Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشکدة علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

نوشتة کنونی آنتوان کُمپانیون را نمایندة جریانی می‌داند که به ادبیات مفید در دوران معاصر باور دارند. کمپانیون در نخستین درس گفتارش در کُلژ دو فرانس تحت عنوان ادبیات به چه کار می آید؟ معتقد است که دوران پرسشی چون «ادبیات چیست؟» به‌سر آمده است و زین پس باید به پرسش مهم تری چون «چرا و چگونه باید پیرامون ادبیات سخن گفت؟» پاسخ داد. گذر از رویکرد سرشت شناختی به رویکرد کارکردشاختی شاهدی است برای بحران معاصر ادبیات و مطالعات ادبی در دانشگاه که از سال 2005 میلادی به این سو کتاب‌های بسیاری پیرامون آن در فرانسه چاپ شده است. نوشتة کنونی می کوشد با رویکردی تحلیلی و مقایسه‌ای، افزون بر معرفی جستار کوتاه کمپانیون، آن را با دیگر نوشته‌های هم‌دورانش مقایسه کند. این تحلیل انتقادی نشان می‌دهد که باوجود عنوان گیرایش، جستار کمپانیون نمی‌تواند به اهدافش برسد زیرا علی‌رغم باور به ادبیات-گفتمان، همچنان در بسیاری از سطوح تعریفی محدود از ادبیات ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilitarianism in contemporary French literature. Case study: Antoine Compagnon

نویسنده [English]

 • Hassan Zokhtareh

Assistant Professor, French Language and Literature Department, Faculty of Humanities, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: This article regards Antoine Compagnon as the embodiment of a movement that imbues literature with utility in the contemporary context. In his inaugural lecture, titled "What is Literature for?" delivered at the esteemed Collège de France, Compagnon argues that the era of inquiries such as "What is literature?" has faded, giving way to a more essential question: "Why and how should we approach literature?". The transition from an essentialist approach to a pragmatic one serves as evidence of the current crisis afflicting literature and literary studies in universities, resulting in a multitude of works published in France since the year 2005. These writings can be grouped into two categories: on one hand, the essays that support the devaluation, decline, or even death of literature, and on the other hand, those who believe in the dynamism and rebirth of contemporary literature, seeking to enumerate its functions and utilities
Background of study: This study is part of our ongoing postdoctoral research conducted in 2021 at the Université Lumière Lyon 2, which addresses the crisis of contemporary literature and has led to the writing of several articles. The first article, titled "Investigating Declinism in Contemporary French Literature" (2021), examines the threats faced by contemporary literature in terms of economic, political, cultural, and technological aspects. The second article, co-written with Martine Boyer-Weinmann and titled "A Study of Literary Success in the Contemporary Media Age Case Study: She and He by Marc Levy" (2022), aims to understand the connections between contemporary popular literature and other forms of expression, particularly digital media. We have also published a book review and an article in Persian on Alexandre Gefen's work, "The Idea of Literature. From Art for Art’s Sake to Writings That Intervene" (2021), adopting an analytical and critical approach. This book review was published in the French journal Questions de communication (2021). The Persian article, titled "A Critique on the Book The Idea of Literature. From ‘Art for Art’s Sake’ to Writings That Intervene" (2021), provides a detailed presentation of Gefen's theoretical essay, emphasizing his expanded vision of literature. Furthermore, we have written two Persian reviews, published in 2018, on the following works: "Literature at risk" (2007) by Todorov and "The Farewell to Literature" (2005) by William Marx. To our knowledge, no comparative study has been conducted in France or Iran on the notion of useful literature in the essays published in France regarding the decline or functions of contemporary French literature. This has precisely motivated us to write the present article.
Methodology: This article, based on an analytical and comparative approach, aims to present Compagnon's essay, highlighting in particular the concept of useful literature that emerges from it. Additionally, it aims to compare Compagnon's ideas with other contemporary writings, including those of Gefen, Citton, Maingueneau, Schaffer, Meizoz, and Marx.
Conclusion: This critical analysis sheds light on the fact that, despite its alluring title, Compagnon's work falls short of fulfilling its aims. Despite his belief in literature as discourse, it nonetheless presents a limited understanding of literature on various levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Literary theory
 • Contemporary French literature
 • Compagnon
 • Utilitarianism
 • Crisis
 • Citton, Yves. Lire, interpéter, actualiser: Pourquoi les études littéraires? Paris: Amsterdam, 2007.
 • Citton, «La Fin de l’hégémonie ou le début de quelque chose». Fins de la Littérature. Historicité de la littérature contemporaine. Tome II. Viart, Dominique et Laurent, Demanze. Paris: Armand Colin, 2012: 55-64.
 • Citton, Yves. Pour une écologie de l’attention. Paris: Seuil, 2014.
 • Citton, Yves. L’Avenir des Humanités: économie de la connaissance ou cultures de l'interprétation. Paris: La Découverte, 2014.
 • Citton, Yves. «Facteurs d’humanités : accent et phrasé entre contrastes et programmes». Etudes de Lettres, 1. 2 (2015): 189-208. 
 • Compagnon, Antoine. Le Démon de la théorie. Littérature et sens commun. Paris: Seuil, 1998.
 • Compagnon, Antoine. La Littérature, pour quoi faire? Paris: Fayardm 2007.
 • Faerber, Johan. Après la littérature. Ecrire le contemporai. Paris: PUF, 2018.
 • Flexber, Abraham. The Usefulness of unless khonwledge. Vafaei, Mohammad Reza and Mojaba, Rezaei. Tehran: Shahid Beheshti University Press, 2022.
 • Gefen, Alexandre. «Ma fin est mon commencement: les discours critiques sur la fin de la littérature». Fabula, 2009. Consulté le 19 mai 2023, "https://www.fabula.org/lht/6/gefen.html#bodyftn1".
 • Gefen, Réparer le monde. La littérature française face au XXIe siècle. Paris: José Corti, 2017.
 • Gefen, Une idée de la littérature. De l’art pour l’art aux écritures d’intervention. Paris: José Corti, 2021.
 • Hosseini, Rouhollah. Uses of Literature. Tehran: Khamoush, 2015.
 • Kaufmann, Vincent. Faute à Mallarmé. L’Aventure de la théorie littéraire. Paris: Seuil, 2011.
 • Maingueneau, Dominique. Contre Saint Proust ou la fin de la Littérature. Paris: Belin, 2006.
 • Maingueneau, Dominique. «Les Trois piliers de la littérature». Fins de la littérature. Historicité de la littérature contemporaine, Tome II. Viart, Dominique et Laurent, Demanze. Paris: Armand Colin, 2012: 55-64.
 • Marx, William. L’Adieu à la littérature. Histoire d’une dévalorisation. XVIIe-XXe siècles. Paris: Minuit, 2005.
 • Maulpoix, Jean-Michel. Pour un lyrisme critique. Paris: José Corti, 2009.
 • Maurisson, Donald et Antoine, Compagnon. Que reste-t-il de la culture française? suivi de Le Souci de la grandeur. Paris: Denoël, 2008.
 • Meizoz, Jérôme. Faire l’auteur en régime néo-libéral. Rudiments de marketing littéraire. Genève: Slatkine, 2020.
 • Ordine, Nuccio. L’Utillité de l’inutile. Paris: Les Belles Lettres, 2014.
 • Schaeffer, Jean-Marie. Petite écologie des études littéaires, Pourquoi et comment étudier la littérature? Paris: Thierry Marchaisse, 2011.
 • Viart, Dominique. (2019). «Terrains de la littérature». Elfe XX-XXI. Consulté le 19 mai 2023. URL: "http://journals.openedition.org/elfe/1136".    
 • Vilain, Philippe. La littérature sans idéal. Paris: Grasset, 2016.
 • Zokhtareh, Hassan. «Ghavimi and Textualism». Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 20. 8 (2020): 115-134.
 • Zokhtareh, Hassan. «Etude du déclinisme en littérature contemporaine française». Revue des études de la langue française, 13. 1 (2021): 15-28.
 • Zokhtareh, Hassan. «A Critique on the Book The Idea of Literature. From Art for Art’s Sake to Writings That Intervene». Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 21. 10 (2021): 209-229.
 • Zokhtareh, Hassan and Akbar, Momeni Rad. «Redefining the role of media and attention in the education process based on Yves Citton's thought». Reserches in French language and literature, 4. 2 (2021): 175-195.
 • Zokhtareh, Hassan. «Le lyrisme critique dans la poésie contemporaine française: un contre-exemple à la crise de la littérature». Plume, 19. 37 (2023): 1-23.