Critical Language and Literary Studies
خوانش بوردیویی غذا و هویت فرهنگی اجتماعی در رمان ختمی ارغوانی اثر چیماماندا انگزی آدیچی

مریم معین خرازی؛ دکتر کیهان بهمنی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 247-270

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.247

چکیده
  رویکرد انتقادی غذامحور یک حوزه‌ی جدید است که توجه بسیاری از پژوهش‌گران را به خود معطوف داشته است. اهمیت فرهنگی جایگاه غذا و موارد مربوط به آن در متون ادبی معمولاً با موضوعاتی چون جنسیت، طبقه اجتماعی و نژاد مرتبط است. این پژوهش، تلاش دارد تا رابطه‌ی بین غذا و هویت را در رمان ختمی ارغوانی (2003) اثر چیماماندا انگزی آدیچی با استفاده از ...  بیشتر

از انزوا تا ادغام: نقش دیگری در بازیابی هویت سوژه ی اقلیت قومی در امضاء جمع کن اثر زیدی اسمیت

دکتر کیهان بهمنی؛ Maryam Shokouhi

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 45-73

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.45

چکیده
  این مقاله با بکارگیری رویکرد التقاطی اخلاقی-اجتماعی-فرهنگی به واکاوی نقش دیگری در فرایند فرهیزش[1] برای سوژه ی اقلیت در جامعه ی چندفرهنگی انگلستان به شکل نمود یافته در رمان امضاء جمع‌کن (2002) می پردازد. تنوع نژادی، فرهنگی و مذهبی اغلب سوژه ی اقلیت را با گسست بین-فردی مواجه میکند که مانع ارتباط مناسب او با اطرافیان و زندگی در زمان حال ...  بیشتر