Critical Language and Literary Studies
علمی - پژوهشی
تحلیل‌‌ مقابله‌‌ای‌‌ بندهای‌ متممی‌ در زبان‌‌های‌ فارسی‌ و آلمانی

کاوه بهرامی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 55-70

چکیده
  مقاله حاضر به بررسی و تحلیل بندهای متممی در زبان­های فارسی و آلمانی می‌­پردازد. یکی از انواع بندهای پیرو که جزو وابسته­های فعل به شمار می­آید، بند متممی است. بند متممی در زبان‌­های فارسی و آلمانی بسته به نوع ظرفیت فعل جمله، انواعی دارد. در مقاله‌ پیش ‌رو سعی شده تا با ارائه نمونه­هایی، علاوه بر معرفی انواع بندهای متممی در زبان­های ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی‌‌ رابطه‌‌‌ متقابل‌ زبان‌ و‌ فرهنگ‌‌ با‌ استفاده‌‌ از فرضیه‌‌‌ نسبیت‌‌ زبان‌‌‌‌‌شناختی‌

مریم مرادی؛ مرضیه رحمانی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 237-258

چکیده
  بیش از یک سده است که مسئله­ی‌‌‌ رابطه­ی‌‌‌ متقابل زبان و فرهنگ اذهان بسیاری از دانشمندان را به خود مشغول داشته­ است. زبان در نظر بسیاری از انسان­‌شناسان به‌‌‌مثابه عنصری در میان عنصرهای دیگر در حیطه­ی‌ تعریف فرهنگ و به‌‌‌‌عنوان دانشی به‌‌‌شمار می‌‌‌‌رود که «به طور اجتماعی کسب می­شود». از یک سو، انتقال فرهنگ در فراگیری ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
ظهور‌ تصویر‌ و تجلی‌ آن‌ بر‌ زبان‌ در رؤیای‌ فرویدی‌ و رؤیاپردازی‌ باشلاری‌

زهرا تقوی فردود

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 71-83

چکیده
  برای فروید، اثر ادبی همانند رؤیا، نوعی پرتو‌افکنی از روان نویسنده‌‌اش است. او با کنکاش در اثر ادبی، عقده‌‌های درونی مربوط به زندگی پیشین نویسنده را کشف می‌‌کند و در ورای من دوم نویسنده که در اثر ظاهر می‌‌شود، من حقیقی او را که با پوست و گوشت و استخوان، زندگی را لمس می‌‌کند، درمی‌یابد. روانکاوی باشلار نه با ناخودآگاه، بلکه با ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی‌‌‌ عناصر‌‌‌ و‌‌ شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های‌‌‌‌‌ نو‌ ‌داستانی‌‌‌ در‌‌‌ رمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌از‌‌‌‌‌سرگیری‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اثر‌ ‌‌‌‌‌آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه

آندیا عبایی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 175-191

چکیده
  آلن‌ رب‌‌‌‌‌‌‌‌ـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گریه‌‌در سال 1981 اعلام کرد‌ ‌‌‌دیگر قصد ندارد به‌ نگارش رمان‌ ‌ادامه‌ دهد ‌و‌ این در حالی بود که‌ او اندکی پیش از هشتاد سالگی خود (در سال 2001) رمانی به‌‌‌‌نام‌ ‌ازسرگیری را منتشر کرد. عنوان این رمان، ملهم از کی‌یرکگور است و رب-گریه در آن از تمایز میان به خاطر آوردن یا یادآوری و‌ ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی‌ بازی‌‌های‌ زبانی‌ در دو‌ اثر‌ پالود و‌ در جستجوی زمان ازدست‌‌‌‌‌رفته

روح اله قاسمی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 193-211

چکیده
  برای هنرمندان و نویسندگان، بازی همواره‌ وسیله‌ و‌ ابزاری بوده است برای جلب و جذب تماشاگران و خوانندگان. اما آن زمان‌ که‌ سخن از رمان و ادبیات و آفرینش ادبی ‌به‌میان‌ می‌آید، این امر شکل و حالت جدید و متفاوتی به خود می‌گیرد. در حقیقت می‌توان گفت که این ابزارهای متفاوت و متنوّع می‌توانند برای سرگرم‌کردن خواننده و به‌‌وجود‌آوردن ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
فریدریش ‌‌‌روکرت: مترجم ‌صورت‌محور ‌یا معنا‌محور

فاطمه خداکرمی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 85-107

چکیده
  در ‌طول تاریخ‌ ادبیات ‌همواره شاهد آن بوده‌ایم­ ‌که یک شاهکار‌ ‌ملی ادبی‌ به مدد فرآیند ترجمۀ خوب، مرزهای‌ زمانی و ‌مکانی را درمی‌نوردد و ­شاهکاری ­جهانی ­می­شود. در جهانی‌‌شدن یک اثر ادبی نقش مترجم اگر در حد آفرینشگر اثر نباشد، کمتر از او نیست. مترجم با ترجمه‌‌ای سلیس و روان ‌بستر مناسب برای جهانی‌‌شدن یک اثر ادبی را مهیا ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
صیرورتِ‌‌‌‌ دلوزیِ‌‌‌ سوژه‌،‌ زمان‌‌ و فلسفه‌‌ حیات‌‌ در‌ رمان‌‌ سلّاخ‌‌خانه‌ شماره‌ پنج‌‌ اثر‌ کرث‌ ونه‌گات‌

سیده رقیه آل شفیعی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 15-30

چکیده
  اگرچه تاکنون روایات، تحلیل‌ها و خوانش‌های‌‌‌ ‌بی‌شماری از اثرات جنگ بر جامعه ‌و هویت آمریکایی‌‒ به‌‌طور خاص‒ ‌‌انجام‌ ‌گرفته‌اند اما این فاجعۀ‌‌‌‌ انسانی فرهنگی هرگز اهمیت سترگ خود را از دست نداده و روایات کوچک و بزرگ آن هماره برای خوانش مجدد گسترده‌‌‌اند. مقالۀ‌ پیش‌ ‌‌‌رو ‌با اذعان به اهم موتیف‌‌ها و مواضع چالش‌‌‌‌برانگیز ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
بررسی‌ تطبیقی‌‌‌ مفهوم‌ شهو‌د‌‌ ذات‌ در دیدگاه‌‌ حسین‌‏‏بن منصور‌ حلّاج و‌ رالف والدو امرسون در پرتو‏ ایده‏‌‌‌آلیسم‌‌ افلاطون

مارال کرامت؛ جلال سخنور

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 213-235

چکیده
  فلسفه استعلایی امرسون، که در آن هستی و بشریت دخیل هستند، با تجلّی «اَبَر روح» و مضمون وحدت با ذات مطلق در انأالحق حلّاج همسو ‌است. علاوه بر این، اندیشه هستی‌شناسی و لاهوت‌گرایی افلاطون، تأمّل عمیق ذات و ارتباطات هستی را به گونه‌ای ایجاب می‌کند که شخص قادر به شهود ذات مطلق باشد؛ شهود ذاتی که ‌حقیقت موجودات ملبّس به هستی را آشکار ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
فرایند‌‌ تجلی‌‌ هویت‌‌ در چند داستا‌ن‌‌ کوتاه‌‌ بارتلمی‌

احمدرضا سرمدی؛ امیرعلی نجومیان

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 131-151

چکیده
  مراد از نگارش مقاله حاضر بررسی سوژه‌سازی هویت در چند داستان کوتاه دانلد بارتلمی است. برای نیل به این منظور، از رویکرد لویی آلتوسر به مفهوم ایدئولوژی در تحلیل اشکال ایدئولوژی و شکل ‌گیری هویت سود جسته‌ایم. هویت به مثابه ایدئولوژی عمل می‌کند و از طریق ابزارهای ایدئولوژیکی حکومت همچون‌ خانواده، دین، سیاست، نهادهای آموزشی (مدرسه و ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
تأثیر‌‌‌ آموزشی‌‌‌ سمینار ‌‌سقراطی‌‌‌ در پرورش‌‌ تفکر‌‌ انتقادی‌ ‌دانشجویان‌ ‌‌ادبیات‌

سمانه افقری؛ هلن اولیایی نیا

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 31-53

چکیده
  اهداف‌‌ این‌ ‌پژوهش‌‌‌ بررسی‌‌ تأثیر‌ سمینار سقراطی‌‌‌ در ایجاد تفکر‌ انتقادی‌‌ به‌‌‌عنوان‌ منبعی‌‌ برای‌‌‌‌ بهبود یادگیری‌ ادبیات در دانشجویان‌‌ ادبیات‌ سال ‌‌آخر‌ ایران‌ بود و همچنین‌ بررسی‌ اینکه‌ تا چه ‌حد این روش‌ جایگزین، از رضایت معلمان‌ و دانشجویان ادبیات‌ برخوردار بوده‌ است. برای این منظور، از ...  بیشتر

علمی - پژوهشی
توصیف‌‌‌‌ خطاهای‌‌ رایج‌ در گفتار‌ روسیِ‌ دانشجویان‌ ایرانی از دید ناهمگونی‌‌های‌ میان‌‌فرهنگی‌ (طرح‌ مسئله)

محسن شجاعی

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، صفحه 155-176

چکیده
  بر ‌پایه­ی‌ تحلیل خطاهای موجود در گفتار روسیِ دانشجویان ایرانی که نویسنده گردآوری کرده است، نشان داده می‌شود که ناهمگونی‌­های میان‌­فرهنگی علّت بروز این خطاها بوده­اند. بر این نکته تأکید می­‌شود که با وجود صحّت دستوریِ آن دسته از گفته­‌های تولیدیِ دانشجویان که دارای خطاهای یادشده بوده­اند، این گفته‌­ها یا «ناهنجارمند»­اند، ...  بیشتر