار نیز با مطرح نمودن شرایط پسانوگرا بر این ...  بیشتر