Critical Language and Literary Studies
بررسی مقابله ای بند های موصولی در زبان روسی و فارسی

علی سعیدی؛ مهنوش اسکندری

دوره 17، شماره 25 ، بهمن 1399، ، صفحه 165-185

https://doi.org/10.52547/clls.17.25.165

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه بند های پیرو موصولی در جملات مرکب وابسته در زبان فارسی و روسی پرداخته ایم. بند موصولی همان صفت است ولیکن بر خلاف صفت به شکل جمله واره ای وابسته در جمله مرکب وابسته ظاهر می شود. در این مقاله به بررسی انواع بند های پیرو موصولی در زبان فارسی و مقایسه آن ها با بند های پیرو موصولی در زبان روسی، حروف ربط وابستگی ...  بیشتر

بررسی‌ ‌مقایسه‌‌‌ای‌‌ همخوان‌‌‌های‌‌ زبان ‌چینی ‌و‌ ‌فارسی

نفیسه غضنفری

دوره 13، شماره 17 ، آبان 1395، ، صفحه 195-208

چکیده
  در بحث آموزش زبان دوم، میزان شباهت یا تفاوت نظام آوایی دو زبان، در یادگیری آن توسط زبان‌آموزان تاثیر بسزایی دارد و بدیهی است هر چه میزان شباهت بیشتر باشد، یادگیری برای دانشجویان ساده‌‌‌‌تر خواهد بود و تفاوت بیشتر، دشواریهای آموزش را دوچندان می‌کند و آگاهی‌داشتن از این شباهت و تفاوت‌ها راه آموزش را هموارتر می‌کند. از این رو در ...  بیشتر

مرگ اندیشی در اشعار عمرخیام و فدریکو گارسیا لورکا

سودابه باشی زاده

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1393

چکیده
  مرگ را می توان مهم ترین موضوع مشترک میان تمامی انسان های روی کره ی زمین، فارغ از زمان و مکان دانست که در ادوارمختلف تلاش شده به نحوی درباره آن اندیشه شود. زبان فارسی و زبان اسپانیایی از نظر در برداشتن مفاهیم  طغیان و اعتراض و بیان احساسات درونی جز زبانهای ممتاز دنیا محسوب می شوند و خیام و لورکا دو نمونه ی  برجسته از شاعرانی هستند که ...  بیشتر