Critical Language and Literary Studies
مبانی تئاتر ارسطوئی با استناد به نمایشنامۀ «ادیپ شهریار» اثر سوفکلس

ابراهیم استارمی

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  ادبیات نمایشی که ریشۀ آن به پنج قرن قبل از میلاد مسیح بر می‏گردد، در کنار ادبیات روایی و غنایی یکی از شاخه‏های اصلی ادبیات محسوب می‏شود که از زمان ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان، تا قرن هیجدهم میلادی به دو ژانر اصلی تراژدی و کمدی تقسیم ‏شد. یکی از مشهور‏ترین نمایشنامه‏های جهان، بی‏شک «ادیپ شهریار» اثر سوفکلس است که بهترین نمونۀ یک تئاتر ...  بیشتر