Critical Language and Literary Studies
1. بررسی ترجمه و آوازش آهنگ‌ها در پویانمایی‌های دوبله شده به فارسی

بی‌نظیر محمد‌علیزاده سامانی؛ محمدرضا هاشمی؛ مسعود خوش‌سلیقه

دوره 16، شماره 22 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 271-295

http://dx.doi.org/10.29252/clls.16.22.271

چکیده
  آهنگ‌ها نقش مهمی را در محصولات دیداری‌شنیداری همچون پویانمایی‌های موسیقیایی ایفا می‌کنند. با وجود این‌که در سال‌های اخیر، ترجمه دیداری‌شنیداری در سراسر دنیا مورد توجه قرار گرفته‌ است اما تاکنون تحقیقات اندکی در زمینه موسیقی و ترجمه انجام شده ‌است؛ از این‌رو به پژوهش‌های بیشتری در این حوزه نیاز است. در همین راستا در این پژوهش ...  بیشتر