Critical Language and Literary Studies
بازتاب گفتمان های ایدئولوژیک و ضد ایدئولوژیک در رمان خم رودخانه اثر وی. اس. نایپال

هدا شب رنگ

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 199-218

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.199

چکیده
  کلید واژه های هژمونی و ضد هژمونی را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم را تشریح کند. در تعریف گرامشی، هژمونی به گفتمان هایی اطلاق می شود که در آنها ارزش های سیستم حاکم گنجانده شده و به شکل نرم خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. در مقابل، ضد هژمونی به معنای گفتمان های متضادی است که در مقابل ...  بیشتر

خشونت و نژادگرایی در رمان‌های یک بخشش، بهشت، و خدا به بچه کمک کند از منظر اسلاوی ژیژک

علی اکبر پرموزه؛ هدا شب رنگ

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 187-210

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.187

چکیده
  گفتار حاضر بررسی سویه‌های خشونت از دیدگاه ژیژک در سه رمان‌ تونی موریسن، یعنی یک بخشش، بهشت و خدا به‌ بچه کمک کند است. در این مقاله نشان داده می‌شود که چگونه خشونت کنش‌پذیرانه و انواع سیستمی و سمبلیک آن باعث خشونت کنش‌گرانه و تنش‌های بین‌نسلی و بین‌نژادی در رفتار شخصیت‌ها می‌شود. همچنین چگونگی بوجود آمدن تنش‌های بین‌نژادی و ...  بیشتر

آفرینش هنرمند مهاجر در فضای هیبریدی: تعامل نشانه های فرهنگی

هدا شب رنگ

دوره 16، شماره 22 ، خرداد 1398، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.29252/clls.16.22.99

چکیده
  تجربه مهاجرت با نوعی تنش یا تناقض همراه است، مهاجر همواره با دستور/ خواسته ای دوگانه و متناقض رو به رو است. میزبان در آن واحد از مهاجر می خواهد هم با فرهنگ میزبان همانند و همسو شود و هم حدی از تفاوت را حفظ کند که این عمل منجر به ایجاد "پارادوکس همانندی و تفاوت" می شود. بدین صورت مهاجر در موقعیتی ناممکن قرار  می گیرد: از سویی، باید فعالانه ...  بیشتر