Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

اگرچه تاکنون روایات، تحلیل‌ها و خوانش‌های بی‌شماری از اثرات برده‌داری بر جامعه و هویت آفریقایی - آمریکایی  انجام‌گرفته‌اند اما این فاجعه‌ی انسانی فرهنگی هرگز اهمیت سترگ خود را از دست نداده و روایات کوچک و بزرگ آن هماره برای خوانشی مجدد گسترده‌اند. مقاله‌ی پیش‌رو با اذعان به اهم موتیفها و مواضع چالش برانگیز مطرح شده در رمان کورجیدورای گیل جونز به‌عنوان یکی از متفاوت‌ترین آثار در ادبیات آفریقایی – آمریکایی ذره‌بین کنکاش خود را بر نقطه‌ای متمرکز می‌کند که به سختی مورد بررسی خوانندگان و منتقدان رمان جونز قرار گرفته‌است و آن اهمیت انکارناپذیر استثمار جنسی همجنس‌گرایانه با رویکرد کهن‌الگویی در اختلال فشار روانی پس آسیبی هویت‌ زنانه سفید‌پوست در داستان است. رمان کورجیدورا بیش از همه مورد خوانش‌های روانکاوی، فمنیستی، و فرهنگی و تاریخی قرار گرفته چنانکه عمدتاً به‌عنوان نمونه‌ی قابل‌توجهی از روایت تأثیرات روان‌آسیب پدیده‌ی سیاسی - اجتماعی برده‌داری بر هویت آفریقایی - آمریکایی مدرن یا دوران پسابرده‌داری شناخته‌شده‌است. پرسشی که مقاله‌ی حاضر در پی یافتن پاسخ آن‌است در وهله‌ی نخست علت و اهمیت رواییِ واکنش روان‌زخمی اورسا کورجیدورا نسبت به تمایلات همجنس‌گرایانه و نقش حافظه‌ی جمعی در آن است. همچنین، در تحلیل کهن‌الگویی از روانکاوی زنان به دنبالی پاسخی برای ناهنجاریهای جنسی زنانی نظیر همسر کورجیدورا می‌باشد. بعلاوه، این مقاله در پی آنست که از منظر کهن‌الگویی نشان دهد چگونه نظام سلسله مراتبی،  قدرت‌مدار و مردسالار جامعه‌ی برده‌داری سوژه‌های خود را به هویت های متزلزل و  آسیب‌دیده تبدیل کرده و در برهم‌کنش آنها با‌هم سبب آسیب‌رسانی بیش‌تر می‌شود. در نهایت، مقاله‌ی پیش‌رو از طریق بررسی اختلال رفتار جنسی همسر کورجیدورای برده‌دار و جستجوی عوامل مؤثر بر آن نشان میدهد برده‌داری به‌عنوان پدیده‌ی فرهنگی آسیب‌زا قربانی خود را انتخاب نمی‌کند بلکه هر مهره‌ای در این سلسله مراتب حجمی از آسیب‌های جسمی و روانی را متحمل می‌شود که ریشه در یک ناخودآگاه جمعی دارد.     

عنوان مقاله [English]

Signs of traumatic behavior in the slave owner old Corregidora’s wife: An archetypal reading of Gayl Jones’ Corregidora

چکیده [English]

In spite of numerous narratives about slavery and its multi-dimensional effects, and huge amount of critical examinations and readings rendered on African – American productions, this traumatic phenomenon in human history has never lost its immense significance through various discourses. The present article tries to re-open Gayl Jones’ novel, Corregidora, as one of the most distinguished works in African – American literature with a critical concentration on the inevitable impacts of sexual and specifically homosexual exploitation of slavery era under the light of an archetypal approach toward the issue of posttraumatic stress disorder in female identities of the story. Mostly, the novel has gone through psychoanalytical, feminist and historical critiques and primarily as a text of individual and cultural trauma, which depicts the long lasting influences of slavery on the modern African – American identity. The current article tends to investigate the narrative significance of Ursa Corregidora’s traumatic response towards homosexual stimuli in addition to the role of collective memory on its formation. Indeed, through the archetypal analysis, the article quests for the symptoms of sexual disorder like that of the Corregidora’s white wife. Moreover, it attempts to show how the hierarchical, power-based and patriarchal system of slavery transforms its subjectivities into unstable and traumatized identities. Finally, the ultimate purpose of the article is to demonstrate that slavery as a cultural traumatic phenomenon has not chosen its victims, but, every single subject in this hierarchical system has gone through a burden of physical and psychological injuries rooted in a collective unconsciousness.

  1. Brown, Kimberly N. "Gayl Jones." In Contemporary African American Novelists: A Bio-bibliographical Critical Sourcebook, edited by Emmanuel Sampath Nelson, 227-231.
  2. Taylor, Michelle L. "Gayl Jones." In Contemporary American Women Fiction Writers: An A-to-Z Guide, edited by Laurie Champion and Rhonda Austin, 159-165. Westport: Greenwood Press, 2002.
  3. Clabough, Casey. Gayl Jones: The Language of Voice and Freedom in Her Writings. Jefferson: McFarland & Co Inc Pub, 2008.
  4. Herman, Judith. Trauma and Recovery. New York: Basic Books, 1992,1997.
  5. Jones, Gayl. Corregidora. Kindle Edition. Boston: Beacon Press, 1975.
  6. Modern Voices. “James Horton on Antebellum Slavery” PBS Online Africans in America Part 4, Resource Bank Contents (accessed in 12 Apr. 2015): http://www.pbs.org/wgbh/aia/part4/
  7. Mulligan, Erin R. “Paternalism and the Southern Hierarchy: How Slavery Defined Antebellum Southern Women” Armstrong Undergraduate Journal of History 2, no. 2 (Aug. 2012): http://www.armstrong.edu/Initiatives/history_journal/