Critical Language and Literary Studies
بازساخت فردیت: بازنمایی فضایی و گفتمان ذهنی-جغرافیایی در رمان نوه آمریکایی به قلم انعام کجه جی

مهشید نامجو؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 19، شماره 29 ، اسفند 1401، ، صفحه 121-143

https://doi.org/10.52547/clls.19.29.121

چکیده
  بی تردید در ادبیات مهاجرت، ارتباط بین فردیت و جغرافیا انکارناپذیر است. فرد مهاجر همواره در چالش سرزمین مادری/ سرزمین بیگانه، خودی/ دیگری و بودن/شدن است. دلیل این سردرگمی تاثیر جغرافیا بر بازنمایی و بازساخت فردیت می‌باشد. وطن به مثابه سرزمین مادری و زادگاه در ذهن فرد مهاجر مفهوم ثابتی ازهویت فردی ایجاد می‌کند که باید حفظ شود. انعام ...  بیشتر

زیبایی شناسی روایی و اخلاق در رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت

فاطمه پورجعفری؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 18، شماره 27 ، اسفند 1400، ، صفحه 57-78

https://doi.org/10.52547/clls.18.27.57

چکیده
  این مقاله بر رابطه‌ی بین زیبایی‌شناسی و اخلاق مبتنی است و با محوریت روایت‌شناسی بلاغی و فلسفه اخلاق، به بررسی اخلاقیات تنیده در شگردهای روایی رمان در باب زیبایی زیدی اسمیت می‌پردازد. چهارچوب نظری این تحقیقِ میان رشته‌ای بر روایت‌شناسی بلاغی جیمز فیلان و فلسفه اخلاق چارلز تیلور استوار است. فیلان جنبه زیبایی‌شناسی روایت را در ...  بیشتر

بررسی مفاهیم میان فرهنگی، ایدئولوژی، و دو هویتی در نمایشنامه های بهترین جذابیت زندگی و کشتی بردگان لیروی جونز( امیری باراکا)

سوسن رحیمی بقاء؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 17، شماره 24 ، شهریور 1399، ، صفحه 221-246

https://doi.org/10.29252/clls.17.24.221

چکیده
  مقاله ی حاضر در نظر دارد تا در نمایشنامه های ایدئولوژیکی لیروی جونز یا امیری باراکا (2014-1934) با عناوین بهترین جذابیت زندگی (1969) و کشتی بردگان (1967) به بررسی مفاهیم میان فرهنگی، ایدئولوژی، و موضوع دو هویتی بپردازد. برای نیل به این منظور، از رویکردهای فرانتس فانون در حیطه ی مفاهیم میان فرهنگی و تحلیل هویت سیاهپوستان، و از نظرات اسلاوی ژیژک ...  بیشتر

گفتمان جغرافیای سیاسی: جنگ و خودزندگی نامه‌های زنان عراقی

فریده شهریاری؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 16، شماره 23 ، مهر 1398، ، صفحه 217-248

https://doi.org/10.29252/clls.16.23.217

چکیده
  این مقاله بر رابطه‌ی بین ادبیات و فضا مبتنی است و با مرکزیت‌بخشی به رابطه‌ی زنان و جنگ، برهم‌کنش بین فضا/جغرافیا و ادبیات ــ خودزندگی‌نامه‌نویسیِ زنان عراقی ــ را می‌کاود. رویکرد نظری محوری که در این نوشتار از آن بهره گرفته می‌شود رویکردی ژئوپلتیکی/سیاست جغرافیایی است با عنوان نقد جغرافیایی که برنارد وستفال واضع آن است. با این ...  بیشتر

وطن به مثابه فضایی ترامکانی در گفتمان دیاسپورایی مهجا کهف

انسیه درزی نژاد؛ لیلا برادران جمیلی

دوره 14، شماره 19 ، آبان 1396، ، صفحه 169-186

چکیده
  مفهوم وطن در مطالعات مربوط به مهاجرت نقش محوری دارد. مهجا کهف (- 1967) نویسنده مسلمان سوری ساکن ایالات متحده در رمان دیاسپورایی خود، دختری با روسری نارنجی (2006)، ثبات مفهوم وطن را به چالش می کشد. تلاش قهرمان او، خدرا، برای یافتن وطن در محدوده های جغرافیایی معین، از جمله آمریکا، سوریه، عربستان سعودی، و کویت با ناکامی مواجه می شود. او در می ...  بیشتر

ادوارد سعید: شرق، شرق شناسی و امپریالیسم فرهنگی

لیلا برادران جمیلی

دوره 11، شماره 15 ، آبان 1394، ، صفحه 21-40

چکیده
  چکیدهادوارد سعید به شیوه ای تحلیلی شرق شناسی غربی ها را در کتاب شرق شناسی (1978) خود به چالش می کشد. نگرش او از شرق شناسی بازیافت رابطه ای نوین بین شرق و غرب است. شرق شناسی غربی ها، یعنی انگلیسی، فرانسوی و آمریکایی، مبتنی بر قدرت و سلطه سیاسی و عقیدتی غرب بر شرق است، که نوعی اراده معطوف به قدرت نیچه ای است. از دیدگاه فردریش نیچه، طرح هر نظریه ...  بیشتر

بررسی بینامتنی خواب و بیداری در هزارو یکشب و رمان بیداری فینیگانها اثر جیمز جویس

لیلا برادران جمیلی

دوره 10، شماره 14 ، اردیبهشت 1394، ، صفحه 157-180

چکیده
  چکیده  جیمز جویس با مطالعه ادبیات کهن و فرهنگ کشورهای متفاوت، به خصوص ایران، اثری جاودانه یعنی رمان بیداری فینیگانها را خلق کرده است که هیچ پایانی در مراحل خواندن روایت های آن متصور نیست. او با در هم آمیختن قصه های ایرانی هزارویکشب با فرهنگ و قصه های انگلیسی نوعی بینامتنیت جذاب با نقل قول هایی بدون علائم نقل قول بین این دو اثر خلق کرده ...  بیشتر