Critical Language and Literary Studies
اشیای رجعت: معماریِ پَساحافظه در رمان دورهمی از اَن اِنرایت

شهریار منصوری؛ هادی شاهی قره‌آغاجی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 213-238

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.213

چکیده
  این مقاله بنا دارد تا رمان دورهمی از اَن اِنرایت را با نظریه پَساحافظه بررسی و تحلیل کند. این تحقیق چنین استدلال می کند که رمان دورهمی به نوعی یک متن پَساحافظه‌ای است که در آن، راوی نه تنها به دنبال ثبت و حفظِ زمان گذشته است بلکه همچنین در پِی برملا کردنِ حقیقت یا غیرحقیقت است و این رازگشایی همچنین به نوعی کنارآمدن یا آشتی‌کردن با گذشته ...  بیشتر

بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر

نرجس خدایی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  فریتس ماتنر زبان شناسی است نامتعارف و شکاک، که رابطه ی زبان و شناخت را در زمان خود از نگاهی نو به بحث گذاشته و هر چند در عرصه ی فلسفه ی زبان طرح نظام مندی ارائه نکرده، اما اهمیت بعضی از رهیافت های او بعدها مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. اندیشه ی ماتنر بیش از هر چیز بازتابی است از بحران متافیزیکی آغاز قرن بیستم، و بسیاری از نظریه های ...  بیشتر

حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت (با تاکید بر دیدگاه های آلن بدیو و تئودور آدورنو)

ابوالفضل حداد

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در میان خیل کثیری از نویسندگان جهان، دو فیلسوف معاصر و صاحب نام، آلن بدیو و تئودور آدورو، از معدود کسانی هستند که به ساموئل بکت توجه کرده و آثارش را مورد بررسی قرار داده اند. آثار بکت نقطه ای بر پایان مدرنیسم محسوب می شود و دارای آن ویژگی هایی است که آدورنو و بدیو در درون آنها به مباحث فلسفی خود ارجاع می دهند. در این مقاله بحث حقیقت که ...  بیشتر

نقد تفسیری یا نقد توصیفی؟ (تأثیر نقد بر خلاقیت های ادبی)

الله شکر اسداللهی؛ محسن آسیب پور

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  نظریه جدید نقد با زیر سوال بردن نقد سنتی که در طول قرون متمادی بر تحلیل های ادبی سایه افکنده بود، سعی در به چالش کشیدن حقیقتی دارد که این نقد مدعی کشف آن است. تشویق به تفکر دوباره در معنای حقیقت و معرفی آن به عنوان موضوعی خارج از حیطه کارکرد نقد سنتی و یا هر نوع نقد دیگر، فلسفه ای است که نقد جدید را رو در روی رقیب قدیمی و سرسخت خود قرار ...  بیشتر

«ای واژه ها، دورشوید» نگاهی به نظریه ‌ی شعری لورا (رایدینگ) جکسون

علیرضا جعفری

دوره 1، شماره 2 ، شهریور 1388

چکیده
  این مقاله به معرفی یک چهره بسیار مهم و ارزشمند شعر مدرن یعنی لورا (رایدینگ) جکسون (1991-1901)خواهد پرداخت. (رایدینگ) جکسون در ایران تقریباً ناشناس است وکسی از عظمت شعر و نوشته های انتقادی او در زمینه‌ی شعر و نظریه‌ی شعر اطلاع ندارد. البته (رایدینگ) جکسون حتی در زادگاهش آمریکا و نیز کشورهای اروپائی از جمله انگلیس هم وضعیت بهتری ندارد و به ...  بیشتر