Critical Language and Literary Studies
بررسی درک مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان در ایران و ترکیه

ساسان بالغی زاده؛ مریم مقیمی

دوره 18، شماره 26 ، تیر 1400، ، صفحه 15-34

https://doi.org/10.52547/clls.18.26.15

چکیده
  هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان برداشت مفهوم استقلال یادگیری معلمان و زبان آموزان ایرانی و نیز معلمان و زبان آموزان اهل ترکیه می باشد.شرکت کنندگان  این مطالعه را 490 نفر که شامل 95 نفر معلم مرد، 81 نفر معلم زن، 155 زبان آموز مرد و 159 زبان آموز زن می باشد تشکیل می دهند  که از دو آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه در ایران و برلیتز در ترکیه انتخاب ...  بیشتر

تحلیل محتوای کتاب‌ درسی آموزش دستور زبان انگلیسی از منظر فرهنگ و جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبان بین‌المللی

ساسان بالغی زاده؛ سلماز آقازاده

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 121-144

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.121

چکیده
  در دنیای امـروز که ضرورت دانستن زبان انگلیسی برای انجام تعاملات بین فرهنگی امری غیرقابل انکار است، آموزش و یادگیری زبان انگلیسی باید همـراه بـا درنظر گرفتن ارزش­هـای فرهنگ خودی باشد که در سایۀ توجه بیشتر به هویت ملی و فرهنگی زبان­آموزان امکان پذیر است. از آنجایی که در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی، بخش عظیمی از مفاهیم  و الگوهای ...  بیشتر

طراحی و ارزیابی ساختار عاملی: روشی برای سنجش طرحواره در درک مطلب خواندن زبان دوم

امین رئیسی وانانی؛ ساسان بالغی زاده

دوره 16، شماره 23 ، مهر 1398، ، صفحه 119-140

https://doi.org/10.29252/clls.16.23.119

چکیده
  چکیدهقاطبه ی نظریه پردازان بر این مهم اتفاق نظر دارند که درک مطلب[1] یکی از مهمترین مهارت های زبانی چه در زبان اول وچه در زبان دوم می باشد. یکی از عوامل دخیل در درک مطلب و داشتن خوانش و قرائت مختلف از متون، درکنار عوامل زبانی[2] همچون گرامر و لغت، طرحواره یا اسکیما[3] می باشد. آنچه در پژوهش حاضر بررسی میشود ارائه ی نتایج اعتبار سنجی روشی ...  بیشتر

رویکرد اصطلاح‌‌شناسی ‌تخصصی‌ در آموزش مهارت ‌نگارش به زبان انگلیسی: مورد جمله‌‌واره‌‌ها

ساسان بالغی زاده؛ مهرداد یوسفپوری نعیم

دوره 13، شماره 17 ، آبان 1395، ، صفحه 47-68

چکیده
  از منظر زبان‌شناختی، یکی از چالش‌برانگیزترین جوانب مهارت نوشتن جمله‌بندی است. اگرچه برخی از جملات تنها از یک جمله‌واره تشکیل می‌شوند، نویسندگان، به منظور دست‌یابی به اثرگذاری بیشتر، اغلب جمله‌واره‌ها را با یکدیگر ترکیب می‌کنند تا در نهایت بتوانند متنی منسجم تولید کنند. با استفاده از رویکرد اصطلاح‌شناسی تخصصی، مقاله حاضر ...  بیشتر