Critical Language and Literary Studies

آ

 • آفریکانر زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • آندره برینک زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید [دوره 3، شماره 2، 1389]

ا

 • ادبیات طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • ازرا پاند دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • استعارة زبانی استعاره‌های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • استعاره وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • استعاره استعاره‌های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • استعاره بیماری بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • اسکریپت‌های فرهنگی معنا شناسی چارچوبی و تاثیر اسکریپت های فرهنگی در ترجمه ادبی بررسی موردی ترجمه رمان "فرانی و زویی" اثر جی . دی. سلینجر [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • اگزیستانسیالیسم بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

ب

 • بحران متافیزیکی بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • بکت حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت (با تاکید بر دیدگاه های آلن بدیو و تئودور آدورنو) [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • بینایی دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات [دوره 3، شماره 1، 1389]

پ

 • پیرامتن بررسی موضوع پیرامتن با تکیه بر "سه گانه نیویورکی" و ترجمه های فارسی و فرانسه [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • پساآپارتاید زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید [دوره 3، شماره 2، 1389]

ت

 • ترجمه معنا شناسی چارچوبی و تاثیر اسکریپت های فرهنگی در ترجمه ادبی بررسی موردی ترجمه رمان "فرانی و زویی" اثر جی . دی. سلینجر [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • ترجمه هملت بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت [دوره 3، شماره 1، 1389]

ج

 • جیمز جویس دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • جنسیت خوانش داستان "گزارش گیری" اثر سونتاگ بر اساس نظرات ایریگاری [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • جوهر طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک [دوره 3، شماره 2، 1389]

ح

 • حقیقت بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • حقیقت حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت (با تاکید بر دیدگاه های آلن بدیو و تئودور آدورنو) [دوره 3، شماره 1، 1389]

خ

 • خارق العاده مختصری درباره‎ی سیر تحول داستان کوتاه شگفت انگیز در ادبیات فرانسه [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • خودکشی بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

د

 • داستان کوتاه مختصری درباره‎ی سیر تحول داستان کوتاه شگفت انگیز در ادبیات فرانسه [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • دانش وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • دریدا طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • درک مفاهیم متون ادبی استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1389]

ر

 • رابطه‌ی مادر- دختر خوانش داستان "گزارش گیری" اثر سونتاگ بر اساس نظرات ایریگاری [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • روایت زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • رویکرد تعامل سه جانبه زیباشناسانه استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • رویکرد جستجوگرایانه استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • رویکرد فوکویی- دریدایی وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی [دوره 3، شماره 1، 1389]

ز

 • زیبایی شناسی دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • زبان وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • زبان‌شناسیِ شناختی استعاره‌های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1389]

ژ

 • ژنت بررسی موضوع پیرامتن با تکیه بر "سه گانه نیویورکی" و ترجمه های فارسی و فرانسه [دوره 3، شماره 1، 1389]

س

 • ساختارشکنی طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • سارتر بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • سنجش زبان بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • سه گانه نیویورکی بررسی موضوع پیرامتن با تکیه بر "سه گانه نیویورکی" و ترجمه های فارسی و فرانسه [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • سووشون تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس [دوره 3، شماره 2، 1389]

ش

 • شخصیت تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • شکاکیت بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • شگفت انگیز مختصری درباره‎ی سیر تحول داستان کوتاه شگفت انگیز در ادبیات فرانسه [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • شناخت شناسی بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • شنوایی دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات [دوره 3، شماره 1، 1389]

ص

 • صور خیال بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت [دوره 3، شماره 1، 1389]

ع

 • عوامل کنشی تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس [دوره 3، شماره 2، 1389]

ف

 • فرآیندهای شناختی معنا شناسی چارچوبی و تاثیر اسکریپت های فرهنگی در ترجمه ادبی بررسی موردی ترجمه رمان "فرانی و زویی" اثر جی . دی. سلینجر [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • فرهنگ معنا شناسی چارچوبی و تاثیر اسکریپت های فرهنگی در ترجمه ادبی بررسی موردی ترجمه رمان "فرانی و زویی" اثر جی . دی. سلینجر [دوره 3، شماره 2، 1389]

ق

 • قانون طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • قدرت وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • قومیت زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید [دوره 3، شماره 2، 1389]

ک

 • کاربرد زبان بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • کی یرکگور بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • کنشگر تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس [دوره 3، شماره 2، 1389]

گ

 • گرماس تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس [دوره 3، شماره 2، 1389]

ل

 • لیکاف استعاره‌های شناختی در نثر فارسی و انگلیسی [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • لوس ایریگاری خوانش داستان "گزارش گیری" اثر سونتاگ بر اساس نظرات ایریگاری [دوره 3، شماره 2، 1389]

م

 • ماهیت بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • مرموز مختصری درباره‎ی سیر تحول داستان کوتاه شگفت انگیز در ادبیات فرانسه [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • معنا حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت (با تاکید بر دیدگاه های آلن بدیو و تئودور آدورنو) [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • معناشناسی چارچوبی معنا شناسی چارچوبی و تاثیر اسکریپت های فرهنگی در ترجمه ادبی بررسی موردی ترجمه رمان "فرانی و زویی" اثر جی . دی. سلینجر [دوره 3، شماره 2، 1389]

ن

 • نقد فمینِستی پساساختارگرا خوانش داستان "گزارش گیری" اثر سونتاگ بر اساس نظرات ایریگاری [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • نمایش نامه طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک [دوره 3، شماره 2، 1389]

و

 • وجود بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

ه

 • هستی شناختی بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر [دوره 3، شماره 1، 1389]

 • هویت خوانش داستان "گزارش گیری" اثر سونتاگ بر اساس نظرات ایریگاری [دوره 3، شماره 2، 1389]

 • هویت زندگیهای دیگر آندره برینک: روایتی از هویت آفریکانرها در آفریقای جنوبی پساآپارتاید [دوره 3، شماره 2، 1389]