Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

کدپستی:

چکیده

در آسمان پهناور مدرنیسم ادبی، هنوز ستارگانی هستند که به دلایل پیچیده بسیار، و به رغم دارا بودن محتوای ارزشمند و سبک و زبانی فاخر و ستودنی، ناخوانده و ناشناخته مانده‌اند. سی. اچ. سیسِن یکی از این ستاره‌های بزرگ ادب انگلیس است. او شاعری کم‌نظیر و صاحب زبانی چند لایه و پیچیده می‌باشد. علاوه‌بر معرفی و شناساندن یکی از شاعران طراز اول شعر مدرن انگلیس به خوانندگان ایرانی و فارسی زبان، در این مقاله تلاش شده است تا یکی از مهم‌ترین درونمایه‌های شعر او یعنی پول، به مثابه محتوا و هم شکل، بررسی و تحلیل شود. با بررسی اجمالی این هر وجه ـ پول به عنوان محتوا و پول به مثابه استعاره ـ در حدی که در یک مقاله کوتاه امکان پذیر است، نشان داده می‌شود که چگونه ذهنی که با ادبیات پول و خرید و فروش به همه چیز می‌نگرد، از تعالی اخلاقی و معنوی محروم گشته و به پرتگاه تباهی کشانده می‌شود. تأکید بر روی وجه استعاری پول و اقتصاد، در راستای اصول یکی از جدیدترین رویکردهای نقد ادبی، یعنی «نقد اقتصادی نو» می‌باشد. مقاله ابتدا نگاهی دارد مقدمه‌وار به نوشته‌های منثور و نیز تعدادی از اشعار سیسِن برای ایجاد فضایی مناسب ارائه درونمایه و نقشمایه پول در منتخبی از اشعار وی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

در پرتگاه اعداد؛ بررسی درونمایه‌ی پول در شعر سی. اچ. سیسِن

کلیدواژه‌ها [English]

  • money
  • Economics
  • abyss
  • metaphor