Critical Language and Literary Studies
نگاهی نو به رمان تصویر دوریان‌گری بر مبنای آرای فروید در باب شخصیت

علیرضا شوهانی؛ فرشته ملکی

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 295-315

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.295

چکیده
  هدف پژوهش حاضرواکاوی جنبه های روان شناختی و کمتر شاخته شده یکی از برجسته‌ترین رمان‌های اواخر قرن نوزدهم انگلستان یعنی تصویر دوریان‌گری اثر اسکار وایلد است. این رمان فارغ از جنبه گوتیکی و همچنین دیدگاه زیباشناسی اخلاقی و هنری آن، اثری با رویکردهای روان‌شناختی است که قابلیت تفسیر و تحلیل بر مبنای نظریات روان‌شناسی چون فروید را ...  بیشتر