Critical Language and Literary Studies
مقاله مروری
بررسی موضوع پیرامتن با تکیه بر "سه گانه نیویورکی" و ترجمه های فارسی و فرانسه

مطهره قبادی؛ محمد جواد شکریان

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  پیرامتنیت و یا همان مطالعه ی عواملی که در پیرامون یک اثر قرار گرفته اند، (عواملی از قبیل عنوان اثر، مقدمه ها، طرح روی جلد، اهداییه ها و غیره) یکی از پنج نوع روابط بینامتنی است که ژنت در کتاب "آستانه های" خویش به آن اشاره می کند: سر متنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، ترامتنیت، بیش متنیت. هرچند به نظر می رسد مرز بین این روابط پنج گانه همواره به ...  بیشتر

مقاله مروری
استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم

محمد فروزانی؛ جلال سخنور

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  جهت رشد مهارت خواندن، ممکن است از رویکردهای متفاوتی استفاده شود. مطالعه موجود، تعامل بین خواننده و متن ادبی را از طریق رویکرد زیباشناسانه مورد بررسی قرار می دهد. عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار در درک مفاهیم متون ادبی با رویکرد تعامل زیباشناسانه تاکنون به صورت نظام مند مورد بررسی قرار نگرفته اند. هدف این تحقیق بررسی رویکرد زیباشناسانه ...  بیشتر

مقاله مروری
وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی

شهرام ولیدی؛ کیان سهیل

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  از دیدگاه فوکو، می توان قدرت و دانش را همانند دانست. از سویی، دانش سبب به وجود آمدن قدرت می شود و از دیگر سو قدرت، دانش می آفریند، آن را کنترل می نماید و در باز تولید و گردش زنجیروار آن سهم بسزایی ایفاء می کند. نمی توان بدون بهره گیری از اندیشیدن و زبان، دانش به وجود آورد و یا آن را انتقال داد؛ در نتیجه دانش نمی تواند به هیچوجه خود را از ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر

هاله رفیع

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  بازنمایی پدیده خودکشی در ادبیات، ریشه در قرون باستان دارد. نمایشنامه نویسان یونان با ایجاد نقطه ضعف هایی در نهاد قهرمانان داستان آنها را به سمت مرگ یا خودکشی سوق می دادند. این سنت یونانیان را نمایشنامه نویسان قرن شانزدهم همچون شکسپیر در آثاری مثل هملت، رومئو و ژولیت، و مکبث ادامه دادند. در این نمایشنامه ها شخصیت ها از ابتدا محکوم به ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر

نرجس خدایی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  فریتس ماتنر زبان شناسی است نامتعارف و شکاک، که رابطه ی زبان و شناخت را در زمان خود از نگاهی نو به بحث گذاشته و هر چند در عرصه ی فلسفه ی زبان طرح نظام مندی ارائه نکرده، اما اهمیت بعضی از رهیافت های او بعدها مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. اندیشه ی ماتنر بیش از هر چیز بازتابی است از بحران متافیزیکی آغاز قرن بیستم، و بسیاری از نظریه های ...  بیشتر

مقاله مروری
حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت (با تاکید بر دیدگاه های آلن بدیو و تئودور آدورنو)

ابوالفضل حداد

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در میان خیل کثیری از نویسندگان جهان، دو فیلسوف معاصر و صاحب نام، آلن بدیو و تئودور آدورو، از معدود کسانی هستند که به ساموئل بکت توجه کرده و آثارش را مورد بررسی قرار داده اند. آثار بکت نقطه ای بر پایان مدرنیسم محسوب می شود و دارای آن ویژگی هایی است که آدورنو و بدیو در درون آنها به مباحث فلسفی خود ارجاع می دهند. در این مقاله بحث حقیقت که ...  بیشتر

مقاله مروری
دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات

علیرضا جعفری

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  جنبه های مختلف زندگی انسان به حواس پنج گانه وابسته اند که در میان آنها دیدن و شنیدن جایگاه ویژه ای دارند. این دو حس دروازه های ورودی آگاهی و تفکر بشر بوده و نقش مهمی در آنچه که امروز از آن به معارف بشری یاد می کنیم دارند. همین نقش باعث گردیده است تا در تاریخ اندیشه ی بشری روایت ها و تحلیل های متفاوت، متقابل و متناقض از کارکرد آنها ارائه ...  بیشتر

مقاله مروری
بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت

زهرا جعفری؛ هلن اولیایی نیا

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در این مقاله پژوهشگران میزان انتقال استعاره های بیماری و تأثیر آن را بر ترجمه فارسی تراژدی هملت اثر شکسپیر بررسی کرده اند. این نمایشنامه به خاطر استعاره ی بیماری از زمان انتشار صور خیال شکسپیر و آنچه به ما می گوید اثر کارولین اسپرجن در سال 1935 شناخته شده است. در این مقاله منتخبی از 24 مورد استعاره ی بیماری بر طبق الگوی نیو مارک (1988) مورد ...  بیشتر