Critical Language and Literary Studies
1. دنیای پیش و پساآخرالزمانیِ مارگارت اتوود: تجلّیِ سوژه‌ی لویناسی در ساحتِ دیگری

نگار منفرد سعید؛ زکریا بزدوده؛ سیروس امیری

دوره 14، شماره 18 ، بهار و تابستان 1396، ، صفحه 235-259

چکیده
  در این تحقیق کوشش شده است رمان­های سه­گانه­ی مدادم، اثر مارگارت اتوود با اخلاقیات لویناس مورد واکاوی قرار داده شود. با اخلاقیات لویناس که شامل کلیدواژه­های دیگری، سوژه­شدگی، تروما، و مسئولیت است پلی به دنیای آخرالزمانی اتوود زده شده است تا ثابت شود چگونه شخصیت­های این آثار سوژه­های مسئولِ لویناسی هستند. بازماندگان بعد از پایان ...  بیشتر

2. واسازی تاریخ و نمایش قدرت در نمایشنامه ی هنری چهارم

سمیه قربانی؛ زکریا بزدوده

دوره 11، شماره 15 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 149-169

چکیده
  مطالعه­ی حاضر بر آن است خوانشی را بر اساس رویکرد ماتریالیسم فرهنگی از نمایشنامه­ی هنری چهارم، بخش اول اثر ویلیام شکسپیر ارائه کند. یکی از اهداف ماتریالیسم فرهنگی برجسته نمودن آن دسته از صداهای سرکوب­ شده و به حاشیه رانده شده­ای است که مشروعیت و یکپارچگی گفتمان­های غالب را از درون تهدید کرده و به چالش می­کشند. بر همین اساس، مطالعه­ی ...  بیشتر

3. زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید

زکریا بزدوده؛ امیرعلی نجومیان

دوره 3، شماره 2 ، بهار و تابستان 1390

چکیده
  ادبیات پساآپارتایدی آفریقای ‌جنوبی، که به زعم بعضی از نظریه‌پردازان شاخه‌ای از ادبیات پسااستعمارگری است، جایگاه خاصی در مطالعات هویت دارد زیرا با تغییر از نظام آپارتایدی به پساآپارتاید، همان‌گونه که فرانتس فانون باور دارد، گونه‌ای از انسان (آفریکانرهای سفیدپوست) جای خود را به گونه‌ای دیگر (بومیان سیاه پوست) داده‌است. این تغییر، ...  بیشتر