Critical Language and Literary Studies
نقش متدهای مختلف آموزش زبان‌های خارجی بر میزان اضطراب زبانی و اثربخشی دوره‌های توانمند‌سازی کنترل اضطراب بر تحول الگوی یادگیری زبان‌آموزان

لیلا شوبیری

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 145-174

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.145

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی این مسأله می‌پردازد که چگونه نوعِ متد آموزشی می‌تواند بر میزان اضطراب زبانی دانشجویان زبان‌های خارجی تأثیر بگذارد. یک گروه 40 نفره از دانشجویان دختر و پسر در سطح پیش‌دانشگاهی به‌عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. آموزش زبان فرانسه در دو هفته‌ی اول، از طریق متد گرامر-ترجمه انجام شد. در پایان دو هفته تست تعیین مقیاس ...  بیشتر

بررسی نقش حافظه در آموزش دستور زبان فرانسه و تمرین‌های دستوری در ایران

لیلا شوبیری

دوره 18، شماره 26 ، تیر 1400، ، صفحه 135-162

https://doi.org/10.52547/clls.18.26.135

چکیده
  حافظه نقش بسزایی در یادگیری ما انسان‌ها ایفا می‌کند. یادگیری یک زبان خارجی همچون زبان فرانسه همواره با چالش‌های متفاوتی از جمله فائق آمدن بر مشکلات دستوریِ زبان‌آموزان روبروست. با توجه به اینکه تمرینات دستوری از لحاظ کارکردی می‌توانند نقش مهمی در یادگیری دستورزبان یک زبان خارجی ایفا کنند در این تحقیق هدف ما جستجوی رابطه‌ی میان ...  بیشتر