Critical Language and Literary Studies
نقشه ذهنی: روشی خلاق در یاددهی- یادگیری زبان فرانسه

رویا لطافتی؛ عاطفه زرینی

دوره 5، شماره 2 ، شهریور 1392

چکیده
  برای به خاطر سپردن و سپس استفاده از محفوظات در فرایند آموزش زبان، تمهیدی چون فراهم کردن یک نقشه ذهنی بسیار کمک رسان است. پژوهش‌های متخصصان امور نشان داده است که استفاده از اشکال و رنگ‌ها در ترسیم مجموعه آموزه‌های زبان به جهت ماندگاری در ذهن بسیار اثر بخش است. سازوکار دو نیمکره مغز که هر کدام در پردازش خاصی از اطلاعات نقش دارند در برابر ...  بیشتر

بیان مفهوم تمایل نهاد به عمل یا حالت در جملات مصدری ـ یک رکنی روسی در زبان فارسی

مریم مرادی؛ علی مداینی اول

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1391

چکیده
  در زبان روسی، ویژگی گزاره ای در یک جمله می تواند توسط مصدر و در یک ساختار یک‌رکنی بیان شود. از آنجایی که مصدر، یک عمل بالقوه را بیان می کند، بنابراین در ابراز معانی غیرمستقیم کاربرد فراوان خواهد داشت. مصدر در جمله یک رکنی با ساختار تک-ظرفیتی می تواند معانی چون: «تمایل به عمل و حالتی که ضروری و مورد نیاز است، تمایل توأم با بی صبری نسبت ...  بیشتر

زن سیکسویی در داستان مداوای بی بی هالدر اثر جومپا لاهیری

علیرضا فرحبخش؛ شبنم بزرگی

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1391

چکیده
  الن سیکسو برای خلق گونه ای مستقل از پساساختارگرایی فمینیسم، اجزایی از تفکر فروید و لکان را اقتباس کرد و به تکمیل آنها پرداخت. او که به امکان دگرگونی نظم نمادین پدرسالار خوشبین است، زن را به دریافت تازه ای از خود می رساند و به معانی و ارزش-های زنانه ی متفاوتی قطعیت می بخشد. سیکسو به بازنگری وجوه به خصوصی از مناسبات قدرت در جامعه می اندیشد. ...  بیشتر

بررسی نقش آموزش راهبردهای فراشناختی در خواندن متون مختلف: مقایسه‌ی دانشجویان رشته‌های مختلف تحصیلی

کریم صادقی؛ سیما خضرلو

دوره 4، شماره 2 ، مرداد 1391

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نقش آموزش راهبردهای فراشناختی زبان در ارتقای سطح آگاهی زبان آموزان ایرانی و استفاده صحیح آنها می پردازد. در این پژوهش ١۲٦ دانشجو با دانش زبانی متوسط و پیشرفته در دو گروه آزمایش (تعداد = ٦٩) و کنترل (تعداد = ٥٧) قرارگرفتند. بر خلاف دانشجویان گروه کنترل که هیچ‌گونه آموزشی را دریافت نکردند، فراگیران در گروه آزمایش، ...  بیشتر

تحلیل عوامل کنشی در رمان سووشون بر مبنای الگوی کنشگران گرماس

فهیمه حیدری جامع بزرگی؛ هلن اولیایی نیا؛ محمدرضا نصر اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، شهریور 1390

چکیده
  رمان سووشون از جمله رمان های ماندگار فارسی است که ماندگاری آن مدیون ایفای نقش زیبا و هنرمندان شخصیت های اثر است، شخصیت هایی که نبض اصلی روایت را به دست گرفته اند تا جایی که بیراه نخواهد بود اگر بگوییم این رمان، رمان شخصیت است چرا که کنش ها در این رمان در خدمت معرفی و به دنبال آن، نمایش سیر تعالی یکی از همین شخصیت ها است. از این رو در تحلیل ...  بیشتر

بررسی موضوع پیرامتن با تکیه بر "سه گانه نیویورکی" و ترجمه های فارسی و فرانسه

مطهره قبادی؛ محمد جواد شکریان

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  پیرامتنیت و یا همان مطالعه ی عواملی که در پیرامون یک اثر قرار گرفته اند، (عواملی از قبیل عنوان اثر، مقدمه ها، طرح روی جلد، اهداییه ها و غیره) یکی از پنج نوع روابط بینامتنی است که ژنت در کتاب "آستانه های" خویش به آن اشاره می کند: سر متنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، ترامتنیت، بیش متنیت. هرچند به نظر می رسد مرز بین این روابط پنج گانه همواره به ...  بیشتر

استفاده از رویکرد تعامل زیباشناسانه در خواندن متون ادبی جهت رشد مهارت خواندن در زبان دوم

محمد فروزانی؛ جلال سخنور

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  جهت رشد مهارت خواندن، ممکن است از رویکردهای متفاوتی استفاده شود. مطالعه موجود، تعامل بین خواننده و متن ادبی را از طریق رویکرد زیباشناسانه مورد بررسی قرار می دهد. عوامل تعیین کننده و تأثیرگذار در درک مفاهیم متون ادبی با رویکرد تعامل زیباشناسانه تاکنون به صورت نظام مند مورد بررسی قرار نگرفته اند. هدف این تحقیق بررسی رویکرد زیباشناسانه ...  بیشتر

وابستگی متقابل قدرت و استعاره: رویکردی فوکویی- دریدایی

شهرام ولیدی؛ کیان سهیل

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  از دیدگاه فوکو، می توان قدرت و دانش را همانند دانست. از سویی، دانش سبب به وجود آمدن قدرت می شود و از دیگر سو قدرت، دانش می آفریند، آن را کنترل می نماید و در باز تولید و گردش زنجیروار آن سهم بسزایی ایفاء می کند. نمی توان بدون بهره گیری از اندیشیدن و زبان، دانش به وجود آورد و یا آن را انتقال داد؛ در نتیجه دانش نمی تواند به هیچوجه خود را از ...  بیشتر

بررسی پدیده خودکشی در اگزیستانسیالیسم با نگرش ویژه به گوشه نشینان آلتونا اثر ژان پل سارتر

هاله رفیع

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  بازنمایی پدیده خودکشی در ادبیات، ریشه در قرون باستان دارد. نمایشنامه نویسان یونان با ایجاد نقطه ضعف هایی در نهاد قهرمانان داستان آنها را به سمت مرگ یا خودکشی سوق می دادند. این سنت یونانیان را نمایشنامه نویسان قرن شانزدهم همچون شکسپیر در آثاری مثل هملت، رومئو و ژولیت، و مکبث ادامه دادند. در این نمایشنامه ها شخصیت ها از ابتدا محکوم به ...  بیشتر

بررسی انتقادی فلسفه ی زبان فریتس ماتنر

نرجس خدایی

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  فریتس ماتنر زبان شناسی است نامتعارف و شکاک، که رابطه ی زبان و شناخت را در زمان خود از نگاهی نو به بحث گذاشته و هر چند در عرصه ی فلسفه ی زبان طرح نظام مندی ارائه نکرده، اما اهمیت بعضی از رهیافت های او بعدها مورد توجه فیلسوفان قرار گرفته است. اندیشه ی ماتنر بیش از هر چیز بازتابی است از بحران متافیزیکی آغاز قرن بیستم، و بسیاری از نظریه های ...  بیشتر

حقیقت و معنا در آثار ساموئل بکت (با تاکید بر دیدگاه های آلن بدیو و تئودور آدورنو)

ابوالفضل حداد

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در میان خیل کثیری از نویسندگان جهان، دو فیلسوف معاصر و صاحب نام، آلن بدیو و تئودور آدورو، از معدود کسانی هستند که به ساموئل بکت توجه کرده و آثارش را مورد بررسی قرار داده اند. آثار بکت نقطه ای بر پایان مدرنیسم محسوب می شود و دارای آن ویژگی هایی است که آدورنو و بدیو در درون آنها به مباحث فلسفی خود ارجاع می دهند. در این مقاله بحث حقیقت که ...  بیشتر

دیدن یا شنیدن، مسئله این است: نگاهی به جایگاه چشم و گوش در شعر و ادبیات

علیرضا جعفری

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  جنبه های مختلف زندگی انسان به حواس پنج گانه وابسته اند که در میان آنها دیدن و شنیدن جایگاه ویژه ای دارند. این دو حس دروازه های ورودی آگاهی و تفکر بشر بوده و نقش مهمی در آنچه که امروز از آن به معارف بشری یاد می کنیم دارند. همین نقش باعث گردیده است تا در تاریخ اندیشه ی بشری روایت ها و تحلیل های متفاوت، متقابل و متناقض از کارکرد آنها ارائه ...  بیشتر

بررسی تطبیقی ترجمه ی تصویر بیماری در دو ترجمه ی فارسی هملت

زهرا جعفری؛ هلن اولیایی نیا

دوره 3، شماره 1 ، اسفند 1389

چکیده
  در این مقاله پژوهشگران میزان انتقال استعاره های بیماری و تأثیر آن را بر ترجمه فارسی تراژدی هملت اثر شکسپیر بررسی کرده اند. این نمایشنامه به خاطر استعاره ی بیماری از زمان انتشار صور خیال شکسپیر و آنچه به ما می گوید اثر کارولین اسپرجن در سال 1935 شناخته شده است. در این مقاله منتخبی از 24 مورد استعاره ی بیماری بر طبق الگوی نیو مارک (1988) مورد ...  بیشتر

نقد وبررسی ترجمۀ آلمانی قرآن رودی پارت

فرح نارنجی؛ محمد حسین حدادی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  تاکنون ترجمه های گوناگونی از قرآن انجام شده است که مترجمان آن ها هر کدام بر اساس روشی که برگزیده اند به این کار اقدام کرده و محصول تلاش خود را در قالبی ویژه ارائه داده اند. نقد و بررسی این ترجمه ها و کشف نقاط قوت و ضعف آن ها به منظور دستیابی به ترجمه ای مطلوب همواره لازم و راهگشاست. در این زمینه مقالۀ حاضر به نقد و بررسی یکی از شاخص ترین ...  بیشتر

پژوهشی پیرامون آموزش و بازخورد صریح راهبردهای فراگیری زبان: بررسی سن فراگیران

علی اکبر خمیجانی فراهانی؛ سیما خضرلو

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  بیش از سه دهه است که پژوهشگران در زمینه آموزش زبان به بررسی نقش راهبردهای فراگیری پرداخته اند. تحقیقات متعددی که در این زمینه انجام شده است تلاشی است برای شناسایی راهبردهای مناسب و آموزش استفاده صحیح از آنها به فراگیران. در سال های اخیرتوجه بیشتر محققان به بعد افزایش سطح آگاهی فراگیران از این راهبردها معطوف بوده است (نونان ٢٠٠٢؛ هسیا ...  بیشتر

بررسی تاثیر حافظه کوتاه مدت بر توانایی یادگیری واژگان زبان انگلیسی فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه

سعید خزایی؛ محمدرضا عابدی؛ غلامرضا زارعی؛ احمدرضا لطفی

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی اثر حافظه کوتاه مدت بر روی توانایی یادگیری واژگان فراگیران فارسی زبان از طریق تلفن همراه انجام شد. بدین منظور 164 نفر از زبان آموزان از رده سنی بین 18 تا 23 سال انتخاب شدند. برای اطمینان از هم سطح بودن مهارت زبانی آنها آزمون تعیین سطح مهارت زبان برگزار شد و فراگیران با استفاده از آزمونهای حافظه کوتاه مدت بصری و کلامی ...  بیشتر

از ابرسوژه تا ناسوژه جلوه‎های متناوب قدرت در نمایشنامه‎ی سیاها اثر ژان ژنه

حمیدرضا شعیری؛ مجید رحیمی جعفری

دوره 2، شماره 2 ، تیر 1389

چکیده
  در نمایشنامه سیاها، ژان ژنه سعی دارد نشان دهد چگونه سوژه‎ها در چالش گفتمانی با هم‎ردیفان خود امکان عبور از وضعیت سوژه بودن به ناسوژه شدن را می‎یابند. سوژه در دنیای معاصر دستخوش انواع آسیب‎ها است. او سوژه را با تمام هیجان‎ها، نفرت‎ها، حسادت‎ها و لغزش‎هایش در وضعیتی متزلزل نشان می‎دهد که هویت سوژه بودنش را دچار خطر می‎کند. به همین ...  بیشتر

بررسی کتابهای درسی سال تحصیلی 88 – 87 دورۀ ابتدایی از نظر میزان هماهنگی در استفاده از آوای میانجی /j/ به شکل حرف «ی» یا همزه «ء»

سید حمید هاشمی

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  در این کار پژوهشی تمام کتابهای درسی سال تحصیلی 88 – 1387 دورۀ ابتدایی کلمه به کلمه بررسی شده است. در این بررسی، کلماتی که در آنها آوای «ی» میانجی و یا همزه به کار رفته است مورد توجّه قرار گرفته و میزان یکسان بودن املایی و شیوه‌ی نگارش و میزان هماهنگ بودن کتابهای مختلف سالهای مختلف مقایسه شده‌اند. گردآوری داده‌ها از طریق بررسی تک تک کلمات ...  بیشتر

فضا و کارکرد تخیل در اثر ژان ژیونو : شاه سرگرمی ندارد

فرزانه کریمیان

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  آثار ژان ژیونو را می‌توان از منشور دوگانه‌ی روانشناسی و رویکرد انتقادی مربوط به تخیل گذراند و با توجه به تأثیر گاستون باشلار و ژیلبر دوران مطالعه کرد. ژیونو از جنگ جهانی اول که در آن شرکت جست جراحت‌های روحی قابل توجهی برداشت و اتهام همدستی او با آلمانی‌های نازی و عدم اجازه‌ی چاپ کتاب‌هایش در دوران جنگ جهانی دوم ضربه‌ی روحی عمیق ...  بیشتر

بررسی نقشمایه‌ نامه در نمایشنامه‌ هملت

هلن اولیایی‌نیا

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  در نمایشنامه‌های شکسپیر نامه نقشی اساسی پیدا می کند و وسیله‌ای می‌شود جهت نمایش ویژگی‌های شخصیتی شخصیت‌های اثر و همچنین افشا و بسط مضامین اصلی نمایشنامه: آنچه نامه‌ها درمورد نویسنده نامه و درباره خوانندگان نامه از طریق واکنش به محتوای آن می‌نمایانند. افزون بر آن، این نامه‌ها تمهیدی جهت ارائه و بسط مضامین محوری نمایشنامه می‌شود. ...  بیشتر

بررسی سیر تحول زبانشناسی مقابله‌ای

پرویز البرزی؛ رعنا رئیسی

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  در این مقاله به بررسی سیر تحول تاریخی زبانشناسی مقابله‌ای و اهداف و وظایف آن از آغاز تاکنون پرداخته شده است. بررسی مقابله‌ای زبان، پیشینه‌ای بس طولانی دارد، زیرا هرگاه زبانها در تقابل با هم قرار می‌گیرند، با یکدیگر مقایسه می‌شوند. ولی صرف نظر از کارهای جسته و گریخته اولیه، زبانشناسی مقابله‌ای درواقع در قرن هیجدهم با مطالعات سر ...  بیشتر

مبانی تئاتر ارسطوئی با استناد به نمایشنامۀ «ادیپ شهریار» اثر سوفکلس

ابراهیم استارمی

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  ادبیات نمایشی که ریشۀ آن به پنج قرن قبل از میلاد مسیح بر می‏گردد، در کنار ادبیات روایی و غنایی یکی از شاخه‏های اصلی ادبیات محسوب می‏شود که از زمان ارسطو، فیلسوف بزرگ یونان، تا قرن هیجدهم میلادی به دو ژانر اصلی تراژدی و کمدی تقسیم ‏شد. یکی از مشهور‏ترین نمایشنامه‏های جهان، بی‏شک «ادیپ شهریار» اثر سوفکلس است که بهترین نمونۀ یک تئاتر ...  بیشتر

مرگ یا جاودانگی تحلیلی روانکاوانه از غزلیات ویلیام شکسپیر

شیده احمدزاده

دوره 2، شماره 1 ، اسفند 1388

چکیده
  غزلیات شکسپیر از برجسته‌ترین غزلیات دوره رنسانس محسوب می‌شوند. در این اشعار شکسپیر نه تنها فرم ظاهری غزل را با ترکیبی متفاوت از نوع ایتالیایی آن تغییر می‌دهد که با نگاهی متفاوت از هم‌عصران خود به هویت عشق می‌پردازد. شکسپیر هویت عشق را با مفاهیمی مانند زمان، زیبایی، مرگ و جاودانگی گره خورده می‌بیند. در اینجا زمان خطی است و عاشق پیاپی ...  بیشتر

سیر زندگی در بستر قلم : نگاهی به سیر نگارشی مارگریت دوراس از خلال دو اثر سد ی براقیانوس آرام و عاشق

زهره ناصحی؛ راحله مرکبی راحله مرکبی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  بسیاری ازخوانندگان کتاب و اصحاب هنر، عاشق اثر برجسته ی مارگریت دوراس، نویسنده، روزنامه نگار، نمایشنامه نویس و کارگردان فرانسوی را خوانده اند و با نقد و بررسی این اثر، دیدگاه و اندیشه ی خود را بیان نموده اند. در این میان برخی این اثر را زندگی نامه ی دوراس می دانند و برخی دیگر، آن را به عنوان « رمان نو » می شناسند،اما باید گفت که آنچه دوراس ...  بیشتر

زیبایی شناسی نفی در آثار مالارمه

بابک معین بابک معین

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1387

چکیده
  مالارمه را بی شک باید یکی از تاثیر گذارترین اندیشمندان و شاعران قرن نوزدهم به حساب آورد ، اندیشمندی که شهرت او را نباید صرفاً به هم و غم او در پرداختن به خلق «شعر ناب» محدود کرد ، بلکه آوازه‌ی او را بیشتر باید دربداعت اندیشه هایی دانست که بعدها توسط منتقدان و اندیشمندان در حوزه های متفاوت مطرح می شود. مالارمه در تمام طول زندگی ادبی خود ...  بیشتر