Critical Language and Literary Studies
گذار از وحشتِ مرگ به عنوانِ دیگری به واسطه زبان زنانه؛ مطالعه‌ای از بالکن اثر ژنه

بهاره سقازاده؛ بهمن نامور مطلق

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 265-291

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.265

چکیده
  پژوهش حاضر، با کمک گرفتن از آرای فمنیست‌های فرانسوی —ژولیا کریستوا و هلن سیکسو— و همچنین موریس بلانشو سعی در واکاوی «زنانگی» و ارتباطش با «مرگ» در نمایشنامه بالکن دارد. این دو مفهوم در تاریخ اندیشه نرینه-منطق-محور غربی همواره به عنوان «دیگری» طرد شده‌اند. به اعتقاد هلن سیکسو ریشه این طردشدگی در مورد زنان، برمی‌گرد ...  بیشتر

سرود دلتنگی در اشعار نزار قبانی بر اساس نظریه زایش نوستالژی والتر موزر

حمید هاشمی کهندانی؛ بهمن نامور مطلق

دوره 15، شماره 21 ، آبان 1397، ، صفحه 273-296

چکیده
  دلتنگی برای گذشته یکی از اثرگذارترین مفاهیم در زندگی نویسندگان و شاعران است که به جهت دوری مکانی و زمانی رخ می‌دهد و به اشعار و داستان های شان شکل می‌بخشد. این پژوهش می‌کوشد انواع دلتنگی منقسم بر نوستالژی و مالیخولیا را تفکیک و هر کدام را جداگانه تببین کند و برای این کار از آرای والتر موزر یکی از استادان دانشگاه. اوتاوا استفاده می‌کند. ...  بیشتر