Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تصویرشناسی به‌‌‌‌‌عنوان گرایشی در ادبیات تطبیقی که به مطالعۀ‌‌ تصاویر و بازنمایی­های بیگانه («دیگری») در یک اثر ادبی یا یک ادبیات می‌پردازد می‌تواند با نوع ادبی حماسه مناسبتی ویژه داشته باشد؛ چرا که‌ ‌تنها در این نوع ادبی بازنمایی دیگری الزاماً با طرد، هراس و تحقیری مبالغه‌آمیز همراه است و در سه‌گانۀ‌ بیگانه‌‌‌هراسی، بیگانه‌دوستی و شیفتگی در مقابل بیگانه، طرح‌شده توسط دانیل هانری پاژو[1]، تصویرشناس فرانسوی، این بازنمایی همواره در شق نخست جای می‌گیرد. در واقع حماسه نوع ادبی هویت محوری است که با برجسته‌‌‌کردن اختلاف‌ها و تضادهای میان ما و دیگری، بر تضادها و اختلاف‌های داخلی سرپوش می‌گذارد و هویت اجتماعی را بازسازی‌ می‌کند. قطعاً این هویت در تضاد با غیریت‌‌ تعریف می‌شود که دیوها و غول‌های حماسه نمونه‌هایی از آن هستند. جستار حاضر بر آن است که ‌با بررسی ‌بوطیقای‌ بازنمایی‌ دیگری در نوع ادبی حماسه به بررسی سازوکار طرد بیگانه وتغییر شکل آن در این نوع ادبی بپردازد و رابطۀ‌ آن را با ویژگی‌های ذاتی این نوع موردمطالعه قرار دهد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identity /Otherness Duality and Redefinition of the Epic Genre

نویسندگان [English]

 • Dominik Carnox –Torabi
 • Monireh Akbarpouran

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Imagology, as un approach in Comparative Literature for the study of images and representations of the alien ("other") in a literary work, may have a special relation with Epic genre; because only in this genre, representation of Other necessarily accompanies rejection, fear and exaggerated humiliation; and in the trilogy of reactions to the alien, defined by Daniel Henri Pageaux, i.e. xenophobia, xenophilia and xenomania, this representation is placed in former category. The Epic genre, in fact, is an identity-based genre that, highlighting the differences and conflicts between Us and the Other, covers up the internal contradictions and conflicts and reconstructs social identity. This identity is certainly defined in relation to an otherness which monsters and ogres are examples. In this article, we would analyze the poetic of Other representation in the epic genre, study the mechanism of exclusion and deformation of the alien, and examine its relation with the intrinsic properties of epic.

کلیدواژه‌ها [English]

 • imagology
 • epic genre
 • identity
 • other
 • Self
 • phobia
 1.  Amossy, R. and Herschberg Pierrot, A. (1997). Stereotypes et cliches. Langue, discours, societe. Paris : Nathan.
 2.  Boutet, D. (1995). « La Chanson de geste », inAbdoulayeKeïta,Au carrefour des litteratures Afrique-Europe: Hommage à Lilyan Kestloot, Karthala Editions, 2013.
 3.  Boyer, P. (1982). Recit epique et tradition. L'Homme, 5-34.
 4.  De Gobineau, A. (1884). Essai sur l'inegalite des races humaines (Vol. 2). Firmin-Didot.
 5.  Diouf, M. (1991). L'invention de la litterature orale: les epopees de l'espace soudano-sahelien. Études litteraires, 24(2), 29-39.‏
 6.  Fahmi, A. (1993). Epopee et sociologie: le cas de l’Égypte. Égypte/Monde arabe, (14), 61-66.
 7.  Feuillebois-Pierunek, E. (2010). Epopees du monde: pour un panorama (presque) general. Classiques Garnier.
 8.  Goya, J. M. L. (1994). L'alterite en tant que premisse de la Litterature Comparee. Thelème. Revista Complutense de Estudios Franceses, (5), 247.
 9.  Goyet, F. (2006).Penser sans concepts, fonction de l’epopee guerrière, Champion, Paris.
 10.  GOYET, F. (2008). L’epopee comme outil intellectuel. Declin & confins de l’epopee au XIXe siècle, postface Florence Goyet, Tübingen, Gunter Narr, coll.« Études Litteraires Françaises, (73).
 11.  Goyet, F. (2009). « l’Epopee », SFLGC (Societe française de Litterature Generale et Comparee), Bibliothèque Comparatiste (mis en ligne le 25/06/2009 sur Vox Poetica, URL http://www.vox-poetica.com/sflgc/biblio/goyet.html, consulte le 2/1/2014).
 12.  Lafont, R. (1989). Le même et l'autre. Litterature, 76(4), 3-5.
 13.  Longhi, B. (2011b). «Combats medievaux et combats epiques: les raisons d’un ecart entre le reel et la litterature», Texte et contexte. Litterature et Histoire de l’Europe medievale, Marie-Françoise Alamichel et Robert Braid (dir.), Paris, Michel Houdiard, p. 479-495.
 14.  Longhi, B. (2011a), La Peur dans les chansons de geste (1100-1250). Poetique et anthropologie, thèse de doctorat preparee sous la direction de M. Dominique Boutet, soutenue le 25 novembre 2011 à l’universite Paris-Sorbonne.
 15.  Lüsebrink, H. J. (1996). La perception de l’Autre. Jalons pour une critique litteraire interculturelle. Tangence, 51, 51-66.
 16.  Moura, J. M. (1992). L'imagologie litteraire, essai de mise au point historique et critique. Revue de litterature comparee, 66(3), 271-287.
 17.  Odaert, O. & Lavenne, F. X. (2009). Les ecrivains et le discours de la guerre. Interferences litteraires, 3, 1-226.
 18.  Olivier, B. (2005). Les identites collectives et leurs liens avec les outils et les moyens de communications. In Maurice Belrose (ed.) Penser l’entre-deux (par l’universite des Antilles et de la Guyane), Le manuscrit. pp.323-338.
 19.  Pageaux, D. H. (1994). La litterature generale et comparee. Armand Colin.
 20.  Pageaux, D. H. (1995). Recherches sur l'imagologie: de l'Histoire culturelle à la Poetique. Thelème: Revista complutense de estudios franceses, (8), 135-160.
 21.  Pageaux, D. Henri. (1989). « De l’image à l’imaginaire » et «De l’imagerie culturelle à l’imaginaire» In Precis de litterature comparee, sous la direction de Pierre Brunel et Yves Chevrel, PUF.
 22.  Pageaux, D.H (1997). « Litterature comparee et comparaisons », conference en Sorbonne, le 6Novembre 1997 dans le cadre des travaux du Collège international de Litterature comparee organises par Pierre Brunel, reprise dans RLC / Revue de Litterature comparee, 1998/3, 285-307.
 23.  Patzioglou, E. (2012). La representation de l'alterite et les discours de la differenciation dans la presse ecrite française et grecque: vers la construction d'une identite europeenne?(Doctoral dissertation, Universite Rennes 2).‏
 24.  Reichl, K. (2001). V. La voix vive: aspects de la performance. Études mongoles et siberiennes, centrasiatiques et tibetaines, (32), 123-142 ; mis en ligne le 17 mars 2009, consulte le 15 juillet 2014. URL: http:// emscat.revues.org/1298; DOI: 10.4000/emscat.1298; Pagination de la version numerique 2-12.
 25.  Ricoeur, P. (1984). L'ideologie et l'utopie: deux expressions de l'imaginaire social. Autres Temps. Les cahiers du christianisme social, 2(1), 53-64.
 26.  Ricœur, P. (2004). Sur la traduction. Bayard Jeunesse.
 27.  Seydou, C. (1988). Epopee et identite: exemples africains. Journal des africanistes, 58(1), 7-22.
 28.  Stenou, K. (1998). Images de l'autre: la difference: du mythe au prejuge. UNESCO.
 29.  Tertulian, N. (1971). L'evolution de la pensee de Georg Lukacs. L'Homme et la Societe, 20(1), 13-36.‏
 30.  Torres, F. S. (2002). Les voix alternantes: le tambour africain comme voix de resistance dans la litterature francophone de la Caraïbe. Francophonies d'Amerique 13, (13-14), 107.
 31.  Villain-Gandossi, C. (2001). La genèse des stereotypes dans les jeux de l'identite/alterite Nord-Sud.
 32.  Wunenburger, J. J. (2013). L'imaginaire:«Que sais-je?» n° 649. Presses universitaires de France.
 33.  Zaïmova, R. (2007). Le français en Bulgarie dans le contexte de la politique culturelle de la France aux XIXe et XXe siècles. Documents pour l’histoire du français langue etrangère ou seconde, (38/39), 149-156.
 34.  Leverage, P. (2010). Reception and Memory: A Cognitive Approach to the Chansons de geste. Rodopi.