Critical Language and Literary Studies
1. تحلیل گفتمان زیست محیطی- فرهنگی رمان روایت ندیمه اثر مارگارت اتوود

دیانوش صانعی؛ جلال سخنور

دوره 14، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 209-232

چکیده
  این جستار بر اساس راهبرد خوانش بوم­گرایانه به کنکاش مقوله­ ی "محیط زیست" در رمان روایت ندیمه (1985) اثر مارگارت اتوود می­ پردازد. نقد بوم­گرا که تقابل دو قطبی را برنمی­ تابد، محدود به روش شناختی مشخصی نیست و در تعامل و تقاطی با دیگر نظریه­ ها، طرحی نو می­افکند. متغیرهایی چون؛ طبیعت، طبقه و جنسیت در رمان مورد نظر تعیین کننده ی فرادستی یا ...  بیشتر

2. جستاری بر پست اومانیسم بوم گرا

دیانوش صانعی

دوره 11، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 131-148

چکیده
  چکیده:در دهه های اخیر تحولات و پیشرفت های بزرگ در زمینه های زیست شناسی و ژنتیک و فناوری های مرتبط با آنها امیدها و دشواری های زیادی به بارآورده است. این تحقیق با نقد و بررسی رمان اریکس و کریک اثر مارگارت اتوود سعی در پاسخ به سوالاتی در خصوص مفهوم "انسان" در عصر علم و فن اوری دارد. مقاله حاضر با تأکید بر نقد پسا انسان، جستاری بر پاد آرمانشهربوم ...  بیشتر