Critical Language and Literary Studies
مهاجرت، ازخودبیگانگی یا هیبریدیته (چندرگه شدن) بررسی تطبیقی دو رمان راز بازگشت و سرزمین نوچ

دومینیک کارنوا-ترابی؛ مرضیه خزائی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 79-100

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.79

چکیده
  دنیای امروز به لطف ابزارهای ارتباط جمعی مانند رسانه، فضای مجازی و مهاجرت تبدیل به جهانی فراملیتی شده است که در آن دالهای فرهنگی و هویتی پیوسته در حال اختلاط و پیوند با یکدیگر هستند. نتیجۀ این امر ایجاد هویت و فرهنگی هیبرید است که ضامن بقا و رشد ما در جهان امروز میباشد. ادبیات امروز متاثر از همین فضا روایتگر داستان زندگی مردم بی سرزمینی ...  بیشتر

خوانش پسا استعماری از رمان مردم جولای اثر نادین گردیمر

مینو جوان مولایی؛ رضا یاوریان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  این مقاله رمان مردم جولای اثر نادین گوردیمر را در پرتو نظریات هومی بابا مانند پیوند بودگی ، محاکات و در آستانه بودن بررسی می‌کند. او تقابل‌های دو گانه استعمارگر و استعمار شده، سفید و سیاه، خود و دیگری و تعریف غرب از هویت که بر پایه تقابل‌های دوگانه شکل گرفته‌اند را واسازی می‌کند. چنین تفکری بطور مطلق هویت خود را برتر و هویت دیگری ...  بیشتر

در انتظار بربرها «دیگری» از نوع دیگر

هاله رفیع

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  مقاله ی حاضر با این پیش فرض آغاز می شود که فلسفه ی غرب همواره با گفتمان تقابلی سخن گفته است. در این گفتمان تقابلی، خودی و دیگری، به خصوص در نقد پسااستعماری، جایگاه ویژه ای دارند. خودی، در عین تمایل به حفظ برتری، دائم در پی نزدیک شدن به دیگری است، اگرچه که این حرکت به سوی دیگری هرگز پایانی ندارد و «دیگری» برای ابد غیر قابل دسترس باقی می ...  بیشتر