Critical Language and Literary Studies
بررسی ویژگی های حالت دستوری آزاد در زبان آلمانی

کاوه بهرامی سبحانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2024.234606.1232

چکیده
  حالت مقوله ای دستوری است که از طریق آن، نقش نحوی واژه ها در جمله تعیین می شود. زبان آلمانی چهار حالت دستوری دارد: حالت فاعلی، حالت مفعول صریح، حالت مفعول غیرصریح و حالت مفعول اضافی. حالت های دستوری بر روی گروه های اسمی در جمله نشانه گذاری می شوند و از این طریق می توان به نقش نحوی گروه اسمی در جمله پی برد. حالت دستوری از دو طریق اعطا می شود: ...  بیشتر

نقش مطالعات رده شناختی در آموزش زبان: پژوهشی بر پایه تحلیل خطا در ساخت بند موصولی

کاوه بهرامی سبحانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 35-54

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.35

چکیده
  یکی از دلایل اصلی بروز خطا در ساخت بند موصولی از سوی زبان آموزان فارسی زبان که مشغول یادگیری زبان آلمانی هستند، استفاده از ضمیر موصولی برای ساخت بند موصولی در زبان آلمانی عنوان می شود که با هسته بند موصولی به لحاظ جنس دستوری و شمار مطابقه دارد. در مقابل، زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی بهره می برد که با هسته ...  بیشتر

بررسی جایگاه کلمات و ترتیب سازه‌های جمله در زبان آلمانی

کاوه بهرامی سبحانی

دوره 14، شماره 19 ، آبان 1396، ، صفحه 57-76

چکیده
  اریش دراخ نخستین زبانشناسی است که الگوی ترتیب اجزای جمله در زبان آلمانی را در بیش از هشتاد سال پیش ارائه کرد. از آن زمان تاکنون، از یک سو الگوی در ابتدا ساده­ی دراخ و از سوی دیگر تحولات زبانی، زبانشناسان را بر آن داشت تا در پی بسط و گسترش این مدل باشند. الگوی ارائه شده از سوی این زبانشناس آلمانی امروزه می­بایست مدل­های پیچیده­ای از جمله­های ...  بیشتر

نقش عوامل بیولوژیک و عامل انگیزه در یادگیری زبان خارجی

کاوه بهرامی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  مقاله پیش‌رو به بررسی ارتباط و تاثیر عوامل بیولوژیک (در اینجا: سن و جنسیت) و عامل انگیزه در روند یادگیری زبان خارجی می‌پردازد. در این مقاله سعی می‌شود، با استناد به تحقیقات به‌عمل آمده از سوی ریمر (2006) و اشمنک (2002) نشان داده شود که عوامل دخیل در شکل دهی به تفاوت‌های فردی ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند و با تاثیرپذیرفتن از یکدیگر می‌توانند ...  بیشتر