Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

امانوئل لویناس، فیلسوف دیر آشنای قرن بیستم، در فلسفه‌پردازی خود، قبل از رونمایی از ایده­های نوین در سال 1961، متاثر از هنر بود. نه تنها هنر، بلکه به­طورِ پارادوکس گونه­ای ادبیات و ادیبانِ بزرگ جهان نیز وی را تحت تأثیر قرار داده بودند. درواقع متفکرانی نظیر داستایوفسکی، گوگول، سروانتس، و چهره­های بزرگ ادبیات­ ملل مختلف، خواه آگاهانه یا ناخودآگاه، در فلسفه و اندیشه­ی وی دستی داشته­اند و او خود به این نکته در مصاحبه­ای با فیلیپ نمو اشاره می­کند. اما باید گفت شکسپیر کسی است که وی به آثار او اشاره­ی ویژه­ای می­کند. خصوصاً در سال‌های آغازینِ تحقیق و پژوهش فلسفی خود از سال 1947 تا 1961، از او و نمایشنامه­های لیرشاه، هملت، مکبث و رومئو و ژولیت سخنانی به میان می­آورد که مستقیماً در راستای گسترش مفاهیمِ اساسیِ فلسفه­اش به کار گرفته می‌شوند. از این رو، تأثیری که وی از ادبیات و شکسپیر در جهت معرفی فلسفه­ی خود، «اخلاق به مثابه فلسفه­ی اولی»، گرفته است جای تأمل و بررسی دارد. در این راستا، این مقاله درنظر دارد تأثیر ادبیات و خصوصاً شکسپیر بر این فیلسوف را مورد بحث قرار دهد. پس از مقدمه­ای مختصر، به تشریح اشارات وی به شکسپیر در نوشته­هایش، با تأکید بر زمان و دیگری، می­پردازیم. درخلال این گفتگوها، جایگاه شکسپیر در اندیشه­ی لویناس را به بحث گذاشته و اهمیت او را برای این فیلسوف روشن می­کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shakespeare’s position in Levinas’s Philosophy

نویسندگان [English]

 • Mehrdad Bidgoli
 • Shamsoddin Royanian

Semnan University

چکیده [English]

Emmanuel Levinas, the lesser known twentieth century philosopher, had been influenced by art in his philosophizing before he proposed his new ideas in 1961. Not only was he influenced by art, but paradoxically by literature and a number of great literary figures. Thinkers like Dostoevsky, Gogol, Cervantes and other universally-acclaimed figures, consciously or unconsciously, had their hands in his philosophy and he himself pointed to this fact in an interview with Philippe Nemo. But Shakespeare is the one to whom he alluded with specificity. Especially at the outset of his philosophical career from 1947 to 1961, he referred to Shakespeare and his Hamlet, Macbeth, King Lear and Romeo and Juliet in such a way as if they serve as a direct impact on his philosophical thoughts. Thus, the inspiration he receives from literature seems to be worthy of a further study and analysis. Therefore, this article aims at studying the impact of literature and especially Shakespeare on Levinas. After a brief introduction, the study considers Levinas’s allusions to Shakespeare in various parts of his oeuvre, with an emphasis on Time and the Other. Through such a dialogue, Shakespeare’s position for Levinas will be discussed and his significance for him will be exposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Levinas
 • Shakespeare
 • Literature
 • Self
 • Same
 • other
 • Alterity
 • otherness
 • Face
 1. -آرین، آزیتا. (1394) «گریز از ساختار ادیپی در هملت». نقد زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره-ی یازدهم، شماره‌ی پانزدهم، 77-109.
 2. -خبازی کناری، مهدی. سبطی، صفا. (1395) «مسئولیت دربرابر مرگ دیگری: بنیاد سوژه در فلسفه لویناس». غرب شناسی بنیادی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال هفتم، شماره ی دوم، 1-22.
 3. -لویناس، امانوئل. (1947)، از وجود به موجود، ترجمه ی مسعود علیا، تهران، نشر ققنوس.
 4. -نبی زاده نوده ی، رخشنده. احمدزاده، شیده. (1397) «جلوه‌هایِ امرِ نشانه‌ای در ساحتِ نمادین: خوانشِ گقتمانِ جنون در سه تراژدیِ برجسته‌ی ویلیام شکسپیر از دیدگاهِ جولیا کریستوا». نقد زبان و ادبیات خارجی، دانشگاه شهید بهشتی، دوره‌ی پانزدهم، شماره‌ی بیستم، 221-243.
 5. -ویلیامز، اریک. (1373) «هایدگر، هولدرلین، تراکل و شعر معاصر آلمان». شعر. شماره‌ی پانزدهم، 46-51.
 6. -Bradley, Andrew Cecil. Shakespearean Tragedy. London: Macmillan and Co, Limited St. Martin’s Street, 1924.
 7. -Braunmuller, A. R (ed.). Macbeth. Edinburgh: Cambridge University Press. 1997.
 8. -Derrida, Jacques. “Violence & Metaphysics: An Essay on the Thought of Emmanuel Levinas” Writing and Difference (1967). Trans. Alan Bass. London: Routledge & Kegan Paul Ltd, 1978.
 9. -_____. Adieu to Emmanuel Levinas (1997). Trans. Pascale-Ann Brault and Michael Naas. California: Stanford University Press. 1999.
 10. -Gold, Moshe. Sandor Goodhart. Of Levinas and Shakespeare: To See Another Thus. Indiana: Purdue University Press. 2018.
 11. -Lehnhof, Kent. R. “Relation and Responsibility: A Levinasian Reading of King Lear”. Modern Philology, Vol. 111, No. 3, February 2014. pp. 485-509.
 12. -Levinas, Emmanuel. Collected Philosophical Papers. Trans. Alphonso Lingis. Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers. 1987.
 13. -_____. Entre nous: On thinking-of-the-other (1991). Trans. Michael B. Smith and B. Harshav. New York: Columbia University Press, 1998.
 14. -_____. Ethics and Infinity (1982). Trans. Richard A. Cohen. Pittsburg: Duquesne University Press. 1985.
 15. -_____. In the Time of Nations (1988). Trans. Michael B. Smith. London: Athlon Press. 1994.
 16. -_____. Otherwise than being, or beyond essence (1974). Trans. Alphonso Lingis. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1978.
 17. -_____. Time and the Other (and Additional Essays). Trans. Richard A. Cohen. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1987.
 18. -_____. Totality and Infinity (1961). Trans. Alphonso Lingis. Pittsburgh: Duquesne University Press, 1969.
 19. -Tambling, Jeremy. “Levinas and Macbeth’s ‘Strange Images of Death’”. Essays in Criticism, Vol. 54, Number 4, 2004. pp. 351-372.