Critical Language and Literary Studies
نگرشی تفسیری بر هویت نوجوان با تکیه بر مهارت تفکر انتقادی(گلاسر وفاسیونه) (مطالعه موردی: با کفش‌های دیگران راه برو اثر شارون کریچ)

لیلا حر؛ احمد رضی

دوره 15، شماره 20 ، اردیبهشت 1397، ، صفحه 85-112

چکیده
  داستان با کفش­های دیگران راه برو، اثر شارون کریچ، داستانی نمادین و با محوریت تفکر انتقادی است که شخصیت اصلی آن، کهن­الگویی جهانی(مرگ، ترس از «از دست دادن» و شناخت خود) و برگرفته از ناخودآگاه جمعی بشر را به نمایش می­گذارد. نویسنده با استفاده از پیرنگی پیچیده و تداخل داستانی و نمادهایی چون طبیعت، نام­ها، پیام­های مرموز مطرح در داستان، ...  بیشتر