Critical Language and Literary Studies

مقاله علمی پژوهشی
نقش علم صرف و دانش واژه سازی بر فراگیری و گسترش واژگان بالقوه آلمانی

مهین مرادی؛ لیلی مسگرزاده اقدم؛ شهرام صحاوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103724

چکیده
  یادگیری واژگانِ آلمانی از دومنظر " معنا و ساختار صرفی " قابل بررسی است. برای گسترشِ دایره واژگان راههای مختلفی وجود دارد، اغلبِ کلمات جدید توسط واژه سازی ساخته میشوند. بخش نظری به تئوری های مختلفِ اکتساب واژگان بخصوص واژگان بالقوه و اهمیت قوانین واژه سازی در درس واژگان می پردازد ، چرا که یادگیرنده از این طریق، تواناییِ استنباطِ معنیِ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تروما در داستان "یک موضوع موقتی" از جومپا لاهیری

احمدرضا رحیمی؛ شیده احمدزاده هروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103738

چکیده
  جومپا لاهیری به عنوان یکی از نویسندگان ادبیات مهاجر، نقش بسزایی در معرفی این گونه آثار داشته است و کارهای او از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته اند. چیزی که مورد توجه قرار گرفته است، مهارت او در بیان نحوه زندگی و مشکلات مهاجران در کشورهای جدید می باشد. در عین حال، افراد کمی به اتفاقاتی که در آثار او روی می دهند و تاثیرات آنها بر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
گفتمان مشقت (رعایا) و فراغت (نجبا) در قرون وسطی در حکایت‌های کنتربری

علیرضا مهدی پور حدیقه؛ حسین پیرنجم الدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103765

چکیده
  گفتمان مشقت و فراغت در دوران باستان کلاسیک توسط هزیود که کار را مصیبت می‌دانست و مکتب ارسطویی که ارزش کار را نادیده می‌گرفتند، نظریه‌پردازی شده است. ارسطو کار را به بردگان نسبت می‌داد و در مقابل، «فراغت نجبا» را به عنوان الگوی زندگی آرمانی می‌ستود. با ظهور مسیحیت نظریه‌ی کار در قرون وسطای متقدم توسط بنیانگزاران کلیسا که کار ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
انگ مکان و مهار تادیبی: تاملی بر رمان ذات خون اثر کریل فیلیپس

بهاره نیلفروشان؛ بختیار سجادی؛ فریبا پرویزی؛ فرید پروانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103775

چکیده
  پژوهش در حوزه­ی رمان معاصر از منظر رویکردهای متفاوت نظری بخش عمده­ای از مطالعات ادبی و به ویژه ادبیات روایی را دربرمی­گیرد که خود بستر مناسبی را به منظور مطالعه و تحلیل گفتمان‌های بینارشته‌ای فراهم می‌کند. رمان ذات خون اثر کریل فیلیپس هزارتویی از روایات را شامل می­شود که هولوکاست در کانون این هزارتو قرار دارد. فیلیپپس، با ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی «درختی که از ارفئوس می‌گوید» سروده‌ی دنیس لورتوف از منظر فلسفه‌ی طبیعت مرلوپونتی

بهاره اعرابی؛ نگار شریف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103776

چکیده
  پژوهش حاضر به خوانشِ موردیِ شعر «درختی که از ارفئوس می‌گوید» سروده‌ی دنیس لورتوف، از شاعران پیشروی قرن بیست، در پرتو «پدیدارشناسی-بوم‌گرایی» می‌پردازد. این گرایش نسبتاً جدید حوزه‌ی نقد ادبی که محل تلاقی فلسفه و بوم‌شناسی است، با تشویق به بازنگری در باورهای سنتی فلسفه‌ی غرب در باب طبیعت، مسائل زیست‌محیطی را از منظر ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تسهیل فرآیند ادغام در فرهنگ میزبان در میان زنان مهاجر به علت شکل گیری هویت التقاطی در رمان خروجی غرب اثر محسن حمید

هدا شب رنگ؛ بهاره تاجیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.103777

چکیده
  امروزه مهاجرت و پیامدهای آن که به تغییرات گسترده ای در جهان منجر شده موضوع بحث برانگیز بسیاری از گروه های دانشگاهی و مطالعاتی است. در زمینه مطالعات مهاجرت اغلب تجارب مردان مهاجر که هم چنان ادعا می شود نماینده همه مهاجران هستند، ارائه می گردد و تجربه زنان مهاجر در دیاسپورا به طور قابل توجهی نادیده انگاشته می شود. این مقاله به بررسی بخش ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
توانش تعاملی و آهنگ در آموزش آلمانی

آرمین فاضل زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.231266.1176

چکیده
  مقدمه: از آنجا که هدف نهایی از یادگیری زبان خارجی، توانایی ایجاد ارتباط در آن زبان است، مفهوم توانش ارتباطی به معنای توانایی به‌کارگیری زبان در بافت‌های اجتماعی مختلف اهمیت بسزایی در مطالعه پیرامون آموزش و یادگیری زبان خارجی دارد. از سوی دیگر، آهنگ به عنوان رمزگان پیرازبانی که تأثیر مستقیم در لحن زبان‌آموز یا همان لهجه خارجی دارد، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل ترجمۀ فارسی « خواب لیلا» سرودۀ لوکنت دو لیل بر پایۀ آراء آنری مشونیک

صدیقه شرکت مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232037.1189

چکیده
  ترجمه عملی است که امکان تبادل افکار و دیدگاه‌های اندیشمندان و نویسندگان در سراسر دنیا را فراهم می‌کند. در میان متون مختلف ادبی، ترجمۀ شعر از نظر برخی از محققان دشوار و حتی غیرممکن به نظر می‌آید. مشکل اصلی، بازآفرینیِ ریتم و ضرباهنگی است که متن ادبی را به شعر مبدل می‌سازد و خود بخشی از معنای آن را در بر می‌گیرد. در میان شاعران فرانسوی، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
نگاهی به چهارگانه ادبی ژوریس کارل هویسمانس، برپایۀ نظریۀ بوردیو و تاثیر عادت واره ها

دومینیک کارنوا-ترابی؛ شهرزاد مغروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مهر 1402

https://doi.org/10.48308/clls.2023.232348.1194

چکیده
  یکی از واقعیتهای جدایی ناپذیر انسان پذیرش تغییر و تحولاتی خاص، با توجه به عواملی چون قرار گرفتن در موقعیت جغرافیایی متفاوت، تجربه کردن رویدادهای تاریخی-اجتماعی و نیز تجارب شخصی فرد در مقاطع مختلف زندگیست. این عوامل فرد را بسمت پذیرش الگوها و عادت واره هایی نو سوق میدهند، و نه تنها سرمنشا تحولات بزرگی در سیر زندگی وی میشوند، بلکه موجب ...  بیشتر