Critical Language and Literary Studies
مقاله علمی پژوهشی
ادبیات الکترونیک و داستان های وب محور چند وجهی

هانیه ذالتاش؛ فرید پروانه؛ نرگس منتخبی بخت ور

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 13-36

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103674

چکیده
  پیدایش ادبیات الکترونیک به طور چشمگیری با تکامل رسانه های دیجیتال پیوند خورده است، به نحوی که "ذاتا دیجیتال" نامیده می شوند. در واقع، ادبیات الکترونیک، شامل آثاری است که با بهره گیری از رایانه خلق شده اند و تنها از طریق رایانه قابل خواندن هستند. داستان های وب محور چند وجهی ، شناخته شده به عنوان نسل دوم ادبیات الکترونیک، از وجه های گوناگونی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تطابق استراتژی های تاثیرگرایی عاطفی با اصول واقع انگاری احساسی در گفتمان روایی وسیکس

سعید بهنود؛ نگار شریف؛ زهرا بردباری

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 37-60

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103676

چکیده
  مطالعه حاضر به بررسی نحوه عملکرد استراتژی های هم وابسته تاثیرگرایانه در گفتمان رمان های وسیکس تامس هاردی پرداخته و تطابق آنها با اصول واقع انگاری احساسی در فرآیند تسلط بر سوهشمندی یا حساسیت عاطفی-ادراکی خوانندگان را واکاوی می کند. به دلیل همسویی با مفاهیم بنیادی عصب-زبانشناختی ادراک ذهنی، سبک روایی دنیای نیمه واقعی وسیکس دارای قدرت ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی و مقایسه میزان ادبیت باب ششم گلستان سعدی و ترجمه روسی آن بر اساس معادله بوزیمان

مهنوش اسکندری؛ علی سعیدی

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 61-89

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103677

چکیده
  یکی از مسائل مهم در ترجمه آثار شاخص ادبی میزان ادبیت متن ترجمه در مقایسه با متن اصلی است. در سبک شناسی آماری با بررسی فرم و محتوای آثار می‌توان به میزان ادبیت متون دست یافت. بوزیمان، زبانشناس آلمانی معادله‌ای را برای بررسی میزان ادبیت متون ادبی معرفی کرده است. در این معادله نسبت فعل به صفت (VAR)، محاسبه می‌گردد و هر چه خارج قسمت بزرگ‌تر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
خوانش بوم-روانشناسانه رمان رویای حیوانی اثرباربارا کینگس الور

نرگس رئوف زاده؛ راضیه اسلامیه؛ مرتضی لک

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 91-112

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103678

چکیده
  مسائل ومباحث مربوط به طبیعت و محیط زیست توجه تعداد کثیری از نظریه پردازان را به خود جلب کرده‌ است. آنچه مدت زمان زیادی است ذهن بشر را به خود معطوف ساخته اهمیت حفظ طبیعت، گونه‌های گیاهی و جانوری است که در راستای حفظ سلامت روح و روان انسان نقش اجتناب ناپذیری دارند. دغدغه‌های زیست محیطی، طبیعت بکر و دست نخورده، انسان، حیوانات و گیاهان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مقایسۀ عملکرد مترجمان زن از نسل جدید و گذشته در ترجمه واژگان تابو و بررسی تأثیرپذیری آنها از فرهنگ

پریا آزاد

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 113-133

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103679

چکیده
  هدف پژوهش حاضر این است تا به مقایسۀ عملکرد مترجمان زن از نسل‌های امروزی و مترجمان زن از نسل‌های گذشته در ترجمه عبارات و واژگان تابو در زبان فارسی و بررسی تأثیرپذیری آنها از فرهنگ و هنجارهای حاکم بر جامعه ایران بپردازد. در پژوهش توصیفی-استنباطی حاضر، پژوهشگر از ترجمۀ کتاب دو زبانۀ «هملت از زبان مردم کوچه و بازار» نوشتۀ «شِل ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
سکسوئیشن و اختگی: بررسی روانشناختی امکان‌ناپذیری روابط جنسی در رمان شکننده لیزا آنگر

مهدی خوش کلام پور؛ بختیار سجادی؛ فریبا پرویزی

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 135-160

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103680

چکیده
  این مقاله با بهره‌گیری از نظریه سکسوئیشن که لاکان آن را مطرح نمود و همچنین مباحث روانشناختی و اجتماعی آلن بدیو و اسلاوی ژیژک در مورد روابط جنسی سوژه معاصر، سعی دارد نشان دهد رمان شکننده (2010) اثر لیزا آنگر تحت تاثیر روابط اجتماعی مختص به دوران پسا-سرمایه داری عاری از پدرادیپی اقتدارگرا است. در رمان مذکور فقدان هرگونه رابطه جنسی واقعی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی الگوی کنشی نظریه گرماس در جهانهای موازی :مطالعه موردی رمان 1Q84 اثر هاروکی موراکامی

افسون عبدی راد؛ ارسلان گلفام

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 161-182

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103681

چکیده
  از مهم‌ترین ویژگی‌های داستان پردازی پسامدرن و ادبیات فرا واقع، عدم قطعیت وجود شناختی یا در هم آمیختن مرز میان واقعیت و خیال است؛ زیرا برخلاف داستان مدرنیستی که درون مایۀ معرفت شناختی را برجسته می‌کند، داستان پسامدرنیستی درون‌مایۀ هستی شناسی را پررنگ می‌کند و این امر مستلزم مرز آشوبی‌های سطوح هستی شناسانه و به هم ریختن مرزهاست. ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ضرورت آموزش کاربردشناسی آلمانی درراستای کاهش خطا درزبان آموزان ایرانی

سیما مقتدر؛ سعید فیروز آبادی؛ افسون گودرزپورعراق

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 183-209

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103682

چکیده
  یکی ازاهداف اصلی دردوره‌های آموزش زبان‌آلمانی ایجادوارتقاء توانایی گفتاری ومکالمه زبان‌آموزان ایرانی است. ازآنجاییکه مکالمه وگفتار منحصرا به معنای ساخت جملات وقرارگرفتن واژگان درکناریکدیگر نبوده وهدف اصلی، برقراری وحفظ ارتباط وانتقال صحیح منظورویاخواسته گوینده به مخاطب می‌باشد، فراگیری معانی مختلف واژگان درقالب متن درراستای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تربیت معلم و شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی

مهری جلالی؛ محمد مهدی سروش؛ علی اکبر خمیجانی فراهانی

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 211-238

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103683

چکیده
  هویت حرفه ای معلمان مفهومی چند بعدی و متغیر است و شکل گیری آن به روشی بستگی دارد که معلمان وظایف حرفه ای خود را ترسیم می کنند و آن را بر اساس تجربیات قبل و بعد از دوره‌ی تربیت معلم خود در فرآیند تدریسشان به کار می‌برند. مقاله حاضر کوشیده است با استفاده از یک روش پژوهش ترکیبی به بررسی چگونگی شکل گرفتن هویت حرفه ای دانشجو معلمان آموزش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
اگزیستانسیالیسم» و «باور غلط» ژان پل سارتر در نمایشنامۀ اهریمن سپید اثر جان وبستر

نرگس باقری؛ محمد تولایی

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 239-259

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103684

چکیده
  مفهوم «باورغلط» اگرچه اولین بار توسط ژان‌پل سارتر فیلسوف فرانسوی در قرن بیستم و در کتاب هستی و نیستی مطرح شد اما پدیدۀ تازه‌ای نیست و ریشه در تمامی اعصار گذشتۀ تاریخ بشر دارد. «باورغلط» به عنوان مفهومی فلسفی و روانشناختی، می‌تواند به راحتی به انکار وجود آزاد بشر، استیصال ودرماندگی و درآخر به پوچ‌گرایی بیانجامد. ویتوریا، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تصویر نویسنده به مثابۀ موزاییست: بررسی «موزاییک» از منظر لوسین دلنباخ در نوشتار پاره‌پارۀ ویرجینیا وولف

شفیقه کیوان

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 261-280

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103685

چکیده
  «موزاییک» به‌عنوان مضمونی در ادبیات و نیز استعاره‌ای از ادبیات مدرن توسط لوسین دلنباخ، منتقد و نظریه‌پرداز معاصر «موزاییک» به‌عنوان مضمونی در ادبیات و نیز استعاره‌ای از ادبیات مدرن توسط لوسین دلنباخ، منتقد و نظریه‌پرداز معاصر سوئیسی مطرح شده است. دلنباخ از «موزاییک» برای فهم زیباشناسیِ ادبیات مدرن و ساختار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
خاطره و آگاهی در گذر از درد تحلیل موردی شخصیت لوژین در رمان دفاع (دفاع لوژین) نوشته ولادیمیر نابوکوف

لیلی کافی؛ کیان سهیل؛ کیهان بهمنی؛ نیوشا احمدی

دوره 20، شماره 30 ، تیر 1402، صفحه 280-300

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103686

چکیده
  چکیدهپژوهش حاضر برای اولین بار آراء و نظریات آنتونیو داماسیو متفکر و فیلسوف برجسته‌‌ی معاصر در حوزه‌ی نقش حس‌ها در ادراک و آگاهی را در شخصیت لوژین در رمان دفاع (دفاع لوژین) مطالعه می‌‌کند تا ضمن بررسی وجوه بازنمایی درد نشان دهد چگونه درد می‌تواند بر تجربه-ی زیسته‌ی فرد اثر بگذارد و نقش درد در ساخت "خود" و بازساخت "آگاهی" چه می‌تواند ...  بیشتر