Critical Language and Literary Studies
1. تاریخچه ترجمه‌های رباعی‌های خیام به زبان آلمانی وبررسی معادل‌های صوری -زیبایی شناختی در ترجمه ادبی بر اساس مثال‌هایی از این ترجمه‌های

فرانک هاشمی

دوره 17، شماره 25 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 293-322

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.25.293

چکیده
  ترجمه آثار ادبی فارسی از سده 16 میلادی در آلمان آغاز شد و بنابر دگرگونی‌های تاریخی و اجتماعی ترجمه‌های جدید، تصحیحات و بازسرایی‌های متعددی از اینگونه آثار انجام پذیرفت. یکی از آثار بنام ادبیات فارسی که در طی سده‌های متمادی بارها به زبان آلمانی ترجمه شد، مجموعه رباعیات خیام است. مقاله پیش رو به معرفی ترجمه‌های رباعیات خیام به زبان ...  بیشتر

2. ترجمۀ «ردیف» در شعر فارسی؛ مطالعه موردی ترجمه‌ای از دیوان حافظ

بهروز محمودی بختیاری

دوره 6، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1392

چکیده
  به اعتقاد بزرگان حوزه ادب‌‌پژوهی، «ردیف» یکی از دارایی‌های ویژه ادبیات فارسی است، که در انواع مختلف شعرـ به ویژه غزل‌ـ نمودی چشمگیر دارد و مانند قافیه‌ای درونی و معنایی عمل می‌کند. از میان بزرگان عرصه ادب فارسی، حافظ از کسانی است که ردیف را در اکثر غزل‌های خود به کار برده، و از انواع ساخت‌های واژگانی با تنوع فراوان در ردیف‌های ...  بیشتر