Critical Language and Literary Studies
مرگ سیاست و تنسوژهی دیاسپوریک: از آنتیگونهی سوفوکلس تا آتش خانگیِ کامیلا شمسی

فرزانه دوستی؛ امیرعلی نجومیان

دوره 15، شماره 21 ، آبان 1397، ، صفحه 127-152

چکیده
  در تعاریف جدید قدرت و حاکمیت، با شبکه‌ی پیچیده‌ای از روابط و تعاملات قدرت روبه‌رو ‌می‌شویم که از پایین‌ترین سطوح زیستی نشأت می‌گیرند. این مقاله بر آن است تا با مطالعه‌ی ادبیات تن‌بنیاد از آنتیگونهی سوفوکلس تا امروز، بازنمون تعارضِ تن‌سوژه‌ی دیاسپوریک با سیاست‌های زیستیِ حاکمیت را در اقتباسی معاصر واکاوی کند. مفهوم سوژه‌ی ...  بیشتر

امر نا/مأنوس، تاریخ و نمودناپذیری شکل گیری فاعلیت در رمان سرگذشت ندیمۀ مارگارت اتوود

رویا الهی؛ امیر علی نجومیان

دوره 14، شماره 19 ، آبان 1396، ، صفحه 33-55

چکیده
  مفهوم امر نا/مأنوس که سابقۀ حضورش دست کم به طور مشخص به مقالۀ 1919 زیگموند فروید و با همین عنوان برمی گردد، در قرن اخیر، بار دیگر مورد توجه نظریه پردازان قرار گرفته است. امر نا/مأنوس در سالهای اخیر از وابستگی محض به حوزه زیبایی شناسی و روانشناختی آنگونه که فروید سعی در تبیین آن داشت رها شده و به موضوعی میان- حوزه ای به منظور توضیح و تشریح ...  بیشتر

روایتی شبح زده: بازنمایی روان زخمِ مهاجرت در سه‌گانه «هِما و کاشیک» از مجموعه داستانی خاک غریب اثر جومپا لاهیری

بهاره بهمن پور؛ امیرعلی نجومیان

دوره 14، شماره 19 ، آبان 1396، ، صفحه 77-97

چکیده
  مقاله حاضر بر این فرض استوار است که مهاجرت (چه به شکل تبعیدگونه و اجباری‌اش و چه به شکل خودخواسته و غیراجباری‌اش) تجربه تکان دهنده و تروماتیکی است که به شکل‌گیری سوژه‌های زخم خورده می‌انجامد. روان زخمِ حاصل از مهاجرت، «روان زخمِ دیاسپوریک»، یا «روان زخم بی در کجایی»، همچون بسیاری دیگر از انواع روان زخم، فرا نسلی بوده و نه تنها در ...  بیشتر

فرایند‌‌ تجلی‌‌ هویت‌‌ در چند داستا‌ن‌‌ کوتاه‌‌ بارتلمی‌

احمدرضا سرمدی؛ امیرعلی نجومیان

دوره 12، شماره 16 ، اردیبهشت 1395، ، صفحه 131-151

چکیده
  مراد از نگارش مقاله حاضر بررسی سوژه‌سازی هویت در چند داستان کوتاه دانلد بارتلمی است. برای نیل به این منظور، از رویکرد لویی آلتوسر به مفهوم ایدئولوژی در تحلیل اشکال ایدئولوژی و شکل ‌گیری هویت سود جسته‌ایم. هویت به مثابه ایدئولوژی عمل می‌کند و از طریق ابزارهای ایدئولوژیکی حکومت همچون‌ خانواده، دین، سیاست، نهادهای آموزشی (مدرسه و ...  بیشتر

اسطوره شکنی ایماژ قهرمان جنگ به مثابه مرد محوری سلطه گر خوانش نمایشنامه آموزش اولیه پاولو هامل نوشته دیوید ریب

رویا یعقوبی؛ امیرعلی نجومیان

دوره 11، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 248-273

چکیده
  چکیده:مراد از مقاله حاضر تجزیه و تحلیل چگونگی ترسیم واسازی اسطوره ایماژ قهرمان جنگ به مثابه مرد محوری سلطه گر در نمایشنامه آموزش اولیه پاولو هامل نوشته ی دیوید ریب، نویسنده آمریکایی، می باشد. برای نیل به این هدف، از رویکرد لوٸی آلتوسر[1] به ایدئولوژی در تحلیل گفتمانهای اجتماعی و شکل گیری جنسیتی سود جسته ایم. هویت مرد محوری به مثابه ...  بیشتر

«هدیۀ مرگ»: خوانشی پسااستعماری از رمان حافظ طبیعت، اثر نادین گُردیمر

مسعود فرهمندفر؛ امیرعلی نجومیان

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  هدف این مقاله بررسی رمان حافظ طبیعت (1974)، اثر نادین گُردیمر، از منظر رویکرد پسااستعماری در نقد ادبی و با توجّه ویژه به آرای هُمی کِی. بابا است. نخست، به اجمال به طرح کلّی داستان اشاره می‌شود و اهمیت این رمان خاص بررسی می‌شود. سپس به سبک روایت، شخصیت‌پردازی و بافت رمان (آپارتاید و فرهنگ «زولو») پرداخته خواهد شد. به‌طور کلّی، در رمآن‌های ...  بیشتر

گفتمان غیرمستقیمِ آزاد و اهمیت آن در سبک شناسی روایت: بررسی مقابله ایِ داستان های مدرنیستی و پیشامدرنیستی

محمّد غفّاری؛ امیرعلی نجومیان

دوره 5، شماره 1 ، اسفند 1391

چکیده
  «گفتمان غیرمستقیمِ آزاد» یکی از رایج ترین و در عین حال، بحث انگیزترین شیوه های بازنمود گفتار و اندیشۀ شخصیت ها در ادبیات داستانی بوده است. پیشینۀ کاربرد آن در ادبیات غرب به سده ها پیش بازمی گردد، اما اوج رواج آن در سال های آغازینِ سدۀ بیستم بود که از آن به دورۀ مدرنیسم تعبیر می شود. جستار حاضر این شگرد سبکی ـ روایتی را معرفی و کاربرد ...  بیشتر

زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید

زکریا بزدوده؛ امیرعلی نجومیان

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  ادبیات پساآپارتایدی آفریقای ‌جنوبی، که به زعم بعضی از نظریه‌پردازان شاخه‌ای از ادبیات پسااستعمارگری است، جایگاه خاصی در مطالعات هویت دارد زیرا با تغییر از نظام آپارتایدی به پساآپارتاید، همان‌گونه که فرانتس فانون باور دارد، گونه‌ای از انسان (آفریکانرهای سفیدپوست) جای خود را به گونه‌ای دیگر (بومیان سیاه پوست) داده‌است. این تغییر، ...  بیشتر