Critical Language and Literary Studies
نقش مطالعات رده شناختی در آموزش زبان: پژوهشی بر پایه تحلیل خطا در ساخت بند موصولی

کاوه بهرامی سبحانی

دوره 19، شماره 28 ، مرداد 1401، ، صفحه 35-54

https://doi.org/10.52547/clls.19.28.35

چکیده
  یکی از دلایل اصلی بروز خطا در ساخت بند موصولی از سوی زبان آموزان فارسی زبان که مشغول یادگیری زبان آلمانی هستند، استفاده از ضمیر موصولی برای ساخت بند موصولی در زبان آلمانی عنوان می شود که با هسته بند موصولی به لحاظ جنس دستوری و شمار مطابقه دارد. در مقابل، زبان فارسی تنها از حرف ربط «که» برای ساخت بند موصولی بهره می برد که با هسته ...  بیشتر

بررسی جایگاه کلمات و ترتیب سازه‌های جمله در زبان آلمانی

کاوه بهرامی سبحانی

دوره 14، شماره 19 ، آبان 1396، ، صفحه 57-76

چکیده
  اریش دراخ نخستین زبانشناسی است که الگوی ترتیب اجزای جمله در زبان آلمانی را در بیش از هشتاد سال پیش ارائه کرد. از آن زمان تاکنون، از یک سو الگوی در ابتدا ساده­ی دراخ و از سوی دیگر تحولات زبانی، زبانشناسان را بر آن داشت تا در پی بسط و گسترش این مدل باشند. الگوی ارائه شده از سوی این زبانشناس آلمانی امروزه می­بایست مدل­های پیچیده­ای از جمله­های ...  بیشتر

نقش عوامل بیولوژیک و عامل انگیزه در یادگیری زبان خارجی

کاوه بهرامی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  مقاله پیش‌رو به بررسی ارتباط و تاثیر عوامل بیولوژیک (در اینجا: سن و جنسیت) و عامل انگیزه در روند یادگیری زبان خارجی می‌پردازد. در این مقاله سعی می‌شود، با استناد به تحقیقات به‌عمل آمده از سوی ریمر (2006) و اشمنک (2002) نشان داده شود که عوامل دخیل در شکل دهی به تفاوت‌های فردی ارتباطی مستقیم با یکدیگر دارند و با تاثیرپذیرفتن از یکدیگر می‌توانند ...  بیشتر