عناوین مقالات


 
شماره عنوان مقاله
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1390 طلای راهبان: خوانشی ساختار شکنانه از معیار پایه ی طلا اثر کنث کُک چکیده   PDF
علیرضا جعفری
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ ظهور تصویر در رؤیای فرویدی و رؤیاپردازی باشلاری و تجلی آن بر زبان چکیده   PDF
Zahra Taghavi Fardoud
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ عملکرد گفتمانی و اجتماعی جامعه مصرفی در رمان زن کامل اثر پاتریک دوویل چکیده   PDF
سحر باقرزاده, مهوش قویمی
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ فاعلیت اجراگرایانه زن مسلمان در گفتمان دیاسپورایی لیلا ابولعلا چکیده   PDF
انسیه درزی نژاد, لیلا برادران جمیلی
 
دوره 1, شماره 2: بهار و تابستان 1388 فراداستان، زبان انگیزش تفکر در ادبیات کودک ایران: بررسی سه اثر از فرهاد حسن زاده چکیده   PDF
روشنک پاشایی
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ فراسوی تفکر پسااستعماری: هویت فراملی و تقابل ملی گرایی در ادبیات مدرن ایرلندی چکیده   PDF
شهریار منصوری
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ فرایند سوژه سازی هویت در چند داستان کوتاه بارتلمی چکیده   PDF
احمدرضا سرمدی, امیرعلی نجومیان
 
دوره 8, شماره 1: بهار و تابستان ۱۳۹۴ فردیت: خوانش دلوزو گواتری در اثر برگزیده ی ساموئل جانسون، تاریخچه ی راسلس، پرنس ابی سینا چکیده
مهربان شفیعی, جلال سخنور
 
دوره 9, شماره 1: بهار و تابستان ۹۵ فریدریش روکرت مترجم صورت محور یا معنا محور چکیده   PDF
فاطمه خداکرمی
 
دوره 2, شماره 1: پاییز و زمستان 1388 فضا و کارکرد تخیل در اثر ژان ژیونو : شاه سرگرمی ندارد چکیده   PDF
فرزانه کریمیان
 
دوره 7, شماره 2: پاییز و زمستان ۱۳۹۴ قدرت و شیوه‌های کنترل اجتماعی چکیده   PDF
شهاب بهادری‌نیا, زکریا بزدوده
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ قهرمان پروبلماتیک در جست‌وجوی خویش چکیده   PDF
حمیدرضا آتش‌برآب
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 "لحظه حماسی": داستایوفسکی به روایت اشتفان تسوایگ با نگاهی به «نظریه دریافت» چکیده
رائد فریدزاده
 
دوره 7, شماره 1: بهار و تابستان 1393 لرد بايرن و مدافعان ايدئولوژي پس از جنگ واترلو چکیده
امير رياحي نوري, فاضل اسدي امجد
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 ماشین و ماشینیسم در ادبیات فرانسه، مورد پژوهی آثار زولا چکیده   PDF
محمدرضا فارسیان
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ مایگان‌شناسیِ تطبیقی در پرتویِ بازنمایی ادبی شخصیت‌های اصلی در داستان‌های شخصیت‌محورِ تائیس از آناتول فرانس و شیخ صنعان از عطار چکیده   PDF
سمیرا بامشکی, شمسی پارسا
 
دوره 2, شماره 1: پاییز و زمستان 1388 مباني تئاتر ارسطوئی با استناد به نمایشنامۀ «ادیپ شهريار» اثر سوفكلس چکیده   PDF
ابراهيم استارمي
 
دوره 9, شماره 2: بهار و تابستان ۹۶ مجموعۀ رمانهای گرال در قرن بیستم در ادبیات فرانسه و پیشینۀ اسطوره ای آن چکیده   PDF
آندیا عبائی, آرزو رسولی (طالقانی)
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1390 مختصری درباره‎ی سیر تحول داستان کوتاه شگفت انگیز در ادبیات فرانسه چکیده   PDF
لیلا غفوری غروی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 مرگ اندیشی در اشعار عمرخیام و فدریکو گارسیا لورکا چکیده
سودابه باشی زاده
 
دوره 2, شماره 1: پاییز و زمستان 1388 مرگ يا جاودانگی تحليلی روانکاوانه از غزليات ويليام شکسپير چکیده   PDF
شيده احمدزاده
 
دوره 8, شماره 2: پائیز و زمستان ۹۵ مطالعه گفتمان دگر ـ شالوده‌ساز در رمان چشم‌هایشان خدا را می‌نگریست چکیده
محمدرضا نوراللهی راوری, شیده احمدزاده
 
دوره 3, شماره 2: بهار و تابستان 1390 معنا شناسی چارچوبی و تاثیر اسکریپت های فرهنگی در ترجمه ادبی بررسی موردی ترجمه رمان "فرانی و زویی" اثر جی . دی. سلینجر چکیده   PDF
کامران احمدگلی, بدری سید جلالی
 
دوره 6, شماره 2: پاییز و زمستان 1393 مقایسۀ عناصر روایی داستان عزیزم از آنتوان چخوف با داستان انیس از سیمین دانشور چکیده
یاسر فراشاهی نژاد, عاطفه جمالی
 
دوره 5, شماره 1: پاییز و زمستان 1391 مقولۀ حالت در شِماهای ساختاری تک‌ظرفیتی روسی و چگونگی بیان آن در زبان فارسی چکیده   PDF
مریم مرادی, علی مداینی اول
 
126 - 150 (180) << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>