Critical Language and Literary Studies
خوانش زیست محیطی پنین نوشته ولادیمیر نابوکوف

سهراب طاوسی؛ شهره چاوشیان

دوره 16، شماره 22 ، خرداد 1398، ، صفحه 119-142

https://doi.org/10.29252/clls.16.22.119

چکیده
  امروزه محیط زیست و مباحث مربوطه به آن به دغدغه بسیاری از اندیشمندان علوم انسانی تبدیل شده است. در حقیقت، محیط زیست جایی است که علوم انسانی و علوم طبیعی در قالب انسان و طبیعت با هم تلاقی پیدا می کنند. بوم نقد، شاخه ای نوین از نقد ادبی است که به مطالعه رابطه اثر ادبی با محیط زیست پیرامونش می پردازد. یکی از مهم ترین زیرشاخه های بوم نقد، بوم ...  بیشتر