Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی

2 استادیار دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی روابط انسان‌ها و حیوانات اهلی درآثاردیکنز می‌پردازد. دیکنز با پرداختن به این مضمون در صدد یافتن و ارائه‌ی راهکاری برای چگونه زیستن در جامعه‌ی پرفرازو نشیب آن دوران بوده است که این مطلوب جز با یافتن پاسخی برای این سوال اساسی که ویژگی‌های شهروند خوب چه می‌باشد،حاصل نخواهدشد.این مقاله برای یافتن هدف اصلی‌ دیکنز،از انسان‌گرایی لیبرال به مثابه رویکردی انتقادی بهره جسته است.دیکنز یکی از معروف‌ترین و پر خواننده‌ترین نویسندگان عصر خویش به حساب می آید.نوشته‌هایش به قلب خوانندگانش نفوذمی‌کرد و تاثیر شگرف و عمیقی بر آن‌ها می‌گذاشت. نویسنده‌ای که از این ویژگی برخوردار است یادارای عقایدانقلابی است که مخاطبان خاص خودش را دارد یا مصالحه گراست که طیف طرفداران دیگری را شامل می شود.سوال اساسی که در بررسی این رمان‌ها مورد نقد قرار گرفت، توجه به این نکته بود که وی با بازنمود این روابط به دنبال چه هدفی بوده است؟وبا نمایش این گونه روابط خود در چه جایگاهی قرار می گرفته است؟عقاید مطرح شده در آثار دیکنز به خودی خوداصلاح طلبانه ومنتقدانه هستند، اما تاثیر نهایی که بر خواننده می گذارند به خاطر پایان خوش واحساس امنیت خاطری که فراهم می‌کنند،واعتقاد وی به انسان‌گرایی او را از زمره‌ انقلابیون دو آتشه که به دنبال سرنگونی و انقلاب بودند، خارج می‌کند.اما به خاطر انتقادهای تقریبا همه جانبه‌اش ازعصرخویش هم نمی‌توان به او به چشم مصالحه‌گر نگریست. در بهترین حالت می‌توان به او لقب وطن‌پرست انسان‌گرا داد که به ابزاری ناخواسته در دست حاکمیت بدل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Liberal Humanism in Dickens’s Representation of Animal and Human Relations

نویسندگان [English]

 • Niloofar Hemmatyar 1
 • Kian Soheil 2

1 Islamic Azad University, Central Tehran Branch

2 Assistant Professor, Shahid Beheshti University

چکیده [English]

This article analyzes and seeks to explain the relationship between human and their animal companion in Dickens’s novels. Dickens’s main objective, throughout his novels, was to find an answer to the vital question of how to live especially in that moment of crisis. This answer will not be found unless; one is able to define the characteristic of a good citizen. Almost in all of his novels, this consistent message emerges that creating a community becomes an essential virtue in achieving equilibrium. To divulge Dickens’s worldview, the Liberal Humanism as a critical approach is used. Dickens was a major and widely read novelist of his own era. Dickens’s popularity is chiefly due to his intense human sympathy; his unique emotional and dramatic power; and his aggressive humanitarian aspiration for the reform of all evils and abuses, whether they weigh upon the oppressed classes or helpless individuals. Based on his personal familiarity with the life of the poor and apparently of sufferers in all ranks, in his novels, he gave voice to them. Through his works, readers come to perceive the virtues of love and the pleasures of home in a defected, flawed, and indifferent world. Despite the bleakness of his view of society and the fierceness of his criticism of it, his novels always end with a sentimental assertion of the virtues of heart and home.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dickens
 • Liberal Humanism
 • Revolutionist
 • Reformer
 • Patriot
 1. -آرین،آزیتا."گریز از ساختار ادیپی در هملت."فصلنامه علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی 14.10 (بهار و تابستان 1394) 109-77
 2. -صانعی،دیانوش. "جستاری بر پست اومانیسم بوم گرا." فصلنامه علمی-پژوهشی نقد زبان و ادبیات خارجی 15.10(بهار و تابستان 1394)148-131
 3. Barry, Peter. Beginning Theory. Manchester UP, 1995. PDF file.
 4. Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. California UP, 1964. PDF file.
 5. Chesterton, G. K. Appreciations and Criticisms of the Works of Charles Dickens. Dodo P, 2008. PDF file.
 6. Copson, Andrew. Handbook of Humanism. Wiley Blackwell, 2015. PDF file.
 7. Crotch, W. Walter. Charles Dickens Social Reformer. London: Chapman and Hall, 1913. PDF file.
 8. Davis, Janet Marie Gorden. Dickens’s Bestiary: Animals as Expressions of Character and Theme. Diss. Maryland College Park U, 1992. ProQuest. 1992 PDF file.
 9. Deleuze, Gilles, and Felix Guattari. A Thousand Plateaus. Minnesota UP, 2005. PDF file.
 10. Dickens, Charles. Barnaby Rouge. London: Penguin, 1998. Print.
 11. ---. Bleak House. London: Penguin, 2000. Print.
 12. ­­­. David Copperfield. London: Penguin, 2004. Print.
 13. ­­­. Dombey and Son. London: Penguin, 2002. Print.
 14. ­­­. Great Expectations. London: Penguin, 2003. Print.
 15. ­­­. Hard Times. London: Penguin, 2001. Print.
 16. ­­­. Little Dorrit. London: Penguin, 2003. Print.
 17. ­­­. Nicholas Nickleby. London: Penguin, 1999. Print.
 18. ---. Old Curiosity Shop. London: Penguin, 2000. Print.
 19. ­­­. Oliver Twist or, the Parish Boy’s Progress. London: Penguin, 2003. Print.
 20. ---. Pickwick Papers. London: Penguin, 1998. Print.
 21. Faber, Roland and Andrea M. Stephenson. Secrets of Becoming Negotiating Whitehead, Deleuze, and Butler. Fordham UP, 2011. PDF file.
 22. Forster, John. The Life of Charles Dickens. London: Chapman and Hall, 1904. PDF file.
 23. Goldman, Alan H. Philosophy and the Novel. Oxford: OUP, 2013. PDF file.
 24. Gray, Beryl. The Dog in the Dickensian Imagination. Ashgate, 2014. PDF file.
 25. Koestner, Christopher. The Dogs of Dickens; the Canine Presence in the Author’s Works. Thesis. CUNY City College, 2014. ProQuest, 2014. PDF file.
 26. Mazzeno, Laurence W. and Ronald D. Morrison. Animals in Victorian Literature and Culture. Palgrave, 2017. PDF file.
 27. Miller, J. H. Charles Dickens: The World of His Novels. Cambridge, Mass: Harvard UP, 1958. PDF file.
 28. Orwell, George. Critical Essays: Charles Dickens. http://orwell.ru/library/reviews/dickens/english/e_chd. Web. 20 May 2015.
 29. Teachout, Jeffrey F. The Importance of Charles Dickens in Victorian Social Reform. Thesis. Wichita State U, 2006. ProQuest, 2006. PDF file.
 30. Walters, J. Cuming. Phases of Dickens. London: Chapman and Hall, 1911. PDF file.