Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

دلتنگی برای گذشته یکی از اثرگذارترین مفاهیم در زندگی نویسندگان و شاعران است که به جهت دوری مکانی و زمانی رخ می‌دهد و به اشعار و داستان های شان شکل می‌بخشد. این پژوهش می‌کوشد انواع دلتنگی منقسم بر نوستالژی و مالیخولیا را تفکیک و هر کدام را جداگانه تببین کند و برای این کار از آرای والتر موزر یکی از استادان دانشگاه. اوتاوا استفاده می‌کند. نخست تعریف این اندیشمند از نوستالژی را می‌خوانیم و تفاوت آن را با عارضه دیگری که آن هم ناشی از غم دوری و غربت است بررسی می‌کنیم. موزر شروطی برای تشخیص این دو مفهوم از هم معرفی کرده است که در میان اشعار نزار قبانی آن‌ها را جستجو و نمونه‌هایی برای آن پیدا می‌کنیم و دست آخر دو نتیجه می‌گیریم. نخست این که نوع دلتنگی موجود در اثر او کدام است و دوم این تفکیک چه فایده‌ای برای فهم بهتر اشعار او دارد. چون مفهوم دلتنگی نزد شاعران بسیاری و شاید نزد اغلب شاعران وجود داشته و نتیجه طبیعی افزایش سن باشد. این مفهوم گسترده را باید سنخ‌شناسی نموده و از آن برای درک دقیق‌تر اشعار هر یک از هنرمندان استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The ballad of nostalgia in Nizar Qabani’s poems based on Walter Moser’s nostalgia genesis theory

نویسندگان [English]

 • Hamid Hashemi Kohandani
 • Bahman Namvar Motlagh

Shahid Beheshti Univeristy

چکیده [English]

The nostalgia for the past is one of the most influential concepts in the life of writers and poets, which occurs due to spatial and temporal distances and has an effect on their poems and stories. This research seeks to distinguish between the types of this missing, divided into nostalgia and melancholia, and each one can be individually interpreted, and for this purpose we used Walter Moser’s theory who is an Ottawa university professor. We first read the definition of this thinker of what nostalgia is and examine its difference with another complication, which is also caused by sadness and neglect. Moser has introduced a set of conditions for the recognition of these two concepts, and we try to find these conditions among Nizar Qabbani’s poems to find examples based on which our argument will hold. Finally, we conclude two things. First of all, what kind of nostalgia is in his work and second, what is the use of this distinction to better understand his poems, because there is a sense of nostalgia in many poets’ and perhaps most poets’ works; it can even be a natural consequence of aging. This broad concept should be typified and used to understand each artist's poems more precisely.

کلیدواژه‌ها [English]

 • poetry
 • nostalgia
 • melancholy
 • Nizar Qabbani
 • Walter Moser
 1. -احمد محمد عرود، علی، شخصیت و مکتب شعری نزار قبانی از منظر ناقدان معاصر عرب، محمد جعفری، تهران: سخن گستر، 1393
 2. -اکبری، فاطمه، عشق از دیدگاه مولانا و نزار قبانی، تهران: جام جوان، 1396
 3. -بهمن پور، بهاره، نجومیان، امیرعلی، روایتی شبح زده بازنمایی روان زخم مهاجرت در سه گانه هما و کاشیک از مجموعه داستانی خاک غریب اثر جومپا لاهیری، نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 14 شماره 19 (1396) 77-97
 4. -پورافکاری؛ نصرت‌الله، فرهنگ جامع روانشناسی وروان‌پزشکی انگلیسی-فارسی، تهران: فرهنگ معاصر، 1382
 5. -حیدوش، أحمد، شعریة المرأة وأنوثة القصیدة: قراءة فی شعر نزار قبانی، دمشق: إتحاد الکتاب العرب 2002‎
 6. -شمیسا،سیروس، نگاهی به فروغ ،تهران: مروارید، 1377
 7. -صادقی روزگار، حمید، جایگاه انسان در شعر فریدون مشیری و نزار قبانی، تهران: پژوهش روزگار، 1394
 8. - طاهری، زهرا، میراثی ازجنس خسران، جستجوی خانه در برزخ دیاسپورا، نقد زبان و ادبیات خارجی، دوره 15 شماره 20 (1397) 173-200
 9. -فیروزآبادی، مجدالدین، القاموس المحیط، بیروت: موسسه الرساله، 1406
 10. -قبانی، نزار، انت لی، دمشق: منشورات نزارقبانی, 2011
 11. -قبانی نزار، دفتر عشق: شعر نو عرب، غلامرضا تمیمی، تهران: کلک سیمین، 1389
 12. -قبانی، نزار، سامبا: رقصة شعریة، دمشق: دار الآداب،, 1957
 13. -قبانی، نزار، طفولة نهد، دمشق: منشورات نزار قبانی, 1973
 14. -قبانی، نزار، قالت لی السمراء، نزار قبانی، بیروت: عبد الحکیم عبد السلام العبد, 1964
 15. -قبانی، نزار، قصائد، دمشق: منشورات نزار قبانى, 1967
 16. -Loya, Arieh. Poetry as a social document: The social position of the Arab woman as reflected in the poetry of Nizar Qabbani, International Journal of Middle East Studies 6.4, 1975
 17. -Maktabi, Rania. "The politicization of the demos in the Middle East: Citizenship between membership and participation in the state, 2012
 18. - Moser, Walter. "Melancolie et nostalgie: affects de la Spätzeit." Études litteraires 31.2, 1999