Critical Language and Literary Studies
شعر شاهد: خوانش روان زخمی از سروده های جنگ کارولین فورشه و فادی جودا

سیده یاسمن قدسی؛ نرگس منتخبی بخت ور؛ راضیه اسلامیه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232048.1202

چکیده
  این پژوهش به دو شاعری می پردازد که شعر خود را در دوران پس از جنگ سرد سروده‌ اند. کارولین فورشه و فادی جودا از جمله کسانی هستند که زندگی شان پس از بازدیدشان از مناطق جنگی در سراسر جهان، تغییر کرد. شاعر اول را شناخته شده، و دیگری را به عنوان پزشکی که تحصیلات آکادمیک ادبی ندارد در نظر میگیرند. با وجود اینکه هر دو شاعر در آمریکا به دنیا آمده ...  بیشتر