Critical Language and Literary Studies
تسهیل فرآیند ادغام در فرهنگ میزبان در میان زنان مهاجر به علت شکل گیری هویت التقاطی در رمان خروجی غرب اثر محسن حمید

هدا شب رنگ؛ بهاره تاجیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103777

چکیده
  امروزه مهاجرت و پیامدهای آن که به تغییرات گسترده ای در جهان منجر شده موضوع بحث برانگیز بسیاری از گروه های دانشگاهی و مطالعاتی است. در زمینه مطالعات مهاجرت اغلب تجارب مردان مهاجر که هم چنان ادعا می شود نماینده همه مهاجران هستند، ارائه می گردد و تجربه زنان مهاجر در دیاسپورا به طور قابل توجهی نادیده انگاشته می شود. این مقاله به بررسی بخش ...  بیشتر

بازتاب گفتمان های ایدئولوژیک و ضد ایدئولوژیک در رمان خم رودخانه اثر وی. اس. نایپال

هدا شب رنگ

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 199-218

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.199

چکیده
  کلید واژه های هژمونی و ضد هژمونی را نخستین بار آنتونیو گرامشی مطرح نمود تا نحوه ی کارکرد اعمال قدرت نرم توسط سیستم حاکم را تشریح کند. در تعریف گرامشی، هژمونی به گفتمان هایی اطلاق می شود که در آنها ارزش های سیستم حاکم گنجانده شده و به شکل نرم خواستار کسب رضایت آحاد جامعه است. در مقابل، ضد هژمونی به معنای گفتمان های متضادی است که در مقابل ...  بیشتر

خشونت و نژادگرایی در رمان‌های یک بخشش، بهشت، و خدا به بچه کمک کند از منظر اسلاوی ژیژک

علی اکبر پرموزه؛ هدا شب رنگ

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 187-210

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.187

چکیده
  گفتار حاضر بررسی سویه‌های خشونت از دیدگاه ژیژک در سه رمان‌ تونی موریسن، یعنی یک بخشش، بهشت و خدا به‌ بچه کمک کند است. در این مقاله نشان داده می‌شود که چگونه خشونت کنش‌پذیرانه و انواع سیستمی و سمبلیک آن باعث خشونت کنش‌گرانه و تنش‌های بین‌نسلی و بین‌نژادی در رفتار شخصیت‌ها می‌شود. همچنین چگونگی بوجود آمدن تنش‌های بین‌نژادی و ...  بیشتر

آفرینش هنرمند مهاجر در فضای هیبریدی: تعامل نشانه های فرهنگی

هدا شب رنگ

دوره 16، شماره 22 ، خرداد 1398، ، صفحه 99-118

https://doi.org/10.29252/clls.16.22.99

چکیده
  تجربه مهاجرت با نوعی تنش یا تناقض همراه است، مهاجر همواره با دستور/ خواسته ای دوگانه و متناقض رو به رو است. میزبان در آن واحد از مهاجر می خواهد هم با فرهنگ میزبان همانند و همسو شود و هم حدی از تفاوت را حفظ کند که این عمل منجر به ایجاد "پارادوکس همانندی و تفاوت" می شود. بدین صورت مهاجر در موقعیتی ناممکن قرار  می گیرد: از سویی، باید فعالانه ...  بیشتر