Critical Language and Literary Studies
بررسی مقابله ای بند های موصولی در زبان روسی و فارسی

علی سعیدی؛ مهنوش اسکندری

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 165-185

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.165

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه بند های پیرو موصولی در جملات مرکب وابسته در زبان فارسی و روسی پرداخته ایم. بند موصولی همان صفت است ولیکن بر خلاف صفت به شکل جمله واره ای وابسته در جمله مرکب وابسته ظاهر می شود. در این مقاله به بررسی انواع بند های پیرو موصولی در زبان فارسی و مقایسه آن ها با بند های پیرو موصولی در زبان روسی، حروف ربط وابستگی ...  بیشتر