Critical Language and Literary Studies

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

چکیده

گی دو موپاسان یکی از بزرگترین نویسندگان قرن نوزدهم فرانسه است که با نوشتن
بیش از سیصد داستان کوتاه به عنوان "پدر داستان کوتاه" شناخته می شود. وی علاوه
بر توصیفات زیبا در آثار خود به بیماری ها و تاثیرات خاص آن بر روی اشخاص
مختلف بسیار اشاره کرده است. در این نوشتار به بررسی بیماری های جسمی و
روحی روانی قهرمانان چند داستان از این نویسنده و تاثیرات این اختلالات بر شخص
و جامعه می پردازیم. امید است بررسی داستا هایی از این دست گامی باشد در جهت
شناخت بیش تر و آشنایی هر چه بهتر با سبک داستان نویسی و آثار این نویسنده.

کلیدواژه‌ها