Critical Language and Literary Studies
مقاله علمی پژوهشی
تسهیل فرآیند ادغام در فرهنگ میزبان در میان زنان مهاجر به علت شکل گیری هویت التقاطی در رمان خروجی غرب اثر محسن حمید

هدا شب رنگ؛ بهاره تاجیک

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 13-32

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103777

چکیده
  امروزه مهاجرت و پیامدهای آن که به تغییرات گسترده ای در جهان منجر شده موضوع بحث برانگیز بسیاری از گروه های دانشگاهی و مطالعاتی است. در زمینه مطالعات مهاجرت اغلب تجارب مردان مهاجر که هم چنان ادعا می شود نماینده همه مهاجران هستند، ارائه می گردد و تجربه زنان مهاجر در دیاسپورا به طور قابل توجهی نادیده انگاشته می شود. این مقاله به بررسی بخش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نقش علم صرف و دانش واژه سازی بر فراگیری و گسترش واژگان بالقوه آلمانی

مهین مرادی؛ لیلی مسگرزاده اقدم؛ شهرام صحاوی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 33-54

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103724

چکیده
  یادگیری واژگانِ آلمانی از دومنظر " معنا و ساختار صرفی " قابل بررسی است. برای گسترشِ دایره واژگان راههای مختلفی وجود دارد، اغلبِ کلمات جدید توسط واژه سازی ساخته میشوند. بخش نظری به تئوری های مختلفِ اکتساب واژگان بخصوص واژگان بالقوه و اهمیت قوانین واژه سازی در درس واژگان می پردازد ، چرا که یادگیرنده از این طریق، تواناییِ استنباطِ معنیِ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تروما در داستان "یک موضوع موقتی" از جومپا لاهیری

احمدرضا رحیمی؛ شیده احمدزاده هروی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 55-71

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103738

چکیده
  جومپا لاهیری به عنوان یکی از نویسندگان ادبیات مهاجر، نقش بسزایی در معرفی این گونه آثار داشته است و کارهای او از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. چیزی که مورد توجه قرار گرفته است، مهارت او در بیان نحوه زندگی و مشکلات مهاجران در کشورهای جدید می باشد. در عین حال، افراد کمی به اتفاقاتی که در آثار او روی می دهند و تاثیرات آنها بر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
گفتمان مشقت (رعایا) و فراغت (نجبا) در قرون وسطی در حکایت‌های کنتربری

علیرضا مهدی پور حدیقه؛ حسین پیرنجم الدین

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 73-93

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103765

چکیده
  گفتمان مشقت و فراغت در دوران باستان کلاسیک توسط هزیود که کار را مصیبت می‌دانست و مکتب ارسطویی که ارزش کار را نادیده می‌گرفتند، نظریه‌پردازی شده است. ارسطو کار را به بردگان نسبت می‌داد و در مقابل، «فراغت نجبا» را به عنوان الگوی زندگی آرمانی می‌ستود. با ظهور مسیحیت نظریه‌ی کار در قرون وسطای متقدم توسط بنیانگزاران کلیسا که کار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
توانش تعاملی و آهنگ در آموزش آلمانی

آرمین فاضل زاد

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 93-114

https://doi.org/10.48308/clls.2023.231266.1176

چکیده
  مقدمه: از آنجا که هدف نهایی از یادگیری زبان خارجی، توانایی ایجاد ارتباط در آن زبان است، مفهوم توانش ارتباطی به معنای توانایی به‌کارگیری زبان در بافت‌های اجتماعی مختلف اهمیت بسزایی در مطالعه پیرامون آموزش و یادگیری زبان خارجی دارد. از سوی دیگر، آهنگ به عنوان رمزگان پیرازبانی که تأثیر مستقیم در لحن زبان‌آموز یا همان لهجه خارجی دارد، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل ترجمۀ فارسی « خواب لیلا» سرودۀ لوکنت دو لیل بر پایۀ آراء آنری مشونیک

صدیقه شرکت مقدم

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 115-136

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232037.1189

چکیده
  ترجمه عملی است که امکان تبادل افکار و دیدگاه‌های اندیشمندان و نویسندگان در سراسر دنیا را فراهم می‌کند. در میان متون مختلف ادبی، ترجمۀ شعر از نظر برخی از محققان دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌آید. مشکل اصلی، بازآفرینیِ ریتم و ضرباهنگی است که متن ادبی را به شعر مبدل می‌سازد و خود بخشی از معنای آن را در بر می‌گیرد. در میان شاعران فرانسوی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نگاهی به چهارگانه ادبی ژوریس کارل هویسمانس، برپایۀ نظریۀ بوردیو و تاثیر عادت واره ها

دومینیک کارنوا-ترابی؛ شهرزاد مغروری

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 137-156

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232348.1194

چکیده
  یکی از واقعیتهای جدایی ناپذیر انسان پذیرش تغییر و تحولاتی خاص، با توجه به عواملی چون قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی متفاوت، تجربه کردن رویدادهای تاریخی-اجتماعی و نیز تجارب شخصی فرد در مقاطع مختلف زندگیست. این عوامل فرد را بسمت پذیرش الگوها و عادت واره هایی نو سوق میدهند، و نه تنها سرمنشا تحولات بزرگی در سیر زندگی وی میشوند، بلکه موجب ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی عوامل بیوگرافی فرهنگی در کتاب‌های درسی نسل شش آموزش زبان آلمانی به غیر آلمانی‌زبان‌ها با استفاده از نمونه آلمانی‌آموزان ایرانی

آنیتا امیری

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 157-186

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233295.1212

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت عوامل بیوگرافی فرهنگی در کتاب‌های درسی نسل شش آموزش زبان آلمانی با استفاده از نمونه آلمانی‌آموزان ایرانی انجام می‌گردد. به‌طور کلی، کتاب‌های آموزش زبان آلمانی تا حد زیادی با اهداف چارچوب مرجع مشترک اروپایی همخوانی دارند. از جمله این هدف‌ها توجه ویژه به فرهنگ یادگیری فراگیران در کشور زبان مبدا هنگام ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بحران ناشی از اندوه زیست‌محیطی: مقابله با روان زخم زیست‌محیطی و احساس آخرالزمانی در رمان آزادی اثر جاناتان فرنزن

شکوفه ذریه حبیب؛ لیلا برادران جمیلی؛ بهمن زرین جویی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 187-207

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233483.1213

چکیده
  چکیدهامروزه نقش محیط زیست در ادبیات انکارناپذیر است. با وجود بحران‌های زیست‌محیطی اخیر، پردازش معضلات زیست‌محیطی در ادبیات ضروری می‌باشد. این مقاله بر رابطهٔ بین محیط زیست و روان‌زخم مبتنی است و با محوریت احساس آخرالزمانی، به بررسی رمان آزادی جاناتان فرنزن (1959) می‌پردازد. فرنزن، درآزادی، با نگاهی موشکافانه به طبیعت، نقش به سزایی ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل سبک شناختی داستان ضدّجنگ پسامدرن برمحور رمان سلّاخ خانۀ پنج از کورت وَنِگات

علی تقی زاده؛ علی اصغر غفوری

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 209-233

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232394.1196

چکیده
  انسان تاریخی همیشه گرفتار جنگ بوده است. متفکّران حوزه‌ی جنگ نظریّه های فراوانی دربارۀ چرایی این درگیریِ همیشگی ارائه‌داده اند؛ امّا انسان معاصر با گسترش نیازهای خود زمینه های بیشتری برای جنگ فراهم‌کرده‌است. به همین دلیل جنگ به‌معنای کلّی به‌ویژه از جنبۀ دفاعی گریزناپذیر است. پژوهش حاضر فارغ از این دفاعِ ناگزیر به بررسىِ سبکِ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تأثیرنقشه‌ی ذهنی بر یادگیری واژگان متون داستانی با هدف پرورش استدلال و تقویت مهارت‌های زبانی کودکان و نوجوانان ایرانی فرانسه‌آموز

سپیده کریمی حیدری؛ لیلا شوبیری؛ حمیدرضا شعیری؛ کریم حیاتی آشتیانی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 235-261

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233607.1217

چکیده
  یادگیری و به خاطرسپاری واژگان از موضوعات مهم در حوزه‌ی آموزش زبان است. پس از فراز و فرودهایی که شیوه‌های آموزشی پشت سر گذاشته‌اند، امروزه ساده‌ و سودمند‌تر کردن یادگیری با استفاده از نقشه ذهنی به عنوان ابزاری مؤثر قلمداد می‌شود. در پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‌پردازیم که چگونه نقشه‌ی ذهنی با هدف پرورش استدلال و تقویت مهارت‌های ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مفاهیم بوم گرای فلسفه‌ی سوئدنبرگ در منتخب اشعار ویلیام بلیک

لعیا متین پارسا؛ علی سلامی

دوره 20، شماره 31 ، بهمن 1402، صفحه 263-285

https://doi.org/10.48308/clls.2023.233786.1218

چکیده
  ویلیام بلیک – شاعر نامدار رمانتیک- مدت‌هاست که در میان منتقدان و نویسندگان بوم‌گرا، شاعری ناسازگار با محیط‌زیست و مشکلات مربوط به چالش‌های آن محسوب می‌شود و بسیاری از پیروان و حامیان محیط‌زیست ادعا کرده‌اند که او را نمی‌توان شاعری آگاه و علاقه‌مند به مسائل و مشکلات زیست‌محیطی دانست. درعین‌حال منتقدان دیگری نیز وجود دارند ...  بیشتر