نقد زبان و ادبیات خارجی

دوفصلنامه

 آغاز انتشار: 1388

مجله نقد زبان و ادبیات خارجی با رویکردی تطبیقی در حوزه‌های ادبیات، آموزش و یادگیری زبان‏های خارجی، نظریه‏ و نقدادبی، آزمون و ارزشیابی زبان‏های خارجی، تحلیل گفتمان و مطالعات ترجمه، زبان‏شناسی کاربردی و کاربرد فناوری‏ های نوین در زبان‌آموزی به انتشار مقالات اقدام می‏ نماید.

---

نمایه شده در پایگاه داده: Google Scholar و ISC

درجه علمی پژوهشی و امتیاز ۷۷ب (ارزیابی سال ۹۴)از وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

---

این مجله مقالات را فقط به زبان فارسی و با شیوه ارجاع MLA قبول می نماید.

---

لطفا پرسش های خود را فقط از طریق رایانامه مجله مطرح و ارسال فرمایید: 

clls@sbu.ac.ir

---

سردبیر: دکتر جلال سخنور (استاد پیشکسوت گروه زبان و ادبیات انگلیسی)


تصویر صفحه خانگی مجله

اطلاعیه‌ها

 
هیچ اطلاعیه ای منتشر نشده است
 
اطلاعیه‌های بیشتر