Critical Language and Literary Studies
اعتباریابی پرسش‌نامه انگیزه یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

شکوه رشوند سمیاری؛ مجید قربانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 127-148

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.127

چکیده
  هدف از این پژوهش اعتبار سنجی پرسشنامه جدید ۴ عاملی سیستم خود انگیزشی زبان دوم بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر یادگیری زبان انگلیسی بوده است. در این تحقیق از طرح پیمایشی به شیوه ی الگوی معادلات ساختاری از نوع تحلیل عاملی تأییدی استفاده شده است. تعداد ۵۹۹ نفر (۳۰۸ نفر دانشجوی خانم و ۲۹۱ نفر دانشجوی آقا) در سطح پیش متوسطه و رده سنی ۲۵-۱۸سال ...  بیشتر

تاثیر سازه ی استعداد با نقش تعدیل گر جنسیت بر نمرات ساختار، واژگان و درک مطلب دانشجویان

شکوه رشوند سمیاری؛ مجید قربانی

دوره 16، شماره 23 ، مهر 1398، ، صفحه 141-164

https://doi.org/10.29252/clls.16.23.141

چکیده
   در این تحقیق تعداد ۳۶۶ نفر (۱۴۸ خانم و ۲۱۸ آقا) که در دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شرق مشغول به تحصیل می باشند، شرکت کردند. آزمون استعداد یابی لاما از شرکت کنندگان اخذ گردید  و میزان یادگیری ساختار، واژگان و درک مطلب دانشجویان بر اساس نمرات پایان ترم آنها بررسی شد. برای تحلیل داده ها، ابتدا از اس پی اس اس و در مرحله ی بعد از ...  بیشتر

تاثیر ویژگی‌های شخصیتی و راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی بر یادگیری ساختار و واژگان زبان خارجه دانشجویان‌

شکوه رشوند سمیاری؛ مه ناز آزاد

دوره 15، شماره 21 ، آبان 1397، ، صفحه 153-178

چکیده
  در این پژوهش، تعداد ۴۴۰ دانشجو که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق مشغول به تحصیل می‌باشند، شرکت کردند. ابتدا شرکت‌کنندگان مقیاس شخصیتی ۵ عاملی جان و سوتو[1]  و مقیاس راهبردهای یادگیری خودنظم‌دهی تسینگ، دورنیه و اشمیت [2] را تکمیل کردند  و میزان یادگیری ساختار و واژگان دانشجویان بر اساس نمرات آزمون پایان ترم آنها  در درس زبان ...  بیشتر