Critical Language and Literary Studies
بررسی چند ویژگی نظام آوائی زبان چینی

رضا میرزایی برزکی؛ تهمینه بازدار

دوره 11، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 219-250

چکیده
  پژوهش حاضر،  بررسی و تحلیلی بر نظام آوایی زبان معیار چینی است. این مهم، در امر آموزش زبان­چینی به فارسی­زبانان تأثیر بسزایی دارد. زبان­چینی و زبان فارسی از نظر ساخت­واژی باهم تفاوت­هایی دارند، زبان چینی از خانواده زبان­های تکواژی ساده[1] است و زبان فارسی از گروه زبان­های چند تکواژی[2] است. در این مقاله در ابتدا به معرفی واج­های زبان­چینی ...  بیشتر