Critical Language and Literary Studies
جلوه‌هایی از بازتاب انتقاد اجتماعی نوتومب در "بهت و لرز"

محبوبه فهیم کلام

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1393

چکیده
  املی نوتومب[1]، نویسندۀ معاصر بلژیکی و برندۀ جوایز مختلف ادبی، به تقریب نزد محققان ایرانی ناشناخته مانده است. نگرش نوتومب به مسایل اجتماعی، او را به خلق یکی ازآثار برجسته­اش، «بهت و لرز[2]»  برانگیخت. در این رمان  که جنبه خودشرح حال نگاری دارد ، نویسنده سرنوشت خود را در قالب رمان و تخیل بیان می کند. او با تداعی خاطرات خود در ژاپن  و با ...  بیشتر