Critical Language and Literary Studies
1. واکاوی مفهوم «کازموپسیس» با رویکرد پیرونیستی در رمان پایان راه اثر جان بارت

جلال سخنور؛ زهرا بردباری؛ سیدوحید ابطحی

دوره 17، شماره 24 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 15-38

http://dx.doi.org/10.29252/clls.17.24.15

چکیده
  جان بارت را می­توان احیا گر فلسفه پیرونیسم در حیطه ادبیات پسامدرن آمریکا در قرن بیستم دانست. او با خلق شخصیت­های پیرونیستی به انتقاد از نظام ارزشی در آمریکا پرداخته و اساسا زندگی بی مایه و پوچ انسان را در قرن بیستم دست مایه اثر خویش قرار می­ دهد. پایان راه نمونه ای است موفق از استحاله مفهوم قهرمان به ضد قهرمان که در آن شخصیت­ها ...  بیشتر

2. از پرهیز تا رویارویی با خیره نگری و امر واقع: خوانشی لکانی از ”فیلم“ اثر بکت

شهره چاوشیان؛ جلال سخنور

دوره 15، شماره 20 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 65-84

چکیده
  در صحنه‌ی ادبیات و هنر معاصر، نام سموئل بارکلی بکت همواره تداعی‌گر شاهکارهای بی‌‌بدیلی در عرصه‌ی داستان و ادبیات نمایشی است: با این وجود، دریافت جایگاه حقیقی این نویسنده و فضای آثارش بدون بررسی”فیلم،“ تنها فیلم‌نامه‌ی سینمایی او، میسر نخواهد بود. این مقاله خوانشی است روانکاوانه از ”فیلم“ که در چارچوب نظری ژک لکان و در پرتو ...  بیشتر

3. تحلیل گفتمان زیست محیطی- فرهنگی رمان روایت ندیمه اثر مارگارت اتوود

دیانوش صانعی؛ جلال سخنور

دوره 14، شماره 19 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 209-232

چکیده
  این جستار بر اساس راهبرد خوانش بوم­گرایانه به کنکاش مقوله­ ی "محیط زیست" در رمان روایت ندیمه (1985) اثر مارگارت اتوود می­ پردازد. نقد بوم­گرا که تقابل دو قطبی را برنمی­ تابد، محدود به روش شناختی مشخصی نیست و در تعامل و تقاطی با دیگر نظریه­ ها، طرحی نو می­افکند. متغیرهایی چون؛ طبیعت، طبقه و جنسیت در رمان مورد نظر تعیین کننده ی فرادستی یا ...  بیشتر

4. فردیت: خوانش دلوزو گواتری در اثر برگزیده ی ساموئل جانسون، تاریخچه ی راسلس، پرنس ابی سینا

مهربان شفیعی؛ جلال سخنور

دوره 11، شماره 15 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 93-108

چکیده
  در این مقاله ”فردیت“ شخصیتها در اثر معروف ساموئل جانسون تاریخچه ی راسلس، پرنس ابی سینا درپرتو تئوری ”فردیت“ دلوز و گواتری تحلیل و بررسی میشود. با در نظر گرفتن میل شخصیتها بر اساس” تولید مطلوب“ دلوز و گواتری در اثر جانسون، نتیجه حاکی از آن است که میل در شخصیت راسلس و یارانش نه تنها ریشه در کمبود ویا فقدان ندارد بلکه به آنها انرژی ...  بیشتر

5. چیستی و چرایی شخصیت پردازی پسادراماتیک در فضای آستانه ا ی تئاتر معاصر

رویا پورآذر؛ جلال سنخور

دوره 10، شماره 14 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 45-77

چکیده
  چکیده بررسی نوآوریهای سبکشناختی و ساختاری تئاتر از موضوعات مهم پژوهشهای نقادانه حوزهی نمایش به حساب میآید. از آنجا که ارتباطی تنگاتنگ بین چگونگی بازنمایی سوژه و اجرای مفهوم سوبژکتیویته در هنر تئاتر و تعاریف و نظریههای گوناگون سوژه وجود دارد، بسیاری از محققان به بررسی چگونگی و علل نوآوریهای معاصر پرداختهاند. در مقالهی حاضر سعی شده ...  بیشتر

6. جامعه ناممکن و بازگشت امر سیاسی در رمان بهشت (1997) اثر تونی موریسون

عرفان رجبی؛ جلال سخنور

دوره 6، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1392

چکیده
  با توجه به موقعیت آفریقایی ـ آمریکایی‌ها در جامعه آمریکا، مسئله هویت در ادبیات آفریقایی ـ آمریکایی همواره یکی از دغدغه‌های اصلی(و شاید هم بزرگترین دغدغه) نویسندگان، شاعران و نمایشنامه‌نویسان آفریقایی ـ آمریکایی بوده است. در این میان، تونی موریسون در مقام نویسنده آفریقایی ـ آمریکایی زن ازرابطه تعین بین فرهنگ غالب و مغلوب فراتر ...  بیشتر

7. بررسی مفهوم خرده فرهنگ‏ مقاومت سیاهپوستان و شکل‌گیری آن در شعر امیری باراکا

علیرضا جعفری؛ جلال سخنور؛ سید شهاب الدین ساداتی

دوره 5، شماره 2 ، بهار و تابستان 1392

چکیده
  مقاله حاضر تلاش دارد تا با استفاده از رویکردِ ادبی مادی‏گرایی فرهنگی و مخالف خوانی به بررسی مفهوم خرده فرهنگ‏ مقاوم سیاه در اشعار منتخب از امیری باراکا بپردازد. مادی‏گرایی فرهنگی رویکردی ادبی است که در اوایل دهه 1980 میلادی اَلِن سینفیلد و جاناتان دالیمور در بریتانیا پایه‌گذاری کردند. رویکرد ادبی مادی‏گرایی فرهنگی از هوشیاری سیاسی ...  بیشتر

8. استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم

محمد فروزانی؛ جلال سخنور

دوره 3، شماره 1 ، پاییز و زمستان 1389

چکیده
  جهت رشد مهارت خواندن، ممکن است از رویکردهای متفاوتی استفاده شود. مطالعه موجود، تعامل بین خواننده و متن ادبی را از طریق رویکرد زیباشناسانه مورد بررسی قرار می دهد. عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار در درک مفاهیم متون ادبی با رویکرد تعامل زیباشناسانه تاکنون به صورت نظام مند مورد بررسی قرار نگرفته اند. هدف این تحقیق بررسی رویکرد زیباشناسانه ...  بیشتر

9. بررسی تاثیر اسطوره شهرزاد بر رمان پسامدرن شیمر نوشته جان بارت به همراه خوانشی پل دمانی از متن

نرگس منتخبی بخت ور؛ جلال سخنور

دوره 1، شماره 2 ، بهار و تابستان 1388

چکیده
  رمان پسا مدرن شیمر نوشته‌ی جان بارت، شامل سه داستان کوتاه به هم مرتبط است. این مقاله خوانشی است در راستای اهمیت اسطوره ایرانی شهرزاد در اسلوب روایی پسامدرن. «دنیازادیاد» داستان کوتاه اول، اسطوره شهرزاد را در قالبی متفاوت به تصویر می کشد که به نوعی بیانگر تاثیر قصه سرایی در ادبیات پسامدرن است. دو داستان کوتاه دیگر،«پرسید» و «بلروفونیاد»، ...  بیشتر