Critical Language and Literary Studies
اضطراب اگزیستانسیال و خود تقسیم شده در داستان های کوتاه منتخب از مارگارت آتوود

افسانه حیدری

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 275-293

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.275

چکیده
  در حالی که رمان‌های مارگارت آتوود موضوع بحث‌های انتقادی زیادی های بوده اند، مجموعه داستان های کوتاه‌ او چندان مورد توجه منتقدان قرار نگرفته و در بیشتر موارد نادیده گرفته شده اند. در این مقاله، داستان کوتاه قطبیت ها و مردی از مریخ که از نخستین مجموعه داستان های کوتاه آتوود انتخاب شده اند، با استفاده از تئوری‌های رونالد لینگ و سیمون ...  بیشتر

در جستجوی شبکه های تصویری و کلامی متن بیگانه اثر آلبر کامو

علی عباسی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  آلبر کامو (رمان نویس، نویسنده ی تئاتر و فیلسوف فلسفه ی پوچی)، برخلاف فلاسفه که غالباً از زبانی ارجاعی بر بیان فلسفه خود سود می جویند، اضطراب و حس پوچی انسان را که از برخورد انسان با جهان و جدایی بین آن دو حاصل می شود با زبانی که کارکرد آن هم ارجاعی و هم ادبی است معرفی می کند. نگارنده مقاله، تلاش دارد این فلسفه را از میان یکی از رمان های ...  بیشتر